Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
example1

Yapılan her işlem, kayıt edilen her veri güvenle saklanıyor.

Müracaat eden hastaya ait muayene, tetkik, ilaç, malzeme, ameliyat, yatış, raporlar ve tüm sağlık kurum/kuruluşu hizmetlerine ilişkin elektronik kayıtların en ince ayrıntılarıyla birlikte tutulup, hastanın her başvurusunda hızla sorgulamalarını yaparak yeniden kullanılmasını sağlıyor. Müracaat eden hastaya ait kişisel (Ad/Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Kan Grubu vb), iletişim bilgileri ile birlikte tüm işlem bilgileri de (Sosyal Güvenlik, Sevk, Kurum, Sicil No vb) güvenle saklanıyor. (Acil servisten hızlı kayıt yapma ve öncelikli işlem gerçekleştirilmesi özelliği sağlanıyor.)

Yapılan her işlem, kayıt edilen her veri, veri tabanında güvenle saklanıp gerektiğinde ayrı-ayrı sorgulanabiliyor. Parametrik Sorgu Ekranlarıyla ve Arama Formları aracılığı ile çok seçenekli özelliklere göre (Ad, Yakınlık, Cinsiyet vb) arama seçenekleri sunuluyor. Kullanıcı dostu, esnek ve kullanışlı arama arayüzü ile bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanıyor.

Hastanın sağlık kurum/kuruluşuna her başvurusunda açılan elektronik hasta kartında hastaya ait önemli uyarılar (alerji, diabet, yüksek tansiyon vb) otomatik olarak görüntüleniyor. Kayıt sırasında hasta hekim yönlendirmesi ile sağlık kurum/kuruluşuna başvuruda bulunuyorsa hekime ait bilgiler de görüntüleniyor.

Online provizyon ve online Mernis sorgulama ve doğrulama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Tüm GSS (Genel Sağlık Sigortası)/Medula (provizyon alma, hak sahipliği ve faturalama) işlemlerinin kayıt edilmesini, kayıtların kontrolünü, web servisleriyle resmi ve özel sigortalı hastalar için online provizyon ve online Mernis sorgulama ve doğrulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Tüm hasta işlemleri provizyon onayı alındıktan sonra yapılıyor. Provizyon işlemi olumsuz olduğunda hastaya ait işlemlerin devam etmesi engelleniyor.

Hastanın tüm işlemleri tekil bir kod (TC Kimlik Numarası) üzerinden izlenebiliyor.

Hastanın elektronik sağlık kayıtları, sağlık kurum/kuruluşuna ilk gelişinde tekil olarak yapılıyor. (Aynı hasta için birden fazla kayıt açılması engelleniyor) Hastanın sonraki gelişlerinde yapılan tüm işlemler aynı dosya numarası, kod (TC Kimlik Numarası) ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Takip Numarası üzerinden izlenebiliyor. Elektronik sağlık kayıtlarındaki bilgiler ve güncellemeler sadece yetkili kullanıcılar tarafından yapılabiliyor. Aynı hastaya birden fazla kod numarası verilmişse yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından fazla kayıtlar birleştirilebiliyor.

Yapılan işlemler hastanın finansal bilgilerine anında yansıyor.

Tüm modüllerin Vezne Modülü ile entegre çalışması nedeniyle kurum hastalarının sosyal güvenlik bilgileri ve ücretli hastaların ödeme bilgileri sağlık dosyalarında anında görüntülenebiliyor. Hastanın finansal bilgileri, Döner Sermaye, Faturalama ve Muhasebe Modüllerinde otomatik olarak kayıt ediliyor ve hastanın ödediği tutar ikinci bir fatura olarak basılabiliyor.

Hastanın sağlık kurum/kuruluşuna her gelişinde farklı bir hesap numarası oluşturularak finansal bilgilerinin izlenmesinde kullanılıyor. Hastanın önceki hesap numaralarının (yatan, ayaktan, acil) detaylı dökümü görüntülenerek ayrıntılı finansal bilgiye ulaşılabiliyor.

Hastanın sağlık kurum/kuruluşuna her gelişinde (randevu almamış da olsa) otomatik olarak farklı bir Poliklinik Sıra Numarası veriliyor (hasta kayıt ve sıra etiketleri basılabiliyor) ve bu sıra numarası ile otomatik olarak sevk işlemleri yapılabiliyor.

Hastalar, hasta tanıtım kartları ile kendisini sisteme tanıtıyor.

Hastaların sistemce tanınmasını sağlayan, görsel olarak da tanımlanabilen (fotoğrafının yer aldığı) Hasta Tanıtım Kartı danışma önünde zaman kaybetmeden işlem yapmayı sunuyor. Hasta Tanıtım Kartlarının (PVC/manyetik kart) üzerine hastaya ait dosya numarası ya da barkod yerleştirilebiliyor.İsteğe göre akıllı kartlar (mifare) kullanılabiliyor. Mifare kartlar hastayı sisteme tanıtma amaçlı olarak dokunmasız olarak çalışabiliyor ve isteğe/ihtiyaca göre hastaya ait bilgiler de kart bünyesinde saklanabiliyor.

Hasta Tanıtım kartları farklı kültür ve eğitim seviyesindeki her hastanın rahatlıkla kullanabileceği bir yapı sunuyor. Hastalar, Hasta Tanıtım Kartları ve Kiosk Sistemini kullanarak (kendisini sisteme tanıtıp) sıra numarası alarak direkt muayene olacağı polikliniğe yönelebiliyor. Termal Baskı Kart Sistemi ve RFID Kart Sistemi üzerinde çalışan Hasta Tanıtım Kartı ile kurum/kuruluşlarda oluşabilecek sıra beklemeleri önemli oranda ortadan kaldırılıyor, hekim ve hemşirenin hastaya zamanında hizmet vermesi sağlanıyor. Hasta Kimlik Kartları ile belirlenen bölümlere yetkili ve ilgili kişilerin ulaşması sağlanıyor.

Kart sistemleri ile entegre çalışabilen yazılım ile, ziyaretçi kartı, personel kartı, güvenlik kartları gibi kartlar oluşturulabiliyor. Kart tasarımı yazılım tarafından yapılarak kurumun kendi kartlarını basabilmesi sağlanıyor.

Her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenleniyor.

Her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenlenerek, yazılımdaki bölümlere yalnızca yetkisi tanımlanmış kişilerin erişimi sağlanıyor. Yapılan işlemlerin hangi kullanıcı tarafından hangi tarihte yapıldığına ilişkin kayıtlar otomatik olarak tutuluyor. Yetkileri belirlenmiş kullanıcılar ancak yeni veri girişi yapabiliyorlar. Kullanıcıların kaydı sonuçlanmış ve kapanmış vakaların kayıtlarında faturaya yansıyabilecek değişiklik yapma yetkileri kısıtlanıyor. (yetkili kullanıcılar yapabiliyor)

Zengin İstatistiksel bilgiler alınabiliyor.

Genel kayıt bilgileri, hasta/vakaya ait sevk, giriş/çıkış kayıtlarının istenilen tarih aralıklarında günlük, haftalık, aylık dökümler ve zengin istatistiksel bilgiler alınabiliyor. Düzenlenen tüm formların ve istatistiksel dokümanların bilgisayar çıktıları (Lazer ve nokta vuruşlu yazıcıya uygun olarak) alınabiliyor.

HBYS Version 6.3 runs on Oracle Database 11g R2, Oracle Weblogic Server 11g R1, Oracle VM 3.0.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi