Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sağlık Bakanlığı Yeni Performans Takip Sistemi

            Çözüm Yeni Performans Takip Sistemi Web Uygulaması, Sağlık Bakanlığı’nın siz hastanelerimizden aylık olarak istediği ve Bakanlığın http://sbu.saglik.gov.tr/sbpts/ adresinden giriş yapılarak kurumun aylık personel bilgileri ile eködeme bilgilerinin güncellenmesi amacı ile hazırlanmıştır. İlgili ara yüz, hastanenin her bir personeli için tek - tek işlem yapmaya gerek bırakmamakta, yetkilendirilmiş personelin tek bir tuşla güncelleme işlemlerini ilgili adresteki bilgilere kaydetmesini sağlamaktadır.

Çözüm HBYS Personel Modülündeki Döner Sermaye Raporları kısmına eklenen ve Sağlık Bakanlığı Performans Takip Sistemi girişi için Çözüm Personel Modülü / Memur Bordrosu / Memur Raporları / Döner Sermaye Bordrosu / Sağlık Bakanlığı Performans Sistemi / Performans Bilgileri SB'ye WEB'den Kayıt menüsüne girilmelidir. Hazırlanan formda kullanıcının yapması gereken yalnızca web adresine bağlanmak ve 5 adımdaki güncelleme işlemleri için öngörülmüş düğmeleri kullanmaktır.

Formda yer alan düğmeleri kullanabilmek için SB'ye Bağlan düğmesine basılarak oturum açılmalıdır. (oturum öncesi formda yer alan düğmeler pasif gözükecektir). Kullanıcı adı ve şifresi KİK kullanıcı adı ve şifresi ile aynıdır. Bu bilgiyi edinmek için il sağlık müdürlüğüne başvurulmalıdır.

/ Destek / Sistem Tanımları / Liste Tanımları mönüsü kullanılarak Sağlık Bakanlığı Performans Takip Sistemine ait URL Adresi (bu alan boş ise program otomatik olarak http://sbu.saglik.gov.tr/sbpts/ adresini yazar), kullanıcı adı ve şifresi girilmiş olmalıdır.

Ayrıca, / Memur Bordrosu / Memur Tanımları / Fazla Mesai Tanımları formuna yeni eklenen Aylık Tahakkuk Toplamı (Saymanlığa Bildirilen Toplam Fatura Tutarı) her ayki tahakkuk tutarına göre (Hasta takipte alınan gelir yeri raporu sonucu) doldurulmuş olmalıdır.

Oturum açılması sonrası aşağıdaki düğmeler kullanılarak SB’ye kayıt yapılır. Düğmeler ve işlevleri aşağıda açıklanmıştır. Dokümanda yer alan işlemlerde personelin takip etmesi gereken tek şey sonuçlarını formda yer alan sonuç listesinden takip etmek, doğruluğunu kontrol etmektir.

Çözüm HBYS Personel Modülünün son versiyonu, Çözüm Güncelleme Yardımcısı kullanılarak http://ww.cozumbil.com.tr adresinden alınarak kullanılmalıdır.

           Branş Update : Hastane bünyesinde kayıtlı uzman doktorlar (performansı hesaplanan) bu bölümden otomatik olarak programca seçilerek liste oluşturulur ve hastanenin kendi sistemine kaydedilir (Bu işlem ihtiyaç duyuldukça yapılmalıdır. Yeni personelin hastane bünyesine katılması durumunda en az bir kere branşlar güncellenmelidir).

Bu işlem sonucunda Sağlık Bakanlığı adresinde yer alan o personel için kayıtlı link, hastanenin veritabanına aktarılır.  Sistemin daha sonraki çalışmasında daha hızlı işlem yapması için PERSONEL tablosuna yeni eklenen PERFORLINK alanına, ilgili personelin sağlık bakanlığındaki linki otomatik olarak kaydedilir. Daha sonra yapılacak kontrollerde, her hangi bir personelin performans değerlerinin girilmediği görülürse ilk iş olarak BRANŞ UPDATE işlemi yapılmalı ve ardından BRANŞ GİR işlemi yapılmalıdır.

Branş Gir : Branş update işlemi sırasında link ataması yapılan her personel için performans değerleri gerekli tablolar aracılığıyla hesaplanır. Hesaplama sonucu Sağlık Bakanlığı sitesi aracılığıyla bu bilgiler sıra ile işlenerek Sağlık Bakanlığı Veri Toplama Sistemine gönderilir.

İşlem boyunca aktarılan bilgilere ait personel isimleri bilgi ekranında görünür. Tüm işlemin tamamlanmasının ardından işlemin bittiğine dair mesaj formda yer alan listenin sonuna eklenir.

Genel Performans Gir : Hastanenin toplam girişimsel puanı ve gerekli olan puanlar programca otomatik olarak hesaplanarak, Sağlık Bakanlığı’na aynı şekilde gönderilir.

İdareci Kayıt Gir : İdareci personel hakkında girilen verileri kapsamaktadır. Bu işlem veritabanındaki veriler ile otomatik olarak hazırlanır ve gönderilir.

Personel Kayıt Gir : Personel hakkındaki verilerin girilmesi işlemidir. Burada da işler yine otomatik olarak yapılmakta ve bilgi ekranında işlem durumu gösterilmektedir.

Performans Onay : Girilen bilgiler web ortamında aktarıldığından dolayı, sağlık bakanlığı bu bilgilerin doğrulanması için onay istemektedir. Onay formunda ilgili personelin bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler;

Ad, Soyad, Unvan, Telefon, e-posta alanlarında oluşan bilgiler, program tarafından o anki açık olan oturum sahibinin (kullanıcının) bilgileri ile otomatik olarak doldurulur. Yine işlem hakkında bilgi mesajı ekranda gösterilir…

            Web Ortamında Giriş

Kullanıcı Girişi

Performans Takip Sistemi bilgi formlarının girişi http://sbu.saglik.gov.tr/sbpts web adresinden sağlanacaktır. Daha önceden kullanılan kullanıcı kodu ve şifresi ile uygulamaya giriş yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sisteminin kullanıcı kodu ve şifresi ile aynıdır.

B.1. Branş Bilgi Formu

Hastanenizde çalışan tüm doktorları şekilde göründüğü gibi Branşlar etiketinin karşısında bulunan çoktan seçmeli kutucukta yer alan branşlardan ilgili olan branş seçilir.

Seçilen branşın Hastanenizde çalışan kayıtlı doktorların listesi gelecektir. İlgili doktorun bilgilerini girebilmek için listede yer alan Kayıt Formu linkine tıklanır ve veri giriş formu açılır.

Karışımıza açılan web formunda ilgi doktor bilgileri ve veri giriş alanları bulunmaktadır.

Dönem bilgisi Ay ve Yıl çoktan seçmeli kutucuklarından girilmek istenen dönem seçilir.

Performans bilgilerinde yer alan alanlara veri girişinde kesinlikle nokta, virgül girilmeyecektir. Örneğin Net Ele Geçen veri kutucuğuna 1280 yazılacaktır. Tüm veri giriş alanları doldurulduktan Kaydet butonuna basılacaktır.

Ayrıca geçmiş bir dönemin bilgisini veritabanından getirebilmek için ilgili dönem seçilerek Getir butonuna tıklanarak o döneme ait veriler veri giriş alanlarına getirilecektir. Şayet herhangi bir yanlış veri girişinde bulunulmuş bir alan varsa veriler ekrana getirildikten sonra tekrar Kaydet butonuna basılarak o yanlış veriye ait bilgi güncellenecektir.

B.2. Genel Bilgi Formu

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde ise Hastanenize ait bilgiler bulunmaktadır. Bir önceki formda anlatıldığı gibi veri giriş alanlarına nokta, virgül işaretleri kullanılmadan veri giriş alanları doldurularak Kaydet butonuna basılarak veri girişi sağlanacaktır. Aynı şekilde yanlış veri girişi yapılan bir alandaki veriyi düzeltebilmek için ilgili Dönem seçilir ve Getir butonuna tıklanarak seçilen döneme ait veriler ekrana getirilir ve ilgili veri düzeltilerek Kaydet butonuna basılarak o yanlış veri güncellenecektir.

B.3. Personel Bilgi Formu

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde ise Hastanenize ait bilgiler bulunmaktadır. Bir önceki formda anlatıldığı gibi veri giriş alanlarına nokta, virgül işaretleri kullanılmadan veri giriş alanları doldurularak Kaydet butonuna basılarak veri girişi sağlanacaktır. Aynı şekilde yanlış veri girişi yapılan bir alandaki veriyi düzeltebilmek için ilgili Dönem seçilir ve Getir butonuna tıklanarak seçilen döneme ait veriler ekrana getirilir ve ilgili veri düzeltilerek Kaydet  butonuna basılarak o yanlış veri güncellenecektir.

            B.4. İdareci Bilgi Formu

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde ise Hastanenize ait bilgiler bulunmaktadır. Bir önceki formda anlatıldığı gibi veri giriş alanlarına nokta, virgül işaretleri kullanılmadan veri giriş alanları doldurularak Kaydet butonuna basılarak veri girişi sağlanacaktır. Aynı şekilde yanlış veri girişi yapılan bir alandaki veriyi düzeltebilmek için ilgili Dönem seçilir ve Getir butonuna tıklanarak seçilen döneme ait veriler ekrana getirilir ve ilgili veri düzeltilerek Kaydet  butonuna basılarak o yanlış veri güncellenecektir.

