Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

İlaç Takip Sistemi ile entegre çalışıyor.

example1

Eczane Modülü, ITS (İlaç Takip Sistemi) ile entegre çalışarak, karekod olarak adlandırılan yüksek miktarda veri tutabilen 2D boyutlu barkodlar ile ilaçların izlenebilirliğini (Sahte ilaçlar, Sahte kupürler, Farmakovijilans [İlaçların advers etkileri, ilaç-ilaç, ilaç-laboratuvar sonuç, ilaç-gıda etkileşimleri vb]) ve stok takibini sağlıyor. İlaç Takip Sistemi ile geri ödeme kurumlarıncaher kutu ilacın tek sefer ödenmesi sağlanıyor. 2D barkodlar yardımıyla her kutunun şeceresi çıkarılıyor. Sisoft Eczane Modülü yardımıyla tüm ilaçların seceresine ulaşılabiliyor.

İlaç kutuları üzerinde bulunan EAN barkodlara ek olarak 2D (DataMatrix) ikincil barkodlarla ilaç takibini gerçekleştiriyor. 2 boyutlu barkod içeriğinde; barkod numarası, ilaç seri numarası, ilacın serisi içindeki sıra numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgileri bulunuyor. Bu bilgilerin birlikte aranması sonucunda benzersiz bir bilgi ortaya çıkıyor. Bu bilgi 2 boyutlu barkod tarafından okunması gereken her noktada okunabiliyor. Böylece, her kutu ilacın bir tanımlayıcı ile taşınabilen, benzersiz bir numarasının olması mümkün oluyor.

İlaç Takibi için RFID teknolojisi destekleniyor.

Eczane modülü, barkod sisteminin yanında stok takibi için RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisini de tam olarak destekliyor. (RFID ile Stok Takip yöntemi, kolilerde uygulanacak olan 2 boyutlu barkodlar ile kolayca entegre olabileceği için gelecekte kullanılması planlanıyor. PDA'lar üzerinde bulunan RFID okuyucular yardımı ile ilaç ve malzeme sayımlarının/kontrollerinin ve hareketlerinin izlenmesinin daha kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor.)

Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi ile uyumlu bir yapı sunuyor.

İEBS (İlaç Eczacılık Bilgi Sistemi) ve Taşınır Mal Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilen MKYS (Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi) ile veri alışverişi yapabilecek yapı sunuyor. Sisoft Eczane Modülü'nde diğer modüllerde olduğu gibi yeni uygulamalar, yönetmelikler vb izlenerek gerekli düzenlemeler, güncellemeler yapılıyor. Kamu İhale Kanunu ile bağlantılı olarak toplu ilaç alımlarında ortaya çıkan kurallar, Sağlık Bakanlığı ile yapılan Protokol ve sözleşmeli eczane açılım uygulamaları, ilaç-eczacılık işlemlerinin güncelleştirilmesi ve yeniden kurgulanması gözetiliyor.

İlaç Giriş/Çıkış işlemleri yapılabiliyor.

Ünitelere göre; Giriş/Çıkış, İlaç Kutu/Doz, Kritik Miktar ve Ortalama Miktar, Miad, Raf ve Seri No gibi bilgiler saklanıyor. Giriş/Çıkış yapılan ilaçlar, Tarih, Firma Adı, Miktar vb kriterlere göre sorgulanabiliyor. İlaç Giriş bilgilerinde Stok Kodu/Adı, EAN Kodu, Firma Kodu vb bilgiler yer alıyor.

İlaç Çıkış işlemlerinde ise, ilaca ait temel bilgilerin yanında yıllık/aylık/günlük sorgulamalar yapılabiliyor. İlaçların Tabela ve Çıkış Fişi ile yapılan çıkış işlemleri, toplam miktar ve tutarlarına göre listelenebiliyor. Servis bazında ilaç çıkışları listelenebiliyor.

Çıkış Fişi ve tabela için yapılan çıkışlar istenen tarih arlığında malzeme türü (ücretli/ücretsiz ilaç/malzeme ve Alım Şekline göre (Yerli/İthal) görüntülenebiliyor. Yeni Çıkış Fişi ve Denge Fişi (Tutanak ile çıkış, Zayi ile Çıkış) düzenlenebiliyor, eski çıkış fişleri ve eski denge fişleri sorgulanabiliyor. Otomatik devir işlemleri yapılarak, devir fişleri taşınır yönetmeliğe göre yazdırılıyor.

İlaçlarla ilgili temel ve ayrıntılı bilgilere ulaşılıyor.

İlaç ve Sarf Malzeme Kartlarında, ilaçlar ve sarf malzemelerine ait temel bilgilere (Stok Kodu, EAN Kodu, Firma Kodu vb) ulaşılabiliyor. İsteğe göre, temel bilgiler ekranına İlaç ve Sarf malzemelerinin tanıtıcı fotoğrafı eklenebiliyor. İlaçların aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, İthal ilaç bilgisi ve reçete türüne (Normal, Kırmızı, Mor, Yeşil) ilişkin bilgiler yer alıyor.

İlaçla ilgili ayrıntılı bilgilere (Miad, Alış/Satış Fiyatı, İlaç Türü, Giren/Çıkan Miktar, Bakiye durumu vb) ulaşılıyor. Tıbbi Sarf Biriminde İlaç kart envanterleri çıkarılabiliyor. İlaç Sayım Cetveli ve tutanağı düzenlenebiliyor. İlaçların bakiyeli/bakiyesiz durumlarına, Satıcı Firma Kodu, Etken Kod, Muadil Kod, Endikasyon Kod gibi kriterlere göre sorgulamalar yapılabiliyor.


İlaç listeleri oluşturulabiliyor.

İlaç ve Sarf Malzemeleri, Etken Madde, Muadil, Endikasyon, Stok Türlerine göre gruplanabiliyor ve Formüller, Jenerik, geleneksel isim bazında, ilaç ve sarf malzemelerinin listeleri, ilaç fiyat listeleri ile anlaşmalı kurum listeleri hazırlanabiliyor. Aynı gruba bağlı ilaçlarda ucuz ilaç takibi ve tehlikeli ilaç kombinasyonları tanımlanabiliyor. Yeni muadil grubu tanımlanabiliyor, eski muadil gruplarında sorgu sonuçları elde edilebiliyor. Eski Sarf grubu tanımlanabiliyor, eski muadil gruplarında sorgu sonuçları elde edilebiliyor.

İlaç tedavi profili görüntülenebiliyor.

Her hastaya uygulanan ayrıntılı ilaç tedavi profili görüntülenebiliyor. Her hasta için belirlenen gün sayısına göre ilaç-kalem kontrolü yapılabiliyor. Servislerden istem yapılan ilaçlar ve Etken ilaç listeleri görüntülenebiliyor, belirlenen tarih aralığında istek yapılmış ilaçlar taranabiliyor. İlaçların giriş hareketleri (Fiş Tarihi, Fiş No), Son Fatura/Son Sipariş Bilgileri (İşlem, Tarih, Miktar, Alış Fiyatı) takip edilebiliyor.

Hastanın taburcu reçetelerinde hastanın tüm ilaç tedavi listesi (Ad, Miktar, Satış Fiyatı), yapılan istemler ve reçeteleri görüntüleniyor.

İlaç doz hesaplamaları yapılabiliyor.

Hekim tarafından istem yapılan Yatan/Ayakta hastaların ilaç dozları, istemin başlangıç/bitiş zamanları, hasta bazında kullanımı iptal edilen/değiştirilen ve bölümlere özel ilaçların takibi yapılabiliyor. Yapılan ilaç istemleri, istemi yapan kullanıcı ve bölümü ile birlikte görüntülenebiliyor. Kullanılmayan ilaçların listeden seçilmesi ya da istem yapılması durumunda istem sahibi programca uyarılıyor. Tabelalarda zehirleyici etkisi olan maddeler ve andidotları için dozaj kontrolü yapılıyor.

İlaç, sıhhi malzeme stok durumları ve hareketleri görüntülenebiliyor.

İstenen tarih aralığında tüm ilaç, sıhhi malzeme hareketleri listelenebiliyor, stokta bulunan ilaçlar (tablet, doz, kutu, ampül vs) ve sıhhi malzemeler hakkında çok seçenekli sorgu kriterlerine göre arama yapılabiliyor. Devreden, Giriş/Çıkış yapılan, kalan ilaç ve malzemelerin stok durumları (Miktar, İşlem Sayısı, İşlem Tarihi) izlenebiliyor. İlaç ve malzemelerin Raf Ömrü, Miadı, Kutu Adedi, Maximum Dozu, Alış/Satış Fiyatı vb. bilgilere ulaşılabiliyor.

İlaç stok hareketlerinde isteğe göre Fatura, Hareket Fişi, Tabela, Reçete, İstem ya da Hasta Faturası gösterilebiliyor. Yatan hastanın poliklinik sürecinde kullandığı tüm ilaçlar ve sıhhi malzemeler listelenebiliyor. Hastanın çıkışında düzenlenen özet raporda (Epikriz) kullanılan ilaçlar gösterilebiliyor. İstenen tarih aralığında Taşınır Kod Listesi alınabiliyor. Taşınır Kod Listelerine ve istenen tarih aralığına göre Tüketim Malzemeleri Defteri (Giriş ve Çıkış Kaydı yapılan) düzenlenebiliyor.

İlaçların Stok kritik ve ortalama düzeyleri hesaplanabiliyor.

Stok düzeyleri (Kritik Seviye, Ortalama Seviye) istenen tarih aralığında (3,6,9,12 aylık) hareketleri incelenerek tüketim miktarları hesaplanabiliyor. Kritik düzeyin altındaki ilaçlarının listeleri ve yazıları çıktı olarak alınabiliyor. Satıcı firmaya göre siparişler oluşturulabiliyor. Ana depo üzerinde stok kritik ve ortalama düzeyleri hesaplanırken entegre birimlerde dikkate alınarak hesaplama yapılıyor, istem fişi oluşturuluyor.


İlaç hareketlerinde (Ayakta, Yatarak, Tüm Tedaviler) açıklama ve uyarılar yapılıyor.

Bütün noktalarda son kullanım tarihi yakın veya geçmiş olan ilaçlar, sıhhi malzemeler kurum bazında takip edilebiliyor. Miadı geçmiş, kırılmış, bozulmuş vb ilaçlar izlenerek listelenebiliyor. Stok seviyesi yetersiz ilaçların, kullanım süresi bitmek üzere olan/biten ilaçların kontrolleri yapılıyor. Miadı bitmiş/bitmek üzere olan ilaçların sipariş işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili kişiler programca renk, ses vb uyarılıyor. İlaç kalemlerini sürekli hareket halinde tutabilmek için depo stokları otomatik olarak güncelleniyor.

İlaç fiyatları otomatik olarak güncelleniyor.

İlaç fiyatları otomatik olarak güncelleniyor, sürsaj işlemleri firma veya fiyat bazında yapılabiliyor. On-Line ilaç güncellemeleri Sağlık Bakanlığı'nın İnternet sitesinden alınıyor. İstenen tarih aralığında fiyatı artan/düşen, değişmeyen vb kriterlere göre sorgulamalar yapılabiliyor. Firma filtresi yapılarak ithal, yerli ilaçlar ve sıhhi malzemelerin veritabanından sürsaj işlemleri yapılabiliyor. İlaçlardaki Kar, KDV, Hazine, Sos. Hiz. Çocuk Esirgeme Kur. Payı oranları ve Eczacı, İthalatçı İndirim oranları belirlenebiliyor.

Kullanıcı tanımlı özel raporlar, grafikler ve zengin istatistikler oluşturulabiliyor.

Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara, ilaç ve malzeme hareketlerine ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebiliyor. Çeşitli, sorgu ve serbest metin halindeki raporların tam listesi ve detayları hazırlanıyor. Etkili olmayan ya da yanlış tedaviler için tanımlanan formatlarda (sebep-bölüm-ilaç sınıflamaları) raporlar alınabiliyor.

Sorgu tarih aralığında, belirlenen sürelerde hastane genel istatistikleri de alınabiliyor. Günlük Poliklinik sayıları, Günlük başvuru Sonuçları (Adli Vaka, Ayakta Tedavi, Muayene Olmayan, Yatırılan vb), Günlük kurum türlerine göre başvurular (Resmi Kurum, Ücretli, SSK, Yeşil Kart) ve servislerdeki ayrıntılı bilgiler (Fatura Toplamı, Taburcu Sayısı, Başvuru Sayısı, Hizmet Tutarı vb) görüntülenebiliyor, bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Hareket türlerine göre (Fatura, Reçete, Giriş, Çıkış, Tabela) zaman türlerine (Gün, Ay, Yıl) rapor türlerine göre (Sayı, Miktar, Tutar) ilaç zaman istatistiklerine ve gruplarına göre sorgulamalar yapılabiliyor.

Lüzum müzekkereleri düzenlenebiliyor.

İstem tarihi ya da onay tarihi aralığında yapılan istemlere ilişkin lüzum müzekkereleri düzenlenebiliyor. Lüzum Müzekkerelerinde Onay durumuna göre (Depo Onay, ara Onay, Yetkili vb) Stok Kodu/Adı, Stok Birimi, Miktar gibi kalemler görüntülenebiliyor. Eczanede bulunmayan ve dışardan temin edilen ilaçlar sınıflandırılarak, listelenebiliyor.

Farmakolojik bilgiler oluşturulabiliyor.

Farmakolojik Bilgiler bölümünde ilaçların Stok Üretim Şekli (Orijinal, Jenerik), İlaçların Üretim Şekli (Ağızdan, Dışarıdan) görüntülenebiliyor. İlaçlar hakkında farmakolojik bilgiler düz metin formatında tutulabiliyor. Alerjik reaksiyonlar, ilaç yan etkileri, sık kullanılan ilaçlar için raporlar oluşturuluyor, bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Kullanılan ilaçlar, teşhisler, ilaç sınıflamaları, hekim isimleri ve branşları bazında istenilen raporlar gerçekleştiriliyor.

Tabela listeleri alınabiliyor.

İşlem Tarihi, Tabela No, Yatış No gibi birçok parametre ile, Tabela kayıt birimlerine göre (Eczane, Ameliyathane, Doğum vb), Tabela İstem şekline göre (Acil, diğer vb), reçete türüne ve birçok parametreye bağlı olarak Tabela Listeleri alınabiliyor. Tabela listeleri sorgu sonuçları ile birlikte, hastaya verilen ilaçlar görüntülenebiliyor. Yeni tabela hazırlanması sırasında önceki tabeladaki ilaçlar yeni kayıt formuna getiriliyor.

Servis tabela istemleri düzenlenebiliyor.

Servis Tabela İstemlerinde, istemi yapan kullanıcının ve hekimin adı yer alıyor. Servis İstem Tabelalarında istemler ile birlikte istem ilaçları da ayrıntılı bir şekilde (Kodu, Adı, Verilen Miktar, Firma, Açıklama vb) listelenebiliyor.

Dış tabela kalemleri düzenlenebiliyor.

Emekli Sandığı, Bağkur, Yeşilkart, SSK gibi kurumların yatan hastalarına dışarıdan kullanılan ilaçlar Dış Tabela olarak listelenebiliyor. Dış Tabelada Yalnızca İstem Yapılan Hastalar, Acil Hastalar ve Tüm hastalara göre sorgulamalar yapılabiliyor. Servis Adı, Hekim Adı, Tabela Türü/Tutarı, Kullanıcı/Birim Adı görüntülenebiliyor. Hastalara verilen ilaçlar ve malzemeler Firma, Miktar, İlaç Kodu, Satış fiyatına göre görüntülenebiliyor. Sık kullanılan tabela ve reçete istemleri sorgulanabiliyor.

Fatura Listeleri düzenlenebiliyor.

Fatura türüne göre (İrsaliyeli Fatura, Fatura, Hibe, Devir, İrat vb) Fatura Listeleri düzenlenebiliyor. Ödeme/İrsaliye Tarihi, Fatura No/Tarihi, Ödeme Tarihi vb kriterlere göre fatura Listesi ve Fatura kalemleri için sorgulamalar yapılabiliyor. Alımı yapılan ilaçlar tarih ve ünite itibarıyla tek-tek fatura bazında incelenebiliyor. Kullanıcı bazında makbuz kesme/iptal işlemleri yapılıyor/listeleniyor.

Yeni İrsaliyeli fatura düzenlenebiliyor ve eski irsaliyeli faturaya ilişkin sorgulamalar yapılabiliyor. Yeni fatura girişlerinde ilaç alış/satış fiyatları otomatik olarak güncelleniyor. Fatura ve çıkış fişi sipariş ve istem modülü ile entegre çalışıyor. Tek bir sipariş ve istem fişi birden fazla fatura veya çıkış fişinde kullanılabiliyor.

Sipariş numarasına göre otomatik olarak fatura hazırlanıyor. Girişi yapılan faturaya göre sipariş miktarını karşılayamayan ilaçların bir sonraki faturada kontrol edilebilmesi sağlanıyor. İhalesi tamamlanan, siparişi verilen ilaçlar takip ediliyor, sipariş verilmiş olmasına karşın firmalarca gününde teslimatı yapılmayan ilaçların uyarısı yapılıyor. Hastaya verilmesi durdurulan ve değişen ilaçlar eczaneye geri gönderilerek fatura düzenlemesi bu hareketlere göre yapılıyor. Vezne tahsilatları, kullanıcıların yetki seviyelerine göre düzenlenebiliyor. (görünüp-görünmemesi kullanıcılara göre ayarlanabiliyor)

Hareketlerin günlük, aylık ve dönemlik konsümeleri alınabiliyor.

Tüm ilaç hareketleri Tarih Aralığı, Kullanıcı, Hareket Türü, Birim bazında izlenebiliyor. Hareketlerin (Fatura, Devir Fişi, İrat Fişi, Hibe, Tutanak, Çıkış Fişi, Fiş, Reçete, Tabela) günlük, aylık ve dönemlik konsümeleri alınabiliyor. İstenen tarih aralığında, Satıcı Firma Kodu, İlaç Türü, İlaç Kodu, Kullanıcı vb kriterlere göre, Fatura Giriş Türü, Malzeme Türü ve Kullanım Şekline göre Tıbbi Sarf Birimi Konsüme Rapor düzenlenebiliyor.

Fatura, irat, hibe, tutanak ve servis iade ile, ambardan ilaç girişi yapılabiliyor. Birimler arası ilaç çıkışı, birim içi denge fişleri ve yıl sonu yapılan devir fişleri ile ilgili kayıtlar tutuluyor. Yıl sonu devir işlemleri, envanter çıkarılması ve otomatik devir işlemleri yapılabiliyor. Bütçe türleri (Genel, Katma, Özel İdare, Döner Sermaye vb) belirlenebiliyor.

Majistral ilaç üretiminin yapılmasını sağlıyor.

Her bir majistral ilaç için formül tanımlaması, stok ve fiyat takipleri yapılabiliyor. Üretilen majistral ilaçlar için Hasta Tüketimleri Fişi düzenlenebiliyor, eski üretim majistral ilaçlar görüntülenebiliyor. Eski Majistral ilaç tanımları, yeni majistral ilaç tanımları yapılabiliyor.

Kullanılan ilaçlar ve malzemeler hastanın finansal kayıtlarına otomatik olarak yansıtılıyor.

Ayakta tedavi olan ya da yatan hastaya kullanılan ilaçlar ve malzemeler (tek tablet, ampul, kutu vb) hastanın finansal kayıtlarına otomatik olarak yansıtılıyor. Varsayılan Ödeme Türleri (Fatura Kapsamında/Dışı, Paket Kapsamında, Hastadan Alınacak vb) belirlenebiliyor. Hastalara kullanılan ilaçlar ve malzemeler stoklardan otomatik olarak düşülüyor.

Her kutu ilaç için tek tek ve toplu bildirimler

Üretici/Satıcı, Alıcı/Hasta, Belge Tarihi, Belge No, Hekim, Bildirim Tipi, Üretim Tarihi, Son Kullanım Tarihi, Barkod, Seri No, Sıra No) yapılabiliyor. Hastaya verilen ilaçlar işlem bazında fatura edilebiliyor. İlaçların eczane tarafından çıkışları yapılırken faturalama modülüne yansıtılıyor.

Siparişler firmaya göre tek bir numara ile takip ediliyor.

İlaç üretici/satıcı firmaların ayrıntılı takibi yapılabiliyor, firmaya ait alacak/borç durumu firma kartında anlık görüntüleniyor. Sipariş hazırlama sırasında incelenen ilacın; tek ekranda diğer birimlerdeki stok bakiyeleri, etken ve muadillerinin stok miktarları, istenilen tarihe göre hareket listeleri ve yıllık hareket tablosu grafik olarak görüntülenebiliyor.

Sipariş miktarını karşılayamayan ilaçlar bir sonraki faturada kontrol edilebiliyor. Hazırlanan siparişler elektronik posta aracılığıyla firmalara iletiliyor. Tek bir ekranda sadece bir firmaya ait siparişler görüntülenebiliyor, sipariş raporlarının çıktıları alınıyor. Yalnız sipariş numarasına göre otomatik olarak fatura hazırlanarak, tek bir numara ile takip ediliyor.

Reçete istemi yapılıp, istem yazısı çıkarılabiliyor.

Reçete No, Makbuz No, Sicil No, Hasta Adı, Servis, hekim vb kriterlere göre eski reçete sorgulama ve hekimlerin reçete yazma/iptal işlemleri yapılabiliyor. Hekimler ilaç ve ilaç bilgilerini standart kod ve liste seçimi ile ya da serbest metin halinde yazabiliyorlar. Kırmızı ve yeşil reçete gibi özel reçeteye tabi ilaçlar tanımlanabiliyor, bu tür ilaçları kullanan hastalar ve servisler bazında takip yapılabiliyor. Reçete istemi yapılıp, istem yazısı çıkarılabiliyor. Ayaktan tedavi gören hastaların reçeteleri bilgisayar ortamında üretiliyor ve hastaya çıktı olarak veriliyor. Reçete bazında mortalite ya da morbidite riski olabilecek ilaç kombinasyonları için otomatik uyarı sağlanıyor. İşyeri reçeteleri hazırlanabiliyor, kurum reçeteleri ile dış reçeteler ayrı-ayrı takip ediliyor. Reçete bedellerinin tahsilat işlemleri yapılıyor, muhasebe ve gün sonu raporları alınabiliyor. Yetkisiz kullanıcılar, sadece kendi reçetelerine ulaşıp ve değişiklikler yapabiliyor. Kemoterapi istemleri için; tanımlanmış standart istem paketleri, doz hesaplama ve hastaya faturalama işlemlerini yapılabiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|