Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Kurumsal bazda bellek oluşturuyor

Sisoft Evrak Yönetim Sistemi tümüyle web tabanlı, JSP, Java, AJAX yazılım teknolojileri ile donatılarak, geleneksel basılı evrak gereksinimlerini elektronik ortama dönüştürüyor.

Gelişmiş OCR/ICR (metin tanıma) özellikleriyle basılı evrakları kayıpsız olarak elektronik ortama taşırken, sunucu-istemci modeli yazılımlara oranla daha ekonomik bakım ve güvenlik maliyetleri sağlıyor.

Kurum veya kuruluşların evrak işlem reflekslerini güçlendiriyor.

Kurum veya kuruluşların evrak işlem süreçlerini elektronik ortamda, hızlı, güvenli ve esnek biçimde gerçekleştiriliyor.

Evrak veya belgelerinin, geliş anından itibaren, tüm belgelerin bilgisayar ortamına işlenmesi (tarih, gelen kurum, gideceği birim, kişi, konu, vb) veya başka kurum/kuruluşlara gönderilmesi aşamalarına kadar üzerinde yapılan tüm işlemlerin takip edildiği web tabanlı uygulamadan oluşuyor.

Kurum/kuruluşların belge akışını kontrollü ve sistemli bir şekilde yürütüyor.

Belge yaratılması, değişiklik yapılması, görev ataması, iş akışının başlatılması ve izlenmesi, onaylama, yönlendirme, dağıtım, arşivleme vb evrak türüne göre evrak akışı tanımlanmasına olanak sağlayarak bu akış üzerinde çalışıyor.

Evrak tasarım şablonları ve revizyon takibi sayesinde düzenlenmekte olan evrakların kontrolünü kolaylaştırıyor. Kullanıcıyı gelen evraklardan haberdar ederek, evrağın kolay ve zaman kaybedilmeden işleme alınmasına yardımcı oluyor.

Sisoft Evrak Yönetim Sistemi, kurumsal bazda bellek oluşturuyor.

Belge, yazışmalar ve her türlü bilgi akışını personele bağımlılıktan, bilgi kaybından kurtararak, kolayca bilginin derlenmesini sağlıyor. İşlerin, görevlerin, kararların vb işlemlerin kimler tarafından yapıldığı/yapılacağına ilişkin belirsizlikler tamamen orta-dan kalkıyor.

Kurumda işlem gören evrakların aşamaları istenilen seviyede web üzerinden sorgulanabiliyor. Evraklara yorumlar ve açıklamalar eklenerek güven içinde saklanıp, yedeklenerek istenildiğinde kolayca erişiliyor.

Elektronik imza ve yetkilendirme desteği ile güvenli bir yapı sunuyor.

Yetkisi olmayan kişilerin sisteme girişini önlemek amacıyla şifrelendirme yapısı konularak her kullanıcıya yetkisi çerçevesinde evraklarla işlem yapma olanağı sağlanıyor. Tam yetkilendirilen sistem sorumlusu tarafından, birden fazla ve birbirinden bağımsız kullanıcı tanımlama yapılabiliyor. Gizlilik derecesi belirlenerek, bu dereceye göre evrak görme yetkisi belirleniyor.

Popüler ofis araçları ile tam entegrasyon sağlıyor.

Web tabanlı yapısının sağladığı avantaj ile mobil erişim gerçekleşebiliyor. Farklı konularda istenildiği şekilde raporlara ulaşılarak, başta istatistiksel bilgiler olmak üzere tüm bilgilere erişilerek çıktı alınabiliyor. Modüle eklenen mail server aracılığıyla elektronik posta iletişimi sağlanıyor.


Tümüyle web tabanlı olarak basılı evrak gereksinimlerini elektronik ortama dönüştürüyor

Sisoft Evrak Yönetim Sistemi tümüyle web tabanlı, JSP, Java, AJAX yazılım teknolojileri ile donatılarak, geleneksel basılı evrak gereksinimlerini elektronik ortama dönüştürüyor. Ekonomik bakım, güvenlik ve işletme maliyeti sağlıyor

Gelişmiş OCR/ICR (metin tanıma) özellikleriyle basılı evrakları kayıpsız elektronik ortama taşırken, sunucu/istemci modeli yazılımlara oranla daha ekonomik bakım ve güvenlik maliyetleri sağlıyor.

Evrak hareketliliği için tahsis edilen personel gereksinimi hemen hemen hiç kalmıyor. Yöneticilerin takip ve karar verme süreçleri düzenleniyor. Kırtasiye malzemesi, zaman, arşiv yeri gibi konularda tasarruf sağlanıyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi