Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Yatış için gönderilmiş hastaların yatış/çıkış işlemleri otomatik olarak yapılıyor.

Poliklinik, acil servis, doğum salonu ve tüm servislere ilişkin kabul işlemleri gerçekleştiriliyor. Kabul işlemleri sırasında hastanın tabelaları ve yatış nedenlerini belirtir bilgiler eş zamanlı olarak görüntülenebiliyor. Yatan hastanın kabul işlemleri yapılırken hastanın ön ve kesin tanısına erişim sağlanıyor. Birden fazla yatışı yapılan hastanın her yatışında gerçekleşen işlemler ayrı-ayrı sorgulanabiliyor. Her yatışa ait Teşhis-Tedavi ve diğer bilgiler yetkili kullanıcılar tarafından görülebiliyor, işlenebiliyor.

Tabela istemi oluşturulabiliyor.

Hastanın tedavi durumuna göre (Ayaktan, Yatıyor, Salah ile/Şifa ile Taburcu, Nakil vb) yeni tabela istemi oluşturulabiliyor. İstemler (Tarih, Servis Adı vb), Hasta İşlemleri (Servis, İşlem No, İşlem Sonucu, Kurum vb) ve İstem ilaçları (İstem Miktarı, Verilen Miktar, İlaç Adı, Kodu vb) listelenebiliyor. Eski reçete istemleri sorgulanıp, yeni reçete istemleri oluşturulabiliyor. Karşılanamayan istemlere ait konsüme rapor düzenlenebiliyor.

Sık kullanılan tabela istem kalemleri listelenebiliyor.

İstenen tarih ve saat aralıklarında hekime, ilaç kod ve servise göre sorgu kriterleri oluşturuluyor. Onaylı ya da onaysız olarak sorgulanabilen tabela istem kalemleri sayı ve miktar olarak listelenebiliyor. Sık kullanılan İlaç ve reçete türlerinin (Normal, Kırmızı, Mor, Yeşil) kullanım sayıları ve toplam miktarları görüntülenebiliyor.

Yatış/Çıkış işlem listelerine tek tuş ile ulaşılıyor.

Hastanın yatış/çıkış işlemlerine ait (Hasta bilgileri, Yatış formu, Yatış Onayı, Malzeme Listesi vb.) ayrıntılı döküm alınıyor. Yatışı gerçekleştirilen hastaların yatış etiketleri termal veya lazer yazıcıdan çıktı olarak alınıyor. Servislerdeki terminallerden Yatış/Çıkış işlemleri yapılmış tüm hastaların listelerine tek tuş ile ulaşılıyor.

Akıllı yönlendirme panolarıyla ilgili bölme kolayca yönlendiriliyor.

Hastayı takip eden hekim adının yer aldığı Hasta Takip kartında hasta bilgileri (TC Kimlik No, Servis, Kurum, Oda No, Yatak No, Yatış Tarihi, Yatış No, Teşhis, Kan Grubu vb) ile birlikte hastaya verilen hizmetler işlem zamanı belirtilerek kodu, adı, puanı vb özellikleri ile birlikte girilebiliyor. Eczane Modülü ile entegrasyon sağlanarak hastaya ait ilaçlar on-line olarak listelenebiliyor.

Yatan hasta için tetkik istemi yapılabiliyor.

Yatan hastaların tedavi süreçlerinde tüm yaşam bulgularının takibi, laboratuvar bilgilerinin izlenmesi, tetkik ve order işlemlerinin yapılması sağlanıyor. Servislerde yapılan tüm işlemler (cerrahi müdahaleler, biyopsi, drenaj, ilaç ve sarf malzemesi vb) bilgiler kayıt altına alınıyor. Yapılan işlemlerin mali karşılıkları hastaların finansal bilgilerine otomatik olarak yansıtılıyor. Ücretli hastaların ödeme bilgileri sağlık dosyalarında gözüküyor ve ücretlerini ödemeden işlemlerinin yapılması engelleniyor.

Laboratuar tetkik numunelerinde karışıklık yaşanmaması için numunelerin üzerine yapıştırılan, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre tasarladıkları Hasta Bilgileri Etiketleri basılabiliyor. Laboratuar tetkikleri, tarih, tetkik yapılan birimin adı, referans değerleri ile birlikte günlük, haftalık ve aylık olarak listelenebiliyor. Uygulanan hizmetler ve yapılan işlemler için grafiksel görüntüleme, raporlama yapılabiliyor.

Tüm istemler ilgili bölümlere otomatik olarak iletiliyor.

İstemler ilgili bölümlere otomatik olarak iletilerek, istenildiği an görüntülenebiliyor. Standart istem paketlerinin yanında, hasta ihtiyacına göre özelleştirilebilen istemler oluşturulabiliyor. İlaç-ilaç etkileşimi, ilaç-gıda etkileşimi, hasta alerjileri, kan ve kan ürünleri kullanma kriterleri çerçevesinde hekim istem süreci otomatik olarak kontrol ediliyor. Kan ve kan ürünleri isteminde ilgili kriterler doğrultusunda hastanın laboratuar sonuçları hakkında sesli kontrol ve uyarı sistemi sağlanıyor. Bazı hekim istemleri için (24 saat içinde imzalanmaya ihtiyaç duyulan) uyarılarla hatırlatmalar yapılırken, bazı ilaç istemleri için otomatik durdurma sağlanıyor.

Tüm istemler ancak yetkili hekimler tarafından yapılabiliyor.

Hekimlerin yaptıkları istemler ancak yetkili kullanıcılar tarafından iptal edilip, değişiklikler yapılabiliyor. Yapılan değişikliklerin hangi yetkili kullanıcı tarafından hangi tarih/saatte yapıldığı kayıt ediliyor. Sistemde kaydı olmayan yada yetkili olmayan hekimlerin istemleri gerçekleştirilmiyor.

Cep depo stok ve harcama listeleri oluşturuluyor.

Cep depo stok listesinde, ilaç kodu ve servis girilerek (listeden seçilerek) depoda kalmayan ilaçların listeleri alınabiliyor. Cep depo harcama listelerini alabilmek için, istenen tarih arlıklarında ilaç kodu ve birim kodu girilerek malzeme türleri (İlaç, Sarf Malzemesi, Tümü) seçilebiliyor. Fatura kapsamında, Fatura Dışı, Paket Kapsamında, Hastadan Alınacak ve iptal edilen malzemelere ait harcama listeleri görüntülenebiliyor.

Hemşire işlemlerinde kontrol ve izleme mekanizması oluşturuyor.

Hastanın durum bilgilerine çok seçenekli sorgu kriterleriyle ulaşan hemşireler, Periyodik Bakım, Rutin Hasta, Sürekli Gözlem vb arama seçenekleri ile hastalarını gruplayabiliyorlar. Hastaların kimlik, yatak, kurum bilgilerine de kolaylıkla ulaşarak tüm servislerde kontrol ve izleme mekanizması oluşturuyorlar. Kullanıcılar tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik öncelikleri (acil, öncelikli, rutin) belirlenebiliyor.

Hekimler/Hemşireler, hastaların Laboratuar sonuç durumlarına göre (Çalışılmamış, Sonuç Bekleyen, Uzman Onay vb) istenen işlem ya da sonuç tarihi aralığında tüm işlemlere (Tümü, Ayaktan, Yatan) kolaylıkla ulaşıyor. Laboratuar sonuçları ekran üzerinde farklı renklerle işaretlenerek karışmaları önleniyor. Servis, Cihaz, Testler, Hekim vb başlıkları altında sonuçlara (Tüm sonuçlar, onaylı sonuçlar, onaysız sonuçlar) ulaşabiliyor, tüm sonuçların bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Son 24 saat ve son hafta içindeki tüm Ateş, Nabız, Tansiyon, Solunum, Sıvı vb durumları sorgulanabiliyor.

Hasta Yatak Rezervasyon İşlemleri yapılabiliyor.

Tüm sağlık kuruluşunun yatak durumu ayrıntılı bir şekilde (Toplam Yatak, Refakatçi, Dolu/Boş Yatak, Hekim, Kat, Servis, Yatış Tarihi vb) sorgulanabiliyor, doluluk oranları raporlanabiliyor. Yoğun bakımda yatan hastaların kattaki odası tutuluyor.

Önceden ayırma işlemlerinin yapılabilmesi için, hasta yatak bilgileri (Yatak No, Oda No, Kat, Servis, Refakatçı vb) ile birlikte yatak durum bilgileri (Aktif, Temizleniyor, kullanılmıyor, Boş, Ayrılmış vb) sorgulanabiliyor. Hasta odasının kullanılır durumda olduğu bilgisi anında tüm bölümlere iletiliyor.

Yatışı onaylanan hastalara boş yatak listesinden seçim yapılarak yatak ataması (rezervasyonu) yapılabiliyor. Hasta yatağı özelliklerine bağlı olarak oluşabilecek ücret farkları hastanın mali bilgilerine otomatik olarak yansıtılıyor. Yatan hastaların poliklinik ve önceki yatış bilgilerine ulaşılabiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve istenen tarih aralığında raporlar alınabiliyor. Tüm yatışlar ilgili bölümlere otomatik olarak iletiliyor, istenildiği an görüntülenebiliyor. Sistemde kaydı olmayana ya da yetkili olmayan hekimlerin yatış istekleri gerçekleştirilmiyor.

