Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Oral Diagnoz, Planlama, Tetkik ve Tedavi kayıtları tutulabiliyor.

example1

Oral Diagnoz, Planlama, Tetkik ve Tedavi şemaları karşılaştırılabiliyor, ilgili kayıtlar tutulabiliyor. Hastanın Sağlık Dosyasına işlenecek olan ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgiler, Ağız Muayenesi, Tetkik Sonuçları, Tedaviler, Tanılar, Yazılan İlaçlar vb elektronik ortamda kayıt edilebiliyor. Hastanın Özel Sağlık bilgileri (Diabet, Alerji, Kanama Bozuklukları, alt ve üst çene yapısı, bozuklukları vs) ve diş yapısına ilişkin tüm bilgiler ayrıntılı olarak kayıt edilebiliyor. Muayene, Konsültasyon, Kontrol, Sevk işlemleri ile ilgili bilgiler, hastanın nereye, neden sevk edildiği ve sevk işleminin kim tarafından yapıldığının kaydı tutulabiliyor.

Modelleme dişler üzerinde işaretlemeler yapılabiliyor.

Süt Dişleri, Daimi Dişler modellenerek, modelleme üzerinde işaretlemeler yapılabiliyor. Diş eti ve kemik deformasyonları model üzerinde işaretlenerek kayıt edilebiliyor. Ayrıntılı incelemeler yapılarak dişler üzerine açıklamalar ve planlar girilebiliyor. Tedavi başlama bitiş süreleri, tedaviyi sürdüren hekimin bilgileri ve Karar Bilgisi kayıt edilebiliyor.

Malzemelerin Ambar, Stok, Demirbaş takibi yapılabiliyor.

Ağız ve diş tedavisinde kullanılan her türlü malzemenin, protezlerin vb Giriş/Çıkış/Stok/İstek işlemleri yapılabiliyor. Kullanılan malzemeler depodaki stoktan otomatik olarak düşülüyor. Stoğun risk seviyesine yaklaşması durumunda kullanıcı sistemce uyarılıyor. (TMO) Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre Ambar, Stok ve Demirbaş Takibi yapılabiliyor. Cihaz Takip Modülü ile entegre bir şekilde çalışarak ünitede bulunan cihazların durumu ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.

Randevu, İptal ve Güncelleme işlemleri yapılabiliyor.

Hasta Kayıt/Kabul modülü ve randevu sistemleri ile entegre çalışarak randevu iptal ve güncelleme işlemleri yapılabiliyor. Randevu Sistemi ile hastaların klinikler önünde saatlerce beklemeleri önleniyor. Hastaların sağlık kuruluşlarına önceden gelip beklemeleri ile oluşabilecek kuyruklar ortadan kaldırılıyor.Tedavi ve laboratuvar sonuç raporları hastaya email ya da SMS ile gönderilebiliyor. Sayısal olarak hazırlanan hastanın diş görüntüleri direkt olarak CD ye aktarılabiliyor.

Çok seçenekli sorgulama kriterleri ile arama yapılabiliyor.

TC Kimlik No, İşlem No, Dosya No, Protokol No, ve istenen tarih aralığında sorgulama yapabiliyor. Hastanın daha önceki gelişlerine ait bilgiler Tarih, Protokol No, Servis ve İşlem Bilgisi ile görüntülenebiliyor. Ağız ve diş tedavisi ile ilgili olarak çok seçenekli sorgulama kriterleri ile arama yapılabiliyor. (Teşhis Girilmeyenler, Muayene Edilmeyenler, Randevulu Gelenler, Servis Hastaları vb) Modülde yer alan işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebiliyor, sorgular yanıtlanabiliyor ve tüm yazıcılarla entegre bir şekilde (İnject, Lazer, DotMatrix) raporların çıktısı alınabiliyor. Gerekli olan raporların tam listesi ve ayrıntıları ile birlikte tüm matbu formların bilgisayar çıktısı da alınabiliyor.

Tüm işlemler hastanın mali kayıtlarına otomatik olarak yansıtılıyor.

Klinikteki ağız ve diş tedavisine yönelik olarak yapılan her türlü işlem hastanın mali kayıtlarına otomatik olarak yansıtılıyor. Tedaviye yönelik tüm işlemler Döner Sermaye, Faturalama ve Vezne Modüllerinde izlenebiliyor. Hekim puantaj ve Bütçe Döner Sermaye Hesapları yapılabiliyor. Makbuz ile entegrasyon sağlanıyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|