Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sisoft SAYED Sempozyumu'nda

Tüm sağlık yöneticileri "Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirilmesi' konulu sempozyumda biraraya geldi. 15-17 Şubat 2013 tarihlerinde Kızılcahamam Asya Termal Otel'de gerçekleşen sempozyumda Sağlık Bakanımıