Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemlerinin Markalaşan Ürünleri


Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, birbirinden ayrı şekilde markalaşmış bütün ürünleriyle tam bir dijital sağlık yönetimi hedefine çeyrek asırlık bir çalışmanın sonucunda ulaştı.

 
Sağlık bilişimi, gelişen teknoloji ile birlikte sürekli bir devinim içinde ilerliyor. Bu ilerleme teknolojiye yapılan yatırımlarla ülkemizde, son dönemde kendini hızlı bir şekilde hissettiriyor. Artık hastanelerimiz Uluslararası akreditasyon standartlarını ve uygulamaya yönelik prosedürleri en üst düzeyde sağlayan bilişim ürünleriyle yönetilebilir bir yapıya kavuşuyor.
 
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, birbirinden ayrı şekilde markalaşmış tüm ürünleriyle tam bir dijital sağlık yönetimi hedefine çeyrek asrı aşkın bir çalışmanın sonucunda ulaşmış. Alanında rakibinin olmamasını, tek bir çekirdek yapıda, birbirine entegre çalışan yazılım ve donanım ürünleriyle sağlayan firmamızın sağlık bilişimindeki liderliğini teknolojiye yaptığı yatırımla koruduğu, ülkemiz sağlık yöneticileri ve uluslararası sağlık bilişimi yöneticilerince kabul gören bir görüş halini almıştır. İlk ürünümüz olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ni kurulduğumuz günden bugüne her gün bir adım ileriye taşıyan firmamız, sektörü tanımasının getirdiği öngörü ile diğer ürünlerini geliştirirken tümevarım sistematiğini uygulamıştır. Firmamızın basına verdiği demeçlerde önemle vurguladığı noktalardan biri ise; yıllar öncesinden bugün proje ürettiğimiz alanlara yönelik ihtiyaçları görebildiğimiz ve talebe dönüşmesinin alacağı zamanı iyi hesaplayarak, bu süre içerisinde Ar-Ge ürünlerimizin taleple örtüşen zamanda pazara sunulabildiğidir.
 
Markalaşma ve Sisoft Sağlık Bilgi Sistemlerinin markalaşan ürünleri:

 
Markalaşma, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren firmaların dünya pazarında yer sahibi olması ve ticaret hacmini arttırması bakımından çok önemli bir unsur haline gelmiş. Günümüzün ulusal ve küresel rekabet pazarında “ne üretirsek onu satarız” anlayışı yer bulamıyor artık. Çünkü kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına ve teknolojinin hızlı devinimine paralel olarak rekabet artmakta ve pazarlar gittikçe tek tip haline gelmektedir. Bu nedenle firmaların, farklılaşmayı yakalayıp sağladığı avantajı markalaştırarak koruması kaçınılmazdır.
 
Firmamız oluşturduğu vizyon ile rekabeti küresel pazarda gören bir yapıya kavuşmuştur. Vizyonuna bunu katabilmek adına geçirdiği farklılaşma süreçleri olmuştur.
 
Bu süreçler;
 
* Küresel markalaşma süreci için 2010 yılında yapılan unvan değişikliği ile firmamızın yeni adı olan “Sisoft” ile buluşması
* Mevcut ürünlerin, “gelişen teknolojinin karşılığı anlamına gelebilmesi” için yeniden yapılandırılması ve benzerlerinden üstün özelliklerle donatılması
* Görülen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşabilecek talebe uygun yeni ürünlerin geliştirilmesi
* İhtiyaç tespiti üzerine yeni ürün geliştirerek, yapılabilirliğinin gösterilmesi ve pazarda talep oluşturulması
* Uluslararası standartların ve prosedürlerin firmamız ve ürünlerimize yönelik olarak uygulamaya alınması ile birçok alanda akreditasyon çalışmalarının başlatılması, kalitenin mevcut beklentinin üzerine taşınması
* Ürünlerde sağlanan farklılaşmanın, ürün markalaşması ile güvence altına alınması
* Uluslararası arenada markalaşan firmamızın ve ürünlerimizin bilinirliğinin yaygınlaştırılması
* Yorulmanın kelime anlamını umursamadan çalışan güçlü bir ekibin emeği ile markalaşan ürünlerimiz ve bu ürünlerin yarattıkları farklara yönelik kısa bir bakış;

 
Sisohbys: Sisoft'un amiral gemisi ve her şeyin başlangıç noktası olan ürünüdür. Çeyrek yüzyılı aşkın bir emeğin eseri olan ürün, her geçen gün teknoloji ile birlikte gelişmiştir. Türkiye içinde, sağlık bilişimi anlamında da ilkler, Sisohbys' nin gelişimi ile sağlandı. Günümüz sağlık bilişimi için büyük bir önem taşıyan ürün, son evrimini Web Tabanlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi projesi ile hayata geçirdi. Web tabanlı, 3 katmanlı ve Servis odaklı olarak geliştirilen ürün, etkin maliyet yönetimi, ölçeklenebilirlik, servis ve bakım kolaylığı, erişilebilirlik, güvenlik ve daha birçok kurumsal faydayı yaratırken ağır ve hantal yapının ortadan kaldırılmasını sağladı. İşletim sistemi bağımsızlığı ile kullanıcıları özgürleştirerek, yazılımın kullanılabilmesi için oluşan lisans maliyetlerini, Linux/PARDUS gibi özgür platformlarda çalışabilme özelliği ile ortadan kaldırdı. Kurumun yapısal büyüklüğüne bakılmaksızın, ölçeklenebilen ve kurulum maliyetlerini düşüren bir yapıyı beraberinde getirdi. Kullanıcılar için tarayıcı bağımsızlığını getirerek tercihi tamamen kullanıcıya bıraktı. Kolay kullanılabilen, kullanıcı dostu ve görselliği yüksek arayüzleri ile istenildiği taktirde dokunmatik ekranlarla da kullanılabilmektedir. e-imza ve mobil onay desteği ürün aynı zamanda çoklu dil desteğine sahip ve küresel pazar için tasarlanmıştır. (Bugün için ürünün kullanılabildiği diller, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Azerice, Arapça, Rusça'dır.)

Sisorbys: Kurumların ihtiyaçları göz önüne alınarak web tabanlı olarak hazırlanmış ve markalaşmış Radyolojik Bilgi Yönetim Sistemi'dir. Sisoft'un üretmiş olduğu diğer tüm ürünler ile aynı çekirdek yapıya sahip ve entegre çalışabilir. İstem kaydı, hasta tetkik, inceleme, raporlama işlemlerinin web tabanlı sistem üzerinden yapılabilmesinin yanı sıra istatistik konularında entegre çalışma olanağı sağlar. Randevu verme, doktor atama, radyoloji raporlarını hazırlama, planlama artık bu sistemle çok daha kolay ve erişilebilir hale gelmiştir. Rapor durum bilgilerinin otomatik güncellenmesi ve cihaz bazında randevu verebilme fonksiyonu, ürüne ayrıcalık katan diğer özelliklerdir. Yerli ya da yabancı sağlık bilgi sistemleri ile HL7 haberleşme alt yapısı sayesinde veri alışverişi yapabilmekte, birlikte çalışabilmektedir. Medikal ses kayıt sistemi sayesinde hasta ve hekim arasındaki görüşmelerin kayıt altına alınabilmesini sağlamaktadır. Yine Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ürünümüzün, web tabanlı olmasının sağladığı avantajlar bu ürünümüz içinde geçerlidir.

Sisolbys: Sisoft'un benzersiz ürünlerinden biri olması nedeniyle başarılı bir marka halini aldı. Yaklaşık 400 laboratuvar cihazı ile entegre çalışabilmekte. Ülkemizde ilk ve tek web üzerinden çalışan cihaz bağlantısına sahip laboratuvar bilgi yönetim sistemidir. Sisoft'un Ar-Ge Donanım birimi tarafından geliştirilmiş olan Sisoconverter sayesinde bilgisayarsız olarak doğrudan cihaz bağlantısı sağlayabilir. Tetkikleri barkod sistemi ile takip edebilme olanağı sunar. Materyal reddinde hastayı SMS ile bilgilendirir. Zengin bir sorgulama sistemine sahiptir ve bu sayede istatistik ve raporlamaların yapılmasında en iyiyi sunar. Aile hekimliği tahlil istemleri için web arayüz ve web servis entegrasyonu sunar. Bu ürün de Sisoft'un yoğun emekle, sağlık bilişimini güçlendirmek amacıyla web tabanlı olarak hazırladığı sistemlerden birisidir.

Sisopacs: Sisoft'un teknoloji ataklarının arasında ön planda yer alan ürünlerinden biridir. Aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle küresel pazarda başarılı bir marka haline gelmiştir. Ürünü benzersiz kılan birçok özelliği bulunmaktadır. Ancak Ulusal ve Uluslararası Ödüllü tek PACS olması firmamızın gurur kaynaklarından birisi olmayı ne kadar hak ettiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Uluslararası IHE ve DICOM standartlarına uygunluğu ve CE Belgesi ile alanında ulusal rakip tanımayan, küresel pazarda ise çıtayı önemli ölçüde yükselten bir üründür. Sağlık Bakanlığı PACS Alım ilkelerine tam uygunluğu sağlayan ürünümüz, mobil cihazlar ile konum ve zamandan bağımsız erişim imkanını kullanıcılarına sunar. Web sunucu üzerinden çalışan ürünün browser bağımsızlığı bulunmakta, 3D görüntüleme, damar içi uçuş, farklı planlardan görüntü takibi, Modalite ve organlar için hazır kesit ve renk şablonları ile kullanıcılarının hayatlarını teknoloji ile güzelleştirir. Ürünün freehand kesim desteği ve nokta segmentasyonu bulunmaktadır. Ayrıca dergimizde, ürünün geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara da yer verilmiştir. Bu çalışmaların çok yakın zamanda tamamlanacağı ve dünya da bir ilk olan Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 Boyutlu PACS uygulamasının Sisoft'un özgün ürün ailesine katılarak küresel pazarda yer alacağı bilgisi de markanın geleceği yönünden büyük bir önem taşımaktadır.

Sisofamily: Aile Hekimleri için geliştirilmiş ve AHBS alanında markalaşmış olan ürünümüzdür. Web tabanlı olma özelliği ile merkezi sunucusunu Sağlık Bakanlığı veri merkezinde bulunduran tek AHBS olan Sisofamily, yine bir ilke imza atan ürünümüzdür. Yedekleme, bakım ve güncelleme ihtiyaçlarını ortadan kaldıran, hekimin hastasına daha çok zaman
 ayırmasını sağlayan bir programdır. Hekime mekan ve zaman bağımsızlığı sağlarken, bilgi güvenliği gerekliliklerini üst düzeyde sağlamaktadır. Online randevu, tetkik ve sesli veri girişi ile hayatı kolaylaştırır. Ereçete ve e-eczane uygulamaları ile bireyin sırf reçete ihtiyacı için olan hekim ziyaretinin önüne geçer. Vücut resimleri üzerinden, hızlı ve görsel takip sağlar. Geliştirmesi devam eden birey ve hekim uygulamaları ile yine uluslararası alanda bir ilke imza atacak olan ürün, Sisohbys ve diğer uygulamalarla tam entegre çalışabilme özelliği ile de uluslararası standartların karşılanması ve akreditasyon süreçlerinde ulusal tek ürün olma özelliği ile de yakın zamanda çok konuşulacak markalarımızdan birisi haline gelecektir.

Sisoebys: TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi ile ilk belgelendirilen ürünler arasında yer almış ve kullanıcılarına sunduğu benzersiz özellikleriyle markalaşmıştır. Sıfır kağıt kullanımı için tasarlanmış olan ürün, yine web tabanlı olma ve mobil uygulama özelliği ile ön plana çıkıyor. Tüm evrakların elektronik ortamda saklanması, OCR/ICR desteği ile kolay belge kaydının sağlanması, tamamen kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılabilen ve yönetilebilen sistemsel özellikleri ile kullanıldığı kurumların iş akışlarını kolaylaştırıp, süreçleri diğer ürünlere göre daha hızlı hale getirmektedir. Etkin kaynak yönetimi için profesyonel bir ürün. Gelen faks ve mailleri otomatik olarak kabul eden ürün, entegre faks gönderimi yapabilmektedir. Ayrıca yine ülkemiz için ilk olan ETSI PAdES - LTV ve TÜBİTAK - KSM e-imza özelliğiyle de ön plana çıkmıştır. Kolay kullanıcı arayüzleri, dokunmatik ekranlara uygun tasarımı ile kullanıcısı olan kurumlar için vazgeçilmez hale gelmektedir.

Sisopmi: Sisoft'un ödüle doymayan, markalaşmış ürünlerinden birisidir. Hasta eğlence ve gözlem arayüzü olarak tasarlanmış olan ürün, TÜBİTAK Desteği ile geliştirildi. Ürün TESİD ve TBD tarafından yenilikçilik ödüllerine layık görüldü. Hasta, Doktor, Hemşire, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi gibi kullanıcılara hitap eden ürün, yataklı sağlık kurumlarında hayatı kolaylaştırmak ve bilgi akışını eksiksiz, yüksek hızla sağlayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Hasta başında tutulan kağıtları ortadan kaldıran ürün, hastaların hastanede yattıkları süre içinde yüksek moral bulmalarını amaçlamaktadır.

            Hasta, oda içi kumandayı (ışık, perde, yatak vb.) yatağından kalkmadan yapabilmekte, oyun oynayabilmekte, tv izleyebilmekte, sosyal paylaşım ağlarına ulaşıp, anlık mesajlaşmalarını yapabilmektedir. Ayrıca VOIP özelliği ile yakınları ile ücretsiz ve görüntülü görüşme yapabilir. Hasta, sistem üzerinden doktor, hemşire, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi çağırabilir. Hemşireler ise, hasta başında yapmaları gereken tüm işlemleri bu cihazdan yaparak, hastanın durumunu takip edebilirler. Vital bulgu girişi ile hemşirenin aldığı tüm vital bulgu değerleri anında sisteme işlenebilir. Hekimler, hasta ziyaretlerinde bu ürün üzerinden kendi kullanıcıları ile işlem yapabilir, radyolojik görüntüleri inceleyebilir, hastanın yarasının görüntüsünü alarak iyileşme takibini yapabilirler. Ayrıca hekimler, tetkik istem ve tetkik gözlem ile ilaç işlemlerini cihaz üzerinden yapabilir. Temizlik görevlileri odada yerine getirdikleri görevi seçerek kayıt altına alabilmekte ve hastanenin yönetilebilirliği artmaktadır. Güvenlik görevlileri hastanın kendisine gereksinim nedenini seçebilmekte ve kayıt altına alabilmektedir. Hekim ve Hemşire için yüz tanıma sistemi ile güvenlik seviyesi yüksek bir erişim yöntemini kullanmaktadır. Ayrıca geliştirilen hareket algılama özelliği, hasta başı uygulama için opsiyonel bir seçenek olarak talep eden kurumlara sunulmaktadır.

Sisomobile: Sisohbys, Sisofamily ve Sisoebys ürünlerinin kullanıcılarını özgürleştirmek üzere Sisoft tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş mobil uygulamalar'dır. “Bilgiye Her Yerden Her An Ulaşın” sloganıyla kullanıcılarına zaman ve mekan özgürlüğü tanıyan mobil ürün ailesi, iOS ve Android İşletim Sistemi ile çalışan tüm PDA ve Tabletler için tasarlanmıştır. PACS görüntülerine ve laboratuar sonuçlarına erişimi, anlık resim çekimini ve hasta kartına işlenmesini, her yerden order girişinin yapılabilmesini, tetkik istem ve tetkik izlemini hekimlerin mobil cihazlarına taşıyan uygulama aynı şekilde hemşirelik hizmetleri için tasarlanmış ürünleriyle sağlık kurumlarını enformasyon açısından da daha güçlü bir hale getirmektedir. Doğru hasta - doğru ilaç uygulaması ile güçlü bir karar destek sistemi alt yapısı özelliği ile de sağlık hizmetinde önemli bir rol oynamaktadır. Aile Hekimleri ve bireyler için ürettiği ve üretmeye devam ettiği çözümler de yine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Sisoebys için geliştirilen ürünle de kurumların iş süreçleri ve yönetim süreçleri hızlandırılmaktadır. Yüksek güvenlik ile mobil imza ve e-imza desteği mobil ürünler üzerinden de sağlanmaktadır.

Sisoguard: Sistem odası, arşiv gibi hassas yerlerin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla tasarlanmış ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği ile geliştirilip markalaşmış olan ürünlerimizden birisidir. Sisohbys ile entegre çalışabilme özelliği ile entegrasyondan kaynaklı sorunları ortadan kaldıran ürün, esnek ve modüler bir tasarım yapısına sahiptir. Nem, sıcaklık, aydınlatma, sıvı ve gaz gibi ortam izlemlerini sağlayan ürün web tabanlı güvenlik otomasyon ürünü olarak kurumlara hizmet vermek üzere sunuldu. Teknik servis desteğini benzer ürünlere göre çok daha kolay bir şekilde karşılayabilmek için kullanıcının bile sorun oluşması durumunda müdahale ederek çözebileceği modülerlikte. RFID sistemi ile güvenliği sağlanmak istenen bölüme giriş çıkışların yönetimini sağlayabilen sistem, yetki ayrımı yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Güvenlik ihlalinde otomatik olarak devreye giren alarm ve farklı bildirim sistemleri ile donatılmıştır. Cihaz, oluşan arızanın cihazın düşürülmesinden ya da cihaza istenmeyen müdahaleden kaynaklandığını kendisi tespit ederek, log kayıtlarına eklemektedir. Güvenli bağlantı ile hizmet veren Web arayüzü üzerinden, sistemi uzaktan kontrol etmek ve yönetmek mümkündür. Ürün, kurum kayıplarının önüne geçmekte, sabotaj, doğal afet ve kaza sonucu oluşabilecek hasarları ortadan kaldırmakta veya bu hataları minimize etmektedir.

Sisocare: Meaningful Use adı verilen sağlık bilişimi standartlarına uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi için geliştirilmiş ve markalaşmış uluslararası pazara yönelik bir Sisoft ürünüdür. Sağlık bilişimi alanında kazandığı bilgi birikimini, Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sistemi içerisinde konumlandırabileceği ve dünya devleriyle rekabet edeceği bir ürün geliştirerek değerlendiren firmamız, sağlık bilişimi alanında, pazarda faaliyet gösteren dünya devleriyle rekabet hazırlığı içindedir. Ürünün, ülkenin sistemine uygunluğunun değerlendirildiği akreditasyon süreci içerisinde bulunulmaktadır. Sisocare markasının yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar yakın zamanda hızlandırılacak ve bu pazarda da önemli bir yer elde edilecektir.