            B.5. Onay Bilgi Formu

Aşağıda yer alan ekran görüntüsünde ise Hastanenize ait girilen bilgilerin doğru olduğu onayı verilecektir. Bu form üzerinde yer alan check kutusu (Yukarıda seçilen döneme ait bilgilerin doğru olduğu onaylarım) işaretlenecek ve bilgileri giren personele ait veriler doldurulacaktır. Bu bilgiler doldurulmadan kaydetme işlemi gerçekleşmeyecektir.

            C.1. Branş Bilgi Sorgulama

Hastanenize ait Branş Bilgi Formundan belli bir döneme ait veri tabanına kaydedilen bilgiler aşağıda şekli gösterildiği gibi Sorgula butonuna basılarak ve ilgili dönem seçilerek sorgulanabilmektedir. Ayrıca Sorgula butonunun yanında yer alan Excel butonuna basılarak istenilen bilgiler Excel ortamında listelenebilmektedir.

            C.2. Genel Bilgi Sorgulama

Hastanenize ait Genel Bilgi Formundan belli bir döneme ait veri tabanına kaydedilen bilgiler aşağıda şekli gösterildiği gibi Sorgula butonuna basılarak ve ilgili dönem seçilerek sorgulanabilmektedir. Ayrıca Sorgula butonunun yanında yer alan Excel  butonuna basılarak istenilen bilgiler Excel ortamında listelenebilmektedir.

            C.3. Genel Bilgi Sorgulama

Hastanenize ait Genel Bilgi Formundan belli bir döneme ait veri tabanına kaydedilen bilgiler aşağıda şekli gösterildiği gibi Sorgula butonuna basılarak ve ilgili dönem seçilerek sorgulanabilmektedir. Ayrıca Sorgula butonunun yanında yer alan Excel  butonuna basılarak istenilen bilgiler Excel ortamında listelenebilmektedir.

            C.4. İdareci Bilgi Sorgulama

Hastanenize ait İdareci Bilgi Formundan belli bir döneme ait veri tabanına kaydedilen bilgiler aşağıda şekli gösterildiği gibi Sorgula butonuna basılarak ve ilgili dönem seçilerek sorgulanabilmektedir. Ayrıca Sorgula butonunun yanında yer alan Excel  butonuna basılarak istenilen bilgiler Excel ortamında listelenebilmektedir.

            C.4. Onay Bilgi Sorgulama

Onay Bilgi Sorgulama Formu ise Bakanlık yetkililerinin görebileceği bir formdur.

            D. Menü Kullanımı

Uygulamanın sol tarafında yer alan menü ağaç yapısında olup görsel resimlerin sol tarafında bulunan (+) işaretine basılarak alt detaylar açılır.

 

 

            Sıkça Sorulan Sorular

            1.GENEL BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

Soru: YPTS için kullanıcı adı ve şifremi nereden edineceğim?

Cevap: YPTS için halen kullanmakta olduğunuz İHBS kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Eğer bu şifre de sizde yok ise, şifre talep eden resmi yazınızı İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ileterek isteyebilirsiniz.

Soru: Komisyonca alınan karar hanesine veri girişi yapılırken, dağıtılması kararlaştırılan miktar mı yoksa kurum performans katsayısı ile çarpım sonucu bulunan rakam mı girilecek?

Cevap: Komisyonca dağıtılmasına karar verilen miktar girilecektir.

            2. BRANŞ BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

a) Soru: Branş bazında performans kayıt formu ekranında hastanemizde çalışan birkaç hekimin adı gelmiyor veya hastanemizden ayrılmış, emekli olmuş doktorlar görünüyor.

 Cevap: YPTS uzman hekim kayıtlarını güncel ÇKYS sistemi üzerinden almaktadır. Hastanenizde çalışan bu hekimler eğer geçici görev ile orada çalışıyorlar ise, bu hekimlerin veri girişi zaten yapılmayacaktır.

Hastanenizde kadrolu olarak görev yapan hekimlerin ayrılış ve başlayış işlemleri (nakil, askerlik, emeklilik, istifa, ücretsiz izin vb.) ile ilgili veri girişlerinin bizzat hastanelerdeki İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) sorumlularınca yapılması gerekmektedir.

Örneğin bir hekimin il içerisi veya iller arası nakil yolu ile kadro yeri değiştirilmiş ise bu hekimin kayıtlarının düzgün gözükmesi için ayrıldığı hastanenin ayrılış, başladığı hastanenin ise başlayış tarihini İKYS sistemine girmiş olması gerekmektedir.   Bu işlemler tamamlandıktan sonra yine de hekimlere ait verilerde hata görülüyor ise lütfen Uzman Tabipler için gurkan.tekin@saglik.gov.tr, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabipleri için Ahmet.ozsoy@saglik.gov.tr  adresine mail göndererek ÇKYS kayıtlarının güncellenmesini talep ediniz.

Burada şu hususu belirtmekte fayda var; sistemde geçmişe yönelik bilgiler girilmeye çalışılırken, güncel ÇKYS kayıtları ile birebir uyum sağlanamayacağı için, geçmiş aylara ait personel farklılıklarını bildirmeniz gerekmez. Asıl olan, mevcut personel durumunun ÇKYS de tam olarak göründüğüne dikkat ederek, bundan sonra gerçekleşecek veri girişlerinde personel kayıtlarının en güncel halde kalmasını sağlamak olacaktır.

b) Soru: Hastanemizde kadrosu olan, ancak geçici görevle başka bir kurum/kuruluşta çalışan hekimler var.

Cevap: Bu hekimler için veri girişi olarak “0” rakamı girilir.

c) Soru: Geçen aylarda(ör. ocak, şubat) döner sermaye alan fakat sonradan tayin olan doktorların girişi yapılacak mı; nasıl yapılacak?

Cevap: Bu hekimlerin o aylarda isimleri branş menüsünde görünüyor ise veri girişi yapılacaktır, eğer görünmüyor ise, geçmişe yönelik bu hekimler için ÇKYS masasına bilgi verilmesi gerekmemektedir. Bu hekimler için herhangi bir veri girişi yapılmaz.

d) Soru: Puanlarını klinik veya hastane ortalamasından alan, toplam girişimsel işlem puanları olmayan doktorlara klinik veya hastane hizmet puan ortalaması mı girilecek?

Cevap: Evet. Toplam Girişimsel Muayene Puanı kısmına klinik veya hastane ortalaması yazılacak, toplam muayene puanı kısmına ise “ 0” yazılacak.

            3.İDARECİ BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

a) Soru: Hastanemizde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan pratisyen hekim bulunmamaktadır, başhekim yardımcısı olarak görev yapan diş hekiminin de bir tane olmasından dolayı, AÇGK 1 tam puanın altında olunca bu hane boş mu bırakılacak yoksa AÇGK 1 tam puanın altında olsa dahi her halükarda net ek ödeme ortalaması veri olarak girilecek mi?

Cevap: Başhekim yardımcıları ek ödemeleri girilirken iki ana kategori ayrı ayrı girilir. Bu iki ana kategori bilindiği üzere uzman olan başhekim yardımcıları ve pratisyen hekim olan başhekim yardımcılarıdır. Uzman diş hekimleri uzman kategorisinde, diş hekimleri ise pratisyen hekim kategorisinde değerlendirilirler. Sayfa altında verilen açıklamada da belirtildiği üzere, bu hekimlerden sadece AÇGK 1 tam puan olanlar veri girişine esastır, dolayısı ile soruda bahsi geçen hekim için ek ödeme rakamı olarak “0” girilecektir.

b) Soru: Başhekim, Başhekim yardımcılarının isimleri branş menüsünde de çıkıyor. Bu veriler nasıl girilecek?

Cevap: Başhekim ve başhekim yardımcıları için tüm değerler “ 0” olarak girilecektir.

4.PERSONEL BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

a) Soru: Hastanemiz döner sermayesinden saymanlık personeli olan 14 kişiye ek ödeme yapılmaktadır. Bu kişileri personel performans kayıt formunu doldururken genel idari hizmetler sınıfına dahil edelim mi?

Cevap: Evet. Hastane döner sermayesinden faydalanan her personel ilgili sınıfı içinde değerlendirilerek, AÇGK 1 tam sayı sahibi olanlar ortalamaya dahil edilirler.

            5.ONAY BÖLÜMÜYLE İLGİLİ

a) Soru: Onaylamış olduğum bir aya ait verilerin yanlış olduğunu fark ettim, bu verileri düzeltebilir miyim?

Cevap: Evet. Öncelikle, düzeltme işlemi yapmadan önce, o aya ait onay kutucuğundan işareti kaldırıp kayıt etmeniz gereklidir. Daha sonra ilgili formlardaki verileri, ilgili ayları getir butonuna basarak geri çağırıp, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra yeniden kaydetmek gerekir. En son onay kutucuğu yeniden işaretlenir ve kaydedilir.

(04.09.2007)