Kat sekreterleri yatak durumunu görüntüleyerek kabul işlemlerini yapabiliyor.

Kat sekreterliklerinde servislere, hastanın durumuna (Yatıyor, izinli, Sevk, Aile Hekimi vb) kurum türüne göre sorgulamalar yapılabiliyor(. Ücretli Hastalar, Protokol Verilmeyenler, Yatış Yapılacaklar, Fatura Düzenlenmeyenler vb kriterlere göre tarama yapılabiliyor. Kat sekreterleri hastanenin yatak durumunu görüntüleyerek (Toplam Yatak, Dolu/Boş Yatak, refakatçi vb) servislere, hekimlere ve katlara göre sorgulamalar yaparak kabul işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kullanılan malzemelere ilişkin Tüketim listeleri düzenleniyor.

Ameliyathane, Doğum, Eczane vb birimlerde kullanılan malzemelere ve ilaçlara yönelik olarak İstenen tarih aralıklarında Tüketim Listesi düzenleniyor. Tüketim listelerinde kullanılan ilacın birim kodu, ilaç kodu, işlem tarih aralığı, işlem no vb kriterlere göre sorgulamalar yapılabiliyor. Sorgu sonuçlarında ilacın kodu, adı, tabela tarihi vb başlıklar altında görüntülemeler yapılabiliyor. Kullanılan malzemelerin tekrarlayan kayıtları, tekrarlayan işlemler ve tedaviler uyarı mesajları ile önleniyor.

Hastanın taburcu işlemleri yapılabiliyor.

Hastaların taburcu/çıkış ve diğer kurumlara sevk vb işlemleri yapılıyor. Hastanın yatışından itibaren yapılan tüm işlemlere, teşhislere ait bilgiler tek bir ekranda görüntülenebiliyor, taburcu işlemleri tek bir ekranda yapılabiliyor. Hastaya yapılan tüm işlemlerin finansal karşılıkları hasta taburcu faturasına otomatik olarak yansıtılıyor. Taburcu işlemleri sırasında otomatik ya da manuel olarak epikriz hazırlanıp çıktıları alınabiliyor.

Hasta refakatçi işlemleri yapılabiliyor.

Refakatçili yatan hastanın Yatak Bilgileri (oda, kat vb) ve diğer bilgileri görüntülenebiliyor, tüm servislerdeki dolu, boş yataklar listelenebiliyor, seçim yapılabiliyor. Hasta odasının durumu (dolu, boş, temiz/hazır, vb) hakkındaki bilgiye tedavi/teşhis üniteleri, oda bakım/temizlik sorumluları ile diyet sorumluları tarafından ulaşılabiliyor.

Hastanın refakatçisi ile ilgili tüm bilgiler kayıt altına alınarak, Refakatçi Kartı basılabiliyor. Hastaların refakatçi listeleri istenen tarih aralıklarında alınabiliyor. Hasta refakatçi işlemleri hastanın finansal kayıtlarına yansıtılıyor.

Epikriz Raporları düzenlenebiliyor

Hastanın Epikriz Raporları (Hastanın şikayetleri, hikayesi, ayrıntılı fizik muayene bilgileri, sonuç, tedavi) düzenlenebiliyor. Epikriz Alan Tanımlarıyla branşlara göre alan taramaları (Fiziki durum, Baş-Boyun, Genel Durum, Batın vb) yapılabiliyor. Hastanın, ilaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri, vb raporlanabiliyor. Tüm raporlar hekimin onayından sonra sistemde görüntüleniyor, yetkili hekim dışında yapılacak değişikliklere izin verilmiyor.

Tüm klinik yönetimi yetkili klinik personeli tarafından yürütülüyor. Yapılan işlemlerin hangi kullanıcı tarafından hangi tarihte yapıldığına ilişkin kayıtlar otomatik olarak tutuluyor. Tetkiki isteyen klinik, hekim, isteğin yapıldığı tarih ve saat vb bilgiler otomatik olarak kayıt ediliyor. Hekimlerin istemlerini yapmalarıyla birlikte hemşirelere yapılacak işler için otomatik iş listesi oluşturuluyor.

Hastaya ait günlük notlar tutuluyor.

Ameliyat giriş notları, yapılan işlemler verilen ilaçlar girilebiliyor istenen tarih aralığında İşlem No, tarihi hastaya ait bilgiler (Adı, Doğum Tarihi, Baba Adı vb) sorgulamaları yapılabiliyor. İlaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri yazıcı çıktısı olarak alınabiliyor.

Servis polikliniklerinde muayene formları oluşturuluyor.

İstenen tarih aralıklarında Teşhis Girilmeyenler, Muayene Edilmeyenler, Randevulu Gelenler, Tetkik İstenen Hastalar, Sevk, konsültasyon gibi sorgu kriterleri ile servis poliklinik işlemleri listelenebiliyor. Hasta için konsültasyon istemi yapılarak konsültasyon durumu izlenebiliyor. Servis poliklinikleri için Kontrol ve Muayene randevuları verilebiliyor, iptal edilebiliyor ve randevu listelerinin bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Ameliyathane ve Doğum Salonları için randevu istek işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Seçilen servisteki hekimin işlem bilgileri (Toplam Başvuru, Muayene Edilenler, Kalan ve Kapasite miktarları) görüntülenebiliyor.

Tüm servis çalışanlarının çalışma takvimleri oluşturulabiliyor.

Tüm servis çalışanlarının nöbet çizelgeleri (Nöbete başlama/bitirme tarihi/saati, Nöbet saat süresi vb) düzenlenebiliyor. Nöbet tutan personelin eski nöbet kartlarına ulaşılabiliyor. Yeni Nöbet Tanımları oluşturulabiliyor. Servis personelinin hangi tarihler arasında, hangi sürelerde nöbet tutacağı tanımlanabiliyor.

Servislerde Geçiş Kontrol Sistemleri kullanılıyor.

Kurumun genel güvenliğinin sağlanması, sağlık kuruluşunun işgücü ve verimliliğinin artırılması, personel denetiminin hızlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde sağlanması için bölümlere yetkili erişim sağlanıyor. Kapı bulunmayan geçiş noktalarında turnike gibi mekanik yapılar kullanılarak güvenli geçiş kontrol sistemleri uygulanıyor. Mifare kartlı geçiş kontrol sistemi tüm geçiş noktalarında uygulanabildiği gibi her türlü

Ziyaretçi kabul edilmeyen bölümler web üzerinden incelenebiliyor.

Hasta odası (kritik), yoğun bakım ünitesi ya da ameliyathane gibi ziyaretçi kabul edilmeyen bölümleri hasta ve hasta yakınlarına verilen kullanıcı adı ve şifre ile ulaşılarak web üzerinden izlenebiliyor. Yetkili kullanıcılar kurumun çeşitli noktalarına konumlandırılmış olan güvenlik kameraları ile sağlık kuruluşunu (yetki dahilinde) güvenlik ya da bilgi amaçlı olarak izleyebiliyor.

Elektronik Sağlık Kayıtlarına mobil platformlarla ulaşılıyor.

Hekimler ve hemşireler, ESK’lara (elektronik sağlık kayıtları) mobil platformlar ile (tablet PC, PDA) anlık olarak ulaşabiliyor. Hekimler ve hemşireler sağlık kuruluşları içerisinde masalarındaki sabit bilgisayarlarına bağlı kalmadan, kablosuz ağ üzerinden Sisoft HBYS'ye anında ulaşabiliyorlar.

Mobil platformları kullanarak hasta hakkında gerekli bilgilere, günlük rutin kontrolleri (vizite) sırasında, hastanın yanındayken dahi ulaşabiliyorlar. Böylelikle yoğun çalışma temposu içindeki hekimler, hastalarına ilişkin düşüncelerini, isteklerini ve teşhislerini unutmadan, hata yapmadan, bilgi kaybına uğramadan gerçekleştirebiliyorlar.

Hastalara aktif RFID çipli Hasta Kimlik Bileziği veriliyor.

Sisoft Tablet PC/PDA Uygulaması’nda, hastalara aktif RFID çipli Hasta Kimlik Bileziği veriliyor. Hastalara ait tüm sağlık bilgileri bu akıllı kartlarda depolanabiliyor. (hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, yapılan tetkik ve film sonuçları, kullandığı ilaçlar, alerjileri, sosyal güvenlik bilgileri, organ bağışlama isteği, aile hekiminin ve yakınlarının iletişim bilgileri, alışkanlıkları, uygulanan tedavileri vb) Akıllı kartlarda veri depolayabilme özelliği ile birlikte mikro işlemcileri sayesinde veri işleyebilme yeteneği de bulunuyor. İsteğe göre RFID çipli ya da barkodlu olarak kullanılan hasta bilezikleri hastayı sisteme tanıtmak amacıyla da kullanılıyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi