Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
example1

Kurum kullanıcılarının kendi aralarında ağ sistemini kullanarak haberleşmelerini, Sisoft personeline ileti göndermelerini, aktif olan Sisoft personeli ya da sisteme bağlı diğer kurum çalışanları ile haberleşmelerini sağlayan yazılımdır.

Program İsteklerini Sisoft veritabanı sistemine doğrudan ileten ve kullanıcıların birbirlerine görev vermelerini sağlayan, bunları istenen aralıkta gösteren ve raporlayan bir yapı sunuyor.

modülleri arayüzünün sağ tarafına konumlandırılan Sisoft Network Uygulaması; Kurum Kullanıcıları, Diğer Kullanıcılar, Benim işlerim, Verdiğim İşler ana bileşenleri ile Program İstekleri, Mesajlar ve İletiler bölümlerinden oluşuyor.

Kurumiçi ya da kurumlar arasında mesaj, ileti, konuşma iletişimi sağlayan bir yapı sunuyor.

example1

Sağlık kuruluşlarındaki (Sisoft Network Üyesi) kullanıcıların kurum içi ve kurumlararası üyeler ile konuşma yapmalarını, birbirlerine görevler vermelerini, ileti göndermelerini sağlayan, internetten bağımsız, (gerektiğinde internet üzerinde) doğrudan kurumiçi şebeke ağını kullanan bir sistemle çalışıyor.

Kullanıcılar herhangi bir yazılımını kullanırken (Sisoft Network üyesi ise) alfebetik kişi listesinde Yeşil İnsan ikonu ile temsil ediliyor. Aktif değil ise Kırmızı İnsan ikonu ile temsil ediliyor. Kullanıcılar aktif olanlar ile iletişim kurabiliyor. Kullanıcı pasif konumdayken de ileti gönderme seçeneği çalışıyor. İleti gönderilmesi istenen kullanıcının eposta adresine Sisoft Network Uygulaması aracığı ile doğrudan ileti gönderiliyor.

Kullanıcı adlarının yanında parantez içinde hangi sistem üzerinde kayıtlı, hangi terminalde çalıştığı belirtiliyor.

Kullanıcıların Aktiflik Kontrol Süresi isteğe göre düzenlenebiliyor. Yenilenme süresi içinde sisteme girişçıkış yapan kullanıcılar kontrol ediliyor. (F5 kısayol tuşu ile liste güncelleniyor)

Sisoft Network Uygulaması, aktif kullanıcılar arasında hızlı, kolay ve güvenli iletişim sağlıyor.

Konuşma yapmak istenen kullanıcı aynı kurum içinde ise yerel ağ kullanılarak, doğrudan bilgisayarlar ile haberleşme kuruluyor. Farklı bir kurumun kullanıcısı ise, internet bağlantısı kullanılarak Sisoft Bilgisayar'ın Haberleşme Server'ı üzerinden iletişim sağlanıyor.

Konuşma metinleri, karşılıklı görüşme şeklinde gerçekleşiyor. İleti yazılıp ENTER tuşuna basıldığında gönderiliyor. Alınan mesajlar konuşma penceresinin üzerinde yer alıyor. Konuşma kutusu üzerinde iken farenin sağ tuşu kullanılarak konuşma penceresindeki yazı tipi, büyüklüğü vb isteğe göre düzenleniyor.

example1

Konuşmalar eş zamanlı olarak yazılabiliyor. Konuşma sırasında kullanıcı bağlantıdan ayrılırsa konuşma penceresinin, mesaj yazım bölümü yalnız okunur hale getirilerek, kullanıcının aktif olmayan kullanıcıya karşı yazı yazması engelleniyor.

Pasif hale geçen kullanıcının yeniden sisteme dahil olması durumunda yeniden konuşma penceresi aktifleştiriliyor.

Yazılan mesajın karşı taraftaki kullanıcıya ulaşmaması durumunda, sistem, mesajı yazan kullanıcıya gönderilemeyen mesajı göstererek, ilgili alıcıya gönderilemediğini belirtiyor.

Kurumiçi kullanıcılar, birbirlerine ya da kendilerine hatırlatma mesajları oluşturuyor.

example1

Yalnızca kurumiçi kullanıcıların kendi aralarında kullanacakları mesajlara yönelik olarak tasarlanmış bir yapıdan oluşuyor. Sisoft Network Uygulaması'nın üst bölümünden bir kullanıcı, başka bir kullanıcı için mesaj hazırlayabildiği (mesaj hazırlanırken işlem tarihi program tarafından otomatik olarak veriliyor) gibi, kendisine yönelik mesajlar da oluşturabiliyor, eski mesajları güncelleyebiliyor.

Kullanıcının yazdığı mesajın ilk kez hangi tarih ve saatte, son kez hangi tarih ve saatte verileceği, hangi sıklıkla gösterileceği gibi düzenlemeler sistem tarafından ayarlanıyor. Saat ve tarih aralıkları boş bırakılarak mesajın yalnızca o gün gösterilmesi sağlanıyor. Kullanıcı mesajı artık görmek istemiyorsa, Mesajı Bir Daha Gösterme seçeneğini işaretleyerek mesajı kapatıyor ve bir daha mesajı almıyor.

Kurumiçi kullanıcılar, birbirlerine ya da kendilerine verecekleri görevleri takip ediyor.

Görevler sayesinde kullanıcılar birbirlerine ya da kendilerine verecekleri görevleri takip ediyorlar. Görev, tamamlayıncaya kadar, hem görev verenin, hem de verilenin Sisoft Network çubuğunda gözüküyor.

Konu bölümünde verilen görevin özet anlatımı yer alıyor. Görevin hangi tarih ve saatte başlayacağı ve hangi tarihe kadar süreceği sistem tarafından ayarlanıyor. Zaman aralıkları boş bırakılarak, görev yalnızca o günü içerecek şekilde ayarlanıyor.

Kullanıcı pasif durumdayken eposta adresine ileti gönderiliyor.

Kullanıcılar aktif durumda değilse, iletişim kurmak için eposta adresine ileti gönderiliyor. (isteğe göre konu ile ilgisi bulunan ek alıcılar ekleniyor) Gönderilecek dosyalar varsa, Dosya Ekle ya da Dosya Sil seçenekleri aracılığıyla, gönderilecek iletilere ekleniyor.

Sisoft Network Uygulaması, kurumlararası iletişimi sağlıyor.

Sisoft Network üyesi kullanıcılar kendi kurumları dışındaki kullanıcılar ile bağlantı kurmak istiyorsa; kendi listesinde olmayanları listesine ekleyerek, Diğer Kullanıcılar bölümünde iletişim için hazır duruma getiriyor. (İletişim kurmak istemediği kullanıcı varsa Engelle seçeneği ile erişimi kapatabiliyor)

Ekleme sırasında, eklenen kullanıcı o an aktif ise, (değilse Sisoft Network'e giriş yaptığı anda) Karşılıklı Haberleşme İçin Sizi Listenize Eklemiş, Kabul Ediyor musunuz? içerikli soru mesaji görüntüleniyor. Kullanıcının onaylaması durumunda iletişim aktif hale geliyor.

Sisoft Network Uygulaması'nın Benim İşlerim bölümünde kullanıcılar ya da kendisi tarafından verilen işlerin takibi yapılıyor.

Verilen görev listesi, son verilen görev en üstte olmak üzere tarih sıralı olarak görüntüleniyor. Listede, görevi veren kişi ile görevin konusu da yer alıyor. Görev verilen kişi işini tamamlamış ise, İşimi Tamamladım bölümünü işaretliyor.

Bu tür görevler, hem görevi veren hem de görevi yapması istenen kullanıcının ekranında görevi veren kullanıcı onay verene kadar (onay verildikten sonra görüntülenmiyor) sarı renkte görüntüleniyor.

Kullanıcıların, verdikleri görevleri izleyebilmeleri için geliştirilmiş bir arayüzden oluşuyor. Benim İşlerim, tarih sıralı olarak takip ediliyor.

Kullanıcılar program isteklerini interaktif olarak gerçekleştiriyor.

Kurumlar/kullanıcılar program değişiklik isteklerini tüm modüllerinde olduğu gibi, interaktif olarak www.cozumbil.com.tr adresi üzerinden (Kullanıcı Kodu ve şifre ile girilip) gerçekleştirip, sonuçlarını izleyebiliyor.

Kullanıcılar, programda yer almasını ya da eklenmesini istedikleri istemlerini doğrudan program aracılığıyla (internete bağlı olmak koşuluyla) yapıyor.

Program istekleri, Sisoft veritabanında tutuluyor. Kullanıcıların yaptıkları istekler, programın genel işleyiş tarzına zarar vermeyecek içerikte ise olumlu, aksi halde olumsuz olarak cevaplanıyor. İsteklerin Sisoft Bilgisayar yetkililerince onaylanmasından sonra, istekleri yapan kullanıcının eposta adresi ile tüm destek uzmanlarına, program istemine yönelik bilgiler gönderiliyor.

Yapılan program istemi, Sisoft yazılım ekibi tarafından inceleniyor. İnceleme 5 ayrı şekilde sonuçlandırılıyor.

example1

Gereksiz Görüldü: yapılan istemin ya da eklemenin gereksiz görüldüğü durumdur.

Sonra Yapılacak: İstemin kapsamlı ya da o an için yapılması zor olma durumudur.

Açıklama Yetersiz: Program isteğini yapan kullanıcının yeterli, açıklamayı yapmaması durumudur.

Sorun Saptanamadı: Söz konusu isteme yönelik herhangi bir sorunun saptanamması durumudur.

Yapıldı: Program isteğinin yerine getirilmesi, programın yeniden derlenmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulması durumudur. Program istemine yönelik, istemi cevaplayan Sisoft Bilgisayar yetkilisinin açıklamaları varsa, ekran yüksekliği artırılarak yeni bir bölüm oluşturuluyor. Bu bölümde, istemi yapan kullanıcının yararlanmasına yönelik açıklamalar yer alıyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi