Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Kan ve kan ürünlerinin stok takibi yapılabiliyor.

example1

Stokta bulunan kan ve kan ürünleri rezerve edilebiliyor, rezerve geçmişi takip edilebiliyor, rezerve olan kan ve kan ürünlerinin çıkışı (Tarih/Saat vb) yapılabiliyor. Kan ve kan ürünlerinin hastane İçi/Dışı, Giriş/Çıkış işlemleri manuel ya da barkod okuyucu ile yapılabiliyor. Kan stokları arasından ürün tipine ve kan grubuna göre arama yapılabiliyor. Stok kaydı yapılan kan ve kan ürünlerine (torbalara) barkod (torbaların saklandığı dolap ve Lokasyon bilgileri) basılıyor. Torbalara yapıştırılan barkod sayesinde karşılaşılabilecek hata oranı en aza indirilip, işleyiş hızlandırılıyor. Her kan kaydı için otomatik veya isteğe bağlı olarak Tekil Kan Numarası tanımlanıyor. Sonraki işlemler hastanın o kan numarası ile takip ediliyor.


RFID etiketler ile hataların önlenmesi sağlanıyor.

RFID etiketleri tüplere, torbalara ve örneklere takılarak ne içerdikleri ve kime ait oldukları belirlenerek hataların önlenmesini sağlanıyor. Tüm kanların RFID etiketleri ile tanımlanması sonucu hangi kan grubunun nerde ve ne kadar olduğu anında görülebiliyor.

Kritik Stok Seviyesi tanımlanabiliyor.

Kan Bankası stoğunda kritik stok seviyesi tanımlanabiliyor. Stoktaki malzeme ile karşılaştırmalı olarak raporlama yapılabiliyor. Kan Bankasından kan çıkışı sırasında kritik stok seviyesinin altına inildiğinde kullanıcı uyarılabiliyor. Kan merkezleri ile entegre çalışılarak diğer kan merkezlerinin kritik seviyesi izlenebiliyor. Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan kan ve kan ürünü isteğinin kim tarafından yapıldığı Kan Bankası Modülü kullanıcısı tarafından görülebiliyor. Kan iadeleri düzenli bir şekilde stokta izlenebiliyor. Kullanılan kan ve kan ürünlerinin hangi hastaya ne şekilde verildiği ayrıntılı olarak takip edilebiliyor.

Kan ve kan ürünleri miat ve kan grubu açısından izlenebiliyor.

Miadı dolmak üzere olan kan ve kan ürünleri sistemce uyarılıyor, ilgili listeler alınabiliyor. Miadı dolan ya da test sonuçları uygun olmayan kan ve kan ürünlerinin imha bilgileri sisteme kayıt edilerek imha işlemi yapılabiliyor. Test sonuçları uygun olmayan kan ve kan ürünleri sadece imha edilmek için stoktan çıkışı yapılabiliyor. Kandan elde edilen ürünler için Ürün Kayıt Formu düzenleniyor. Tam Kan, Trombosit ve Tritrosit için son kullanma tarihleri otomatik olarak hesaplanıyor.

Cross-match takibi yapılıyor.

Servislere gönderilen kanlar için Cross Match Defteri düzenleniyor. Kayıtlı hastalar için Kan Grup Kayıt Formu düzenleniyor. Hastanın kayıtları ile planlanan kan grubu arasında uyumsuzluk olduğunda sistemce uyarılıyor. Cross-match ve diğer testler otomatik olarak yapılarak hasta dosyasına işleniyor. LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi) ile entegre çalışarak tüm testlerin LBYS ve Kan Bankası tarafından takip edilmesi sağlanıyor. Eliza testi için Eliza Kayıt Formu düzenlenebiliyor. HBS, AG, HIV ve VDRL bilgileri, yapılan test ve diğer tetkik sonuçları kayıt edilerek bu sonuçlar istek yapan servislerden izlenebiliyor.

Donör ve Kan merkezi bilgileri kayıt ediliyor.

example1

Acil, Ayakta/Yatan Hasta ve Ameliyat/Doğum Salonlarına ilişkin kan ve kan ürünleri istekleri yerine getiriliyor, Kan Bankası için kayıtlar tutulularak raporlamalar yapılabiliyor. Acil Servis, Ameliyathane ve Doğum Salonundan yapılan isteklere öncelik verilerek gerekli uyarılar yapılabiliyor. Çeşitli kaynaklardan alınan kan ve kan ürünlerine ait donör (kimlik bilgileri ve adres takibi, geçmişteki kan bağışları) ve kaynak (Kan Merkezi) bilgileri sisteme girilebiliyor. İsteğe göre donöre, eskiden vermiş olduğu kanla ilgili ürün bilgileri (kan alma saati, kan grubu, ürün hacmi, TDP-Tam kan gibi ürün türü vb.) ile birlikte test sonuçları bilgisayar çıktısı olarak basılabiliyor. (Bilgilendirme Yazısı)

Dönör reddi ve İmha işlemleri yapılabiliyor.

Donör reddedildiğinde veya imha edildiğinde imha ya da reddetme nedenleri sisteme kayıt ediliyor. İmha edilen ya da reddedilen donör yeniden geldiğinde sistemce tanınarak kaydı engelleniyor. Geçici ya da sürekli red nedenleri ile donörün daha sonraki zamanlarda kan verip veremeyeceği gibi durumlar sürekli takip altında tutularak halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebiliyor. Kanın kullanılmaması halinde kan merkezine yeniden giriş yapılması için Servis İade Defteri düzenlenebiliyor.

İncelemelere ve kayıtlara ilişkin istatistikler yapılabiliyor.

Kan Bankasında yapılan incelemelere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistiklerin yapılabiliyor. Sorgular yanıtlanabiliyor ve raporların çıktısı alınabiliyor. Kan Bankası'nın yaptığı işlemlerle ilgili olarak ihtiyaca göre her türlü istatistik alınabiliyor. Aylık ve yıllık Sağlık Bakanlığı tarafından istenen raporlar otomatik olarak oluşturuluyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|