Untitled Document
Untitled Document
example1

Sisoft HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) etkin bir şekilde kullanılmasına olanak verir. Gelir/giderlerinin hatasız izlenmesine, kaynakların verimli olarak kullanılması, kaçakların önlenmesi, verilerin hızlı/güvenli bir ortamda değerlendirerek çağdaş bir yapıya kavuşturur. Sisoft HBYS, Sağlık tesislerinde tüm birimler arasında uyumlu çalışma ortamının sağlanması amacıyla tasarımından yapımına kadar, tüm hakları firmamıza ait olan bir yazılım olarak geliştirilmiştir.

Sisoft HBYS, yapılan işlemlerin tıbbi cihazlarla entegrasyonunu, tüm birimlerdeki kayıtlarının tutulabilmesini ve kurum içi evrak hareketlerinin yönetimini sağlayan bir Tam Otomasyon sistemidir. Hedefi, sağlık kurumlarının (Devlet, SGK, Üniversite ve Özel Hastanelere, Dispanserler, Sağlık Müdürlükleri ve Döner Sermaye Saymanlıkları) kendi bünyelerinde ve bağlı birimlerinde entegre (genel/yerel) olarak çalışarak tüm işleyişini tam bir otomasyona dönüştürmek, çevre kurumlarla iletişimlerini düzenleyerek karmaşık işlemlerini kolaylaştırmaktır. Halen 150'yi aşkın kurumda uygulanan Sisoft HBYS, 8 ana modülden ve bu modüller ile entegre çalışan alt modüllerden oluşmaktadır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri uygulaması Sisohbys (Sisocare) V2.0, Oracle Exadata Database Machine, Oracle Enterprise Linux ve Weblogic Server üzerinde  tam olarak test edilmiş ve sorunsuz çalışmaktadır.


Galyum Blok ZK2 ODTÜ Teknokent Ankara Tel:+90 312 210 19 20 Faks:+90 312 210 19 24 sisoft@sisoft.com.tr