Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Diyaliz işlemleri kayıt altına alınıyor.

Hastanın servise kabulü ile ilgili tüm kayıtlar tutulabiliyor, istenildiğinde kolaylıkla ulaşılabiliyor. Hastanın özel sağlık bilgileri (Hepatit, Hiper/Hipotansiyon, Damaryolu vb) kayıt ve kontrol edilebiliyor. Hasta Tabelası Bilgileri (Alerjiler, Bulaşıcı Hastalıkları, Kan grubu vb) yapılan ameliyata ve doğuma ait, başlangıç ve bitiş değerleri (Ateş, Nabız vb) kayıt ediliyor.

Başka servislerden ya da Acilden yapılan başvurular kabul ediliyor. Hastanın ayrılışında Epikriz Raporları hazırlanarak, istenildiğinde başka bir kuruma sevk işlemleri yapılabiliyor. Hastanın servise kayıt ve kabulünden, herhangi bir nedenle servisten ayrılışına dek gereksinim duyulan işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlıyor.

Diyaliz ünitesinde görevli personelin kimlik kayıtları tutuluyor.

Diyaliz işlemlerini yapan, hastaya destek tedavisi veren ve tıbbi tedavi uygulayan, takibini yapan personelin kimlik kayıtları tutuluyor. Kimlik kayıtları istenildiği zaman belirli formatlarda görüntülenerek raporlanabiliyor. Diyaliz ünitesinde görevli personelin (Hekimler, Hemşireler) Çalışma Çizelgeleri, Nöbet Çizelgeleri ve İcap Listeleri hazırlanabiliyor.

İlaç ve malzemenin Giriş/Çıkış/Stok/İstem işlemleri gerçekleştiriiyor.

Diyaliz ünitesinde ilaç ve malzeme kontrolünün sağlanması için her hastaya yönelik olarak Özel Takip Listeleri oluşturuluyor. Her hasta için minimum ilaç ve malzeme stok kontrolü sağlanıyor. İlaç ve malzemenin Giriş/Çıkış/Stok/İstem işlemleri gerçekleştiriiyor. Diyaliz ünitesinde Kullanılan malzemeler stoktan otomatik olarak düşülüyor, stok risk seviyelerine geldiğinde kullanıcılar uyarılıyor. Hemodiyaliz tedavilerinde ilk ve son seansın alındığı tarih Gün/Ay/Yıl olarak kayıt ediliyor. Organ Nakline ilişkin işlemler yapılarak ve hazırlık bilgileri kayıt ediliyor.

Randevulu hasta kabulü yapılabiliyor.

İstenen zaman diliminde hastaların randevuları periyodik olarak düzenlenebiliyor. Konsültasyon istekleri randevulandırılarak, sonuçları takip edilebiliyor. Randevu iptali ve diğer randevular arasında transferler HBV, HCV, HIV vb. parametreler gözönünde bulundurularak yapılıyor. Randevu durumu, makine listesini sorgulayarak, (Dolu, Boş makineleri listeleyerek) otomatik olarak düzenlemeler yapılıyor. Diyaliz işlemlerinin bitiminde, hastanın taburcu işlemleri yapılabiliyor.

İşlemler ve kullanılan ilaç, malzemeler hastanın mali kayıtlarına anında yansıtılıyor.

Tedavi, İlaç, malzeme isteği yapan hekimin kimlik kayıtları tutulabiliyor. Hastaya kullanılan ilaç, yapılan ameliyat, tetkik, vb. işlemler ve kullanılan tüm malzemelere ait ücretler (kateter, enjektör, röntgen, ilaç, vb.) hastanın elektronik ortamda bulunan mali kayıtlarına anında yansıtılıyor. Hastane eczanesince karşılanamaması, stokta kalmaması nedeniyle dışarıdan temin edilen ilaç ve malzeme istekleri hastanın kayıtlarına ekleniyor. (masraf olarak kayıt edilmesi engelleniyor) Diyaliz işlemleri Ayakta Tedavi Gören Hasta kaydı ile yapılarak ve faturası düzenlenebiliyor.

Diyaliz ünitesinde bulunan makinelerin durumu izlenebiliyor.

Cihaz Takip modülü ile entegre çalışarak serviste bulunan makinelerin durumu izlenebiliyor. (Çalışıyor/Arızalı/Bakımda) Herhangi bir anda servisteki Dolu, Boş makineler listelenerek, HBV, HCV, HIV vb. parametreler gözönünde bulundurularak seçim yapılabiliyor.

Kayıt ve işlemlere ilişkin çeşitli istatistikler elde ediliyor.

Diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalarınkayıt ve diyaliz işlemlerine ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebiliyor. Stok kayıtlarında kullanılacak solüsyonlar, setler, diyalizörler ve diğer malzemelere ilişkin stok hareketleri, son durumlar ve istatistikler alınabilmelidir. İşlemlere ilişkin sorgular yanıtlanarak raporların çıktısı alınabiliyor. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detaylarıSistem Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirleniyor. Sağlık Kurulu Raporları tam ve doğru olarak düzenleniyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|