Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Demirbaşlar için barkod etiketleri düzenlenebiliyor.

example1

Sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi ürünler, cihazlar, ekipmanlar ve ilaçlar etiketlenerek sisteme tanımlanıyor. Otomatik Tanıma/Veri Toplama sistemleri (Barkod Sistemi, RFID, CCD, el terminalleri, taşınabilir bilgisayarlar vb) yardımıyla tanınarak sisteme otomatik olarak kayıt ediliyor. Tek boyutlu ya da tek boyutlu barkodlara göre daha fazla bilgi içeren İki boyutlu barkodlarla etiketlenen demirbaş malzemeler, Barkod okuyucular (lazer ya da CCD) aracılığıyla okunuyor.

Barkod sisteminin desteğiyle veri girişleri çok daha hızlı, kolay ve doğru yapılıyor. Yazma ve okuma sistemleriyle ekonomik ve esnek bir yapı sunan barkod teknolojisi, kullandığı basit alt yapı sayesinde cihazlar tarafından kolaylıkla algılanabiliyor. Sisoft Demirbaş Modülü'nde barkod basımı gerçekleştirilebiliyor.

Otomatik Tanıma/Veri Toplama işlemi RFID teknolojisi ile yapılabiliyor.

example1

Demirbaşların üzerine konumlandırılan, barkodlara göre daha fazla veri tutabilen RFID mikro çipli etiketler, demirbaşlar ile ilgili bütün bilgileri üzerinde taşıyabiliyor. Veri transferi için aracı birime gereksinme duyulmayan sistemde, veri yüklenebilen mikro çipli etiketler kullanılarak barkodlardan farklı olarak süreç takibi de yapılabiliyor. Demirbaş malzemelerin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içindeki hareketleri anlık olarak izlenebiliyor.

Etkin bir varlık yönetimi sağlanıyor.

RFID teknolojisi ile demirbaşların kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takipleri ve kontrolleri yapılarak etkin bir Varlık Yönetimi sağlanıyor. Kablosuz ağ teknolojisiyle bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması ve dağıtılması, eş zamanlı, hızlı hatasız bir varlık yönetimini sağlıyor.

PDA'lar demirbaş takiplerinde önemli rol oynuyor.

PDA cihazları, el terminalleri, kablosuz barkod okuyucular vb ile okunan barkod bilgileri Bluetooth teknolojisi sayesinde belirli bir uzaklığa kadar aktarılabiliyor. Depolardaki demirbaşlara ait bilgiler kolaylıkla merkezi sistem ile haberleşebiliyor. El terminallerine göre boyutu daha küçük ve daha hafif olan, geniş bilgi okuma ekranı, pratik bilgi girişi sunan PDA'lar stok kontrollerinde ve demirbaş takiplerinde önemli rol oynuyor.

Demirbaş kartları tanımlanabiliyor.

example1

Demirbaş kartlarında; Demirbaş No, Taşınır Demirbaş Kodu, Alındığı yer bilgisi ve malzeme ile ilgili açıklama yer alıyor. Demirbaşa ait Durum Bilgisi (Aktif, Aktif Değil, Sayımda Mevcut, Hurda vb) Kayıt Bilgileri (Giriş No/Tarihi, Kullanıma Başlama Tarihi, Çıkış, Giriş Türü, Marka, Seri No vb) Bütçe Türü (Genel Bütçe, Döner Sermaye, Katma Bütçe, Özel İdare) bilgileri yer alıyor. Alış Bedeli, Fatura Bilgileri, Modeli, GMDN Kod gibi bilgi alanlarına açıklamalar kayıt edilebiliyor. Araçlar için özel takip yapılabiliyor. (Plaka, Model, Marka, Motor-Şase no, Tipi, Rengi, Motor Gücü, Silindir Hacmi, İmalat türü ve net ağırlık v.s.)

Amortisman hesabı ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılabiliyor.

Demirbaşlara ve tüm duran varlıkların detaylı takibi yapılarak yıllara göre amortisman hesaplaması ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılabiliyor. Amortisman Hesabına Esas Bütçe, Amortisman Grup Kodu seçilebiliyor. Demirbaş Amortisman Listesi, Gruplanmış Demirbaş Amortisman Listesi alınabiliyor.


Demirbaşlarla ilgili çok seçenekli sorgulama işlemi yapılabiliyor

Eski demirbaş kartları, Demirbaş Kodu, Adı, Giriş Tarihi, Durumu, Demirbaş Türü vb çok seçenekli kriterlere göre sorgulanabiliyor. Demirbaş malzemelere ilişkin olarak yapılmış olan istemlerin son durumu (Başlamamış, Devam ediyor, bitmiş) görüntülenebiliyor.

Demirbaş listeleri ve cetvelleri alınabiliyor.

example1

Demirbaş Numarasına, adına, cinsine, bulunduğu yere, personel adına vb kriterlere göre isim ya da grup türlerine göre Demirbaş Listesi alınabiliyor. Demirbaş Dağılım Tablosu (Demirbaş Türü, Alındığı Yer, Bulunduğu Ünite/Personel vb düzenlenebiliyor. Demirbaş cetvelleri, Eşya Sayım Cetvelleri, Demirbaş Eşya Grup sayım Cetvelleri oluşturulabiliyor. Demirbaş zimmet Defteri, Demirbaş Kod Listesi, Demirbaş İsim Grup Listesi alınabiliyor. Demirbaş Teslim Senedi düzenlenebiliyor.

Devir teslim, zimmet işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Devir tesliminde demirbaş bilgileri ile birlikte işlemlere dahil olan personel ve kodu seçilebiliyor. İşlemler için Devir-Teslim Tutanağı düzenlenebiliyor. Tutanakta, Zimmet senedi başlığı, Tutanak No/Tarihi, Teslim Eden, Onaylayan vb bilgiler yer alıyor.

Rasyon tanımları oluşturulabiliyor.

Çok seçenekli sorgu kriterlerine göre eski rasyon kartı sorgulanabiliyor. İaşe fişleri, İaşe Tarihi, İstek Tarihi, İaşe Tipi, Öğün vb bilgilerle kayıt ediliyor. Kullanılan Malzemenin Adı, Birimi, Kullanılan Miktar, Birim Fiyat, Tutar vb bilgiler tutulabiliyor.

Sabah, öğlen, akşam için temel ve ara öğün tanımları yapılabiliyor. Aylık planlar yapılabiliyor diyet yemekler listeden seçilebiliyor. Yemek içerikleri ve şablonları (Kod, Ad, Miktar, Kalori vb) oluşturulabiliyor. Etkileşimli besin ve ilaçlar (seçilen profile göre verilmeyecek ilaçlar ve verilmeyecek yemekler) seçilebiliyor. Önerilenler ve önerilmeyenler not edilebiliyor. Günlük planlanan yiyecekler, planlanan yiyecek ile yapılan iaşe sorgulanabiliyor. Diyet yemek istemleri oluşturulabiliyor, verilen yemekler ve diyet içindeki malzemeler görüntülenebiliyor. Servisler bazında ve istenen tarih aralığında Diyet İstemleri Durum Listeleri alınabiliyor

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|