Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Gerçek zamanlı (on-line) stok takibi için mobil uygulamaları destekliyor.

Stok ya da sarf malzemesi giriş/çıkışı için RFID teknolojisi kullanılabiliyor. RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi, ilaçların, malzemelerin ve cihazların depoya giriş çıkışlarının takibini, daha hızlı ve daha doğru olarak sayılmasını, mobil uygulamalar sayesinde zaman ve mekandan bağımsız olarak yapılmasını sağlıyor. Sağlık kuruluşlarının herhangi bir servisinden, herhangi bir zamanda, bilgiye erişimi sağlamak için mobil ve kablosuz çözümler kullanılıyor.

PDA'lar (taşınabilir el bilgisayarları) üzerinde bulunan RFID okuyucuları, ürünler üzerine konumlandırılmış, ürünü dünyada tek olarak tanımlayan özgün bir kodlama sistemini EPC-Electronic Product Code (Elektronik Ürün Kodu) okuyarak uygulamada kesinlik ve hız sağlıyor. Mobil uygulamalar aracılığıyla gerçek zamanlı (on-line) stok takibi yapılabiliyor.

Stok ya da sarf malzemesi giriş/çıkışı için Barkod Sistemi kullanılıyor.

Stok ya da sarf malzemesi girişi ve çıkışı barkod okuyucu aracılığıyla sağlanabiliyor. Ürünler üzerinde bulunan EAN barkodların barkod okuyucu tarafından okunması ile sisteme anında aktarılarak stok hareketlerinin kolaylıkla izlenmesini sağlıyor. Veri giriş hızının yükselmesi işgücü maliyetlerini düşürerek, sistemi daha da ekonomikleştiriyor. Barkod Sistemi ile bilgilerin okuması, toplanması, kaydedilmesi ve aktarılması işlemlerinin manuel yapılmasından kaynaklanan hatalar önleniyor.

Etkin bir stok planlaması ve yönetimi sunuyor.

example1

Sağlık kuruluşunun tüm servis depolarının stok miktarı, giriş/çıkış miktarları, sipariş miktarları, asgari ve azami stok miktarları takibiyaparak etkin bir stok kontrolü ve planlaması sunuyor. Kritik stok seviyelerini dikkate alarak siparişleri planlanıyor, kritik seviyelerdeki ürünlerin temin edilmesini sağlıyor.

Stok kontrol bilgilerine ilişkin olarak stok bulundurma düzeyleri (Kritik, Emniyetli, Ortalama, Maksimum vb) tahmini temin süresi hesaplanabiliyor. Her malzeme için, maksimum ve emniyet stok seviyeleri düzenlenebiliyor. Yıllık/Aylık stok ya da sarf malzeme tüketimi ve olası tüketim artışları dikkate alarak malzeme talebi tahminlerini otomatik olarak oluşturulabiliyor. Stok ve malzemelerin kullanım sıklığı raporlanabiliyor. Stok ya da sarf malzemesi için fiyat girişi ve maliyet hesaplamaları yapılabiliyor. Alternatifli stok maliyetleri oluşturulabiliyor.

Stok ve cari hareketler listeleri alınabiliyor.

Tüm servislere ait depolardaki stok hareketleri, istenen tarih aralığında sorgulanarak yazıcıdan rapor çıktıları alınabiliyor. İlaç, malzeme vb ürünlerin alış işlemlerinin yapıldığı firmaların stok ve cari işlem hareketleri gerçekleştirilebiliyor. Gerçekleşen stok ve cari hareketler listesi yazıcıdan rapor çıktısı olarak alınabiliyor.

Yeni cari kartı oluşturulabiliyor. Eski cari kartı üzerinden sorgulama ve arama işlemleri yapılabiliyor. Cari durumuna göre Aktif, Pasif sorgulamalar yapılarak, cari bilgilerine ulaşılabiliyor. Yeni İrsaliye ve Yeni Fatura düzenlenebiliyor. İşlem no, İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Taşınır Fiş No, Ayniyat No, Fatura No, Fatura Tarihi vb kriterlere göre eski fatura sorgulamaları yapılabiliyor. Yeni İade Faturası düzenlenebiliyor, eski iade faturası sorgulanıyor. Tutanak ile Yeni Giriş Fişi düzenlenebiliyor, Eski Tutanak ile Giriş Fişleri sorgulanabiliyor. Yeni Devir ve İrat Fişi düzenlenebiliyor, Eski Devir ve İrat Fişleri sorgulanabiliyor. Satın alma Faturası düzenlenebiliyor. Tutanak ile Yeni Çıkış Fişi düzenlenebiliyor, Eski Tutanak ile Çıkış Fişleri sorgulanabiliyor.

İstem Fişleri ve İstem Belgeleri hazırlanabiliyor

Tüm medikal ve idari bölümlerin malzeme isteklerinin yetki dahilinde ve elektronik ortamda takip edilmesi, sipariş listesine eklenmesi ve satınalma bölümüne otomatik iletilmesi işlemleri gerçekleştiriliyor. Stoklardaki ürünler, malzemeler, ilaçlar vb gruplanarak, aynı malzemeler birden fazla birim bazında (paket, adet, kilo, litre vb) raf ömrü ve depolama koşullarıyla izlenebiliyor. İlaç ve tıbbı malzemeler raf ömrü, depolama koşulları, son kullanma tarihi kontrolleri yaparak gerekli uyarıları sağlıyor.

Stok ya da sarf malzeme gruplarına göre toplam istekler gösterilebiliyor. Sipariş verilecek firmalar ve eczanelerin listeye eklenmesi ve çıkarılması sağlanıyor. Servisler, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Acil Servis vb. yerlerdeki tıbbi sarf malzeme depoları için yapılan isteklere göre tıbbi sarf malzeme çıkışı yapılıyor ve hastalara yapılan tıbbi sarf malzeme çıkışları otomatik olarak hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına yansıtılıyor. Kullanılan malzemeler genel stoktan düşülüyor.

Çok seçenekli arama ve sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor

example1

Stok ya da sarf malzemeleri, Stok Kod, Ad, EAN Kodu, Taşınır Kod, Bütçe Kod, Stok Türü (Tıbbi gaz, Röntgen filmi, ilaç, serum, cihaz, demirbaş vb) kriterlere göre arama yapılabiliyor. Yapılan tüm işlemlere ve tutulan tüm kayıtlara ilişkin zengin ve ayrıntılı istatatistikler görüntülenebiliyor, sorgu ve raporlara ilişkin listeler oluşturulabiliyor.

İstatistiklere ait raporların bilgisayar çıktıları elde edilebiliyor. Malzemenin Alış/Satış Döviz Türü (TL, Euro, USD vb) Alış, Satış Türüne göre sorgulamalar yapılabiliyor. Stok tipi ve Bütçe türü (Genel, Karma, Özel İdare, Döner Sermaye vb) belirlenebiliyor. Sipariş işlemleri Sipariş No ve Tarihi, firma adı, giriş hareketleri (irsaliye No, İrsaliye Tarihi, Tarih, Fatura No) ve son sipariş/son fatura sorgulamaları yapılabiliyor. Devir, Giren, Çıkan, Bakiye sorgulamaları yapılabiliyor. Kasa, çek vb işlemler yapılabiliyor, istenen tarih aralığında hareketler incelenip, yazıcıdan rapor olarak alınabiliyor.

Stoktaki ürünlerin kalite bilgileri ve belgeleri görüntülenebiliyor.

Stotaki ürünlerin ve ürünlerin alındığı firmaların kalite bilgileri, (iyi, orta, kötü) kalite tescil belgeleri tutuluyor. İstem yapan servislere göre (satınalma, Ayniyat, Eczane) Lüzum Müzekkeresi düzenlenebiliyor, otomatik lüzum oluşturulabiliyor, Onay Durumuna göre (Depo Onay, Yetkili Onay, Ara Onay, Tüm Onay, Onaysız vb) İstem tarihine, onay tarihine ve fiş numarasına göre sorgulamalar yapılabiliyor. Malzeme tesliminde yapılan muayene sonunda Muayene Raporu hazırlanıyor. Teslim edilen malzemelere ilişkin olarak Zimmet takibi yapılabiliyor. Servis depolarına gelen malzemelerin dağıtım kayıtları yapılarak Malzeme Dağıtım Belgesi düzenlenebiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|