Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Sisoft Asistan Eğitim Modülü

Sisoft Asistan Eğitim Modülü sayesinde asistan hekimlerin eğitime başladığı günden, bitireceği güne kadar geçen süreçte, ne zaman, nerede, hangi eğitimi alacağı koordine ediliyor. Böylelikle hastanenin eğitim kapasitesi en verimli şekilde kullanılabiliyor.

Asistan hekimlere, Sisoft HBYS Zamanlanmış Görev Yöneticisi yardımıyla, yöneticileri tarafından belirlenen rotasyon süreleri, bir sonraki görev yerleri vb eposta veya SMS yolu ile bildiriliyor. Böylelikle önceden bilgilendirme yapılarak olası karışıklıklar önleniyor.

Sisteme eklenen asistan hekimlerin, klinikler arasında dolaşımları, zorunlu ve gönüllü rotasyonları, diğer kurumlarda alacakları eğitimleri bu sistem üzerinden kolayca takip ediliyor. Otomatik klinik yerleştirme fonksiyonu sayesinde hatalar en az seviyeye indiriliyor.

Asistan hekimler için düzenlenen Rotasyon Karneleri, asistanların karne tarihlerinin gelip/gelmediğinin takip edilmesini sağlayarak, gecikme ve aksaklıkların ortaya çıkmasının engelliyor.

Asistan Rotasyon Karnesinde; rotasyonda bulundukları branşın klinik şefi tarafından düzenlenen Rotasyon Notları yer alıyor. Ayrıca, kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren kazandıkları branşın klinik şefi tarafından her altı ayda bir verilen Gizli Kanaat Notu da bulunuyor.

Asistan hekimlerin rotasyon karneleri yetkili kişilerce işleniyor, bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Veri güvenliği yerleşik olarak Sisoft HBYS'de bulunan yetkilendirme sistemi ile sadece yetkili kişilere açılarak sağlanıyor.

Rotasyon Takip Formu ile asistan hekimlerin rotasyon bilgileriyle birlikte branşların genel eğitim durumu görüntüleniyor. Rotasyon Takip Formu ile asistan hekimlerin rotasyon takiplerinin rahat bir biçimde yapılması sağlanıyor.

Rotasyon bilgilerinin düzenlenmesi (ekleme, silme, değiştirme vb) kolaylıkla yapılabiliyor. Kliniklerin birden fazla servis içermesi nedeniyle sistemde klinikler ve servisler ayrı ayrı tutuluyor. Ancak asistan hekimlerin eğitimleri servisler üzerinden takip ediliyor. Verilen Takip Belgesi sayesinde, hangi tarihlerde, hangi birimde eğitim alacakları işe başladıkları anda belirleniyor, takip ediliyor.

Asistan hekimlerin, zorunlu rotasyonlar dışında kalan zamanlarını kliniklerde geçirmeleri sağlayacak düzenlemeler yapılabiliyor. Sistem, otomatik olarak bu süreleri hesaplayıp, İç Rotasyonu, eşit dağılımı gerçekleştiriyor. Sistemin otomatik olarak atadığı İç Rotasyon dağılımlarındaki değişiklikler kolaylıkla yapılabiliyor. Sistemin otomatik ataması dışında gönüllü rotasyon girişi ya da sistemden silinmesi işlemleri mümkün oluyor.

Asistan hekimlerin, rotasyonlarının bazılarını başka kurumlarda yapabilmesi için (Dış Rotasyon) Geçici Görev Atama Formu doldurularak işlem yapılıyor.

Raporlama sistemi ile bilim dallarının hangi tarihlerde, hangi asistan hekimin kendi kliniklerinde bulunacağına dair bilgilendirme yapılıyor. Sistem önceden belirlenebilen haber verme işlevlerini yerine getiriyor.

Asistan hekimlere, yetkili kişi tarafından belirlenen bir süre öncesinde, yapmaları gereken işlemleri hatırlatmak, rotasyon değişimlerini haber vermek amacıyla e-posta gönderiliyor. Aynı amaçla, bir sonraki rotasyon için gideceği birim yetkilisine de asistanın geliş tarihi elektronik posta yolu ile bildiriliyor.

Ayrıca, eğitim koordinatörü, tüm asistanlara, belirli bir branşın asistanlarına, ya da seçeceği bir asistana istediği içeriğe sahip eposta gönderebiliyor.

Yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı raporlar düzenlenebiliyor, bilgisayar çıktıları alınabiliyor; Asistanlara verilen Eğitim Takvimi, Seçilen Klinikte eğitim almakta olan asistan hekimlerin servisleriyle birlikte listesi, seçilen branşta rotasyon yapmak üzere gelecek asistanların başlamabitiş tarihleri ile beraber listesi, Asistan hekimin Gizli Kanaat Notu, Asistan Hekim Rotasyon Bitirme Değerlendirme Belgesi vb.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi