Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servisi ile entegre çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servisi ile entegre çalışarak belirli zaman aralıklarında bilgi gönderiyor. Sağlık Bakanlığı'nca İl Sağlık Müdürlükleri düzeyinde çalışan 112 Acil Servis bilgilerinin paylaşılmasını sağlayarak, (Bilgi göndererek) sistemle haberleşerek acil servislerin daha etkin kullanılmasını gerçekleştiriyor. Hastane genelindeki servislere göre boş yatak ya da cihaz bilgilerine online olarak ulaşılabiliyor. Acil servis Modülü'nün Servis Bilgisi Gönder bölümünde bölüm adına bağlı olarak (Acil Çocuk, Acil Erişkin, Yoğun Bakım Kroner, Servis Genel Cerrahi vb) Toplam Yatak, Boş Yatak, Toplam Ventilatör, Boş Ventilatör, Toplam Küvez, boş Küvez sayılarına ulaşılabiliyor. Birden fazla Acil Servis belirlenebiliyor.

Acil servis birimlerine özgü ve öncelikli işlemler gerçekleştiriliyor.

Acil servise gelen hastanın Özel Sağlık Bilgileri (Kronik Hastalıklar, Alerjiler, Travma, Operasyonlar vb) sistem dahilinde öncelikle kontrol edilerek kayıt yapılıyor. Bildirimi zorunlu hastalıklar için gerekli olan uyarıların yapılıyor. Form ve adres için etiket bilgileri oluşturularak ve bilgisayar çıktılarının alınabiliyor. Acilden yapılan istemler (Ameliyat, Randevu, Tetkik vb) bütün sistem dahilinde öncelikli sıraya alınıyor. Acil servisten kan istemi yapılarak, gerçekleşen istemlerin Kan Bankası Modülünden otomatik olarak düşülüyor. Acil Servisten yapılan işlemlere öncelik tanınması için gereken uyarılar otomatik olarak yapılıyor. Acil Servis'ten girişi yapılan hastaların (Sosyal güvencesi bulunmayan hastaların da) otomatik olarak yatışı ve sevk işlemleri yapılabiliyor.

Acil servise gelen hastaların ayrıntılı listeleri alınabiliyor.

Acil Servise gelen hastaların listesi İşlem No, Sıra No, Adı/Soyadı olarak listelenebiliyor. Seçilen hastaya ait veri girişleri ve tetkik istemleri gerçekleştirilebiliyor. Hastanın diğer bilgileriyle (Kan Grubu, TC Kimlik No, Kurum, Servis, Hekim ve Teşhis) birlikte hastayı tanıtıcı dijital fotoğrafı da yer alıyor. Acil Servis Deskinde işlem türleri (Rutin, Heyet, Takipli İşlem, Adli Vaka, İş Kazası, Trafik Kazası vb) belirlenebiliyor. İşaretli işlem türlerine ilişkin sorgulamalar sonucunda aranan hastalar listelenebiliyor.

Protokol Verilmeyenler, Teşhis Girilmeyenler, Sevk edilmiş hastalar, Ücretli Hastalar vb sorgulamalar yapılarak aranan kriterlere ait listeler oluşturulabiliyor. Sorgu sonuçlarında hastanın Kişisel Bilgileri ile birlikte Poliklinik İşlem Numarası, Hasta Dosya No, Protokol No, Servis Adı, İşlem Tarihi, Ayrılış Tarihi vb ayrıntılı bilgi dökümüne ulaşılıyor.

Acil servise gelen vakaların ayrıntılı bilgileri sorgulanabiliyor.

Vaka Sorgu Listesi vaka sorgu kriterlerine (Vaka kaydı yapılmamış, Vaka Kaydı Yapılmış, Vaka sonlandırılmış) göre düzenlenebiliyor. Yapılan işlemler; İşlem No, Protokol No ve Durum Bilgisi ile birlikte görülebiliyor. Vakaya ait bilgiler (işlem No, Adı/Soyadı, TC Kimlik No, Cinsiyet vb) güncellenebiliyor. Acil Vaka Kayıtları (Geliş Tarihi ve Saati, Ön Tanı, Ön Tanı Kodu, Çağrı Tipi, Çağrı Nedeni, Yüksek Kan Basıncı, Düşük Kan Basıncı, Nabız, Solunum, Olay Yeri, Vaka Durumu vb) tutulabiliyor.

Hastaya ait bilgilerin grafiksel dökümleri alınabiliyor.

Hastaya uygulanan (hizmetler, ilaçlar, laboratuar sonuçları ve PACS'dan gelen görüntüler (günlük, haftalık ve aylık parametrelerle) Salon, Tetkik ve Tarihe göre izlenebiliyor. Hastaya ait Ateş, Nabız, Tansiyon, Solunum, Sıvı değerleri son 24 saat ve son hafta esasına göre sorgulanarak grafiksel dökümleri alınabiliyor.

Nöbet çizelgeleri oluşturulabiliyor.

Acil Servis'te görevli ve diğer birimlerden nöbete katılan personelin iletişim bilgileri kayıt ediliyor. Ancak yetkili kullanıcı şifresine bağlı olarak güncellenebiliyor. (adres ve telefon bilgilerine yalnızca hastane yönetimince tanımlanan yetkililer ulaşabiliyor) Nöbetçi personel, servisine ve nöbet gününe (Bugün, Yarın, Haftaya) göre sorgulanabiliyor.

Acil servis işlemlerine ilişkin istatistikler düzenlenebiliyor

Acil Serviste kullanılan malzeme kayıtları tutularak, Giriş/Çıkış/Stok/İstek işlemlerinin gerçekleştiriliyor. Acil servis işlemlerine ilişkin istatistikler düzenlenebiliyor, sorgulanabiliyor ve ayrıntılı rapor çıktılarının alınabiliyor. Gerekli olan tüm matbu formların (Epikriz, Adli Rapor, Personel vs) bilgisayar çıktıları alınabiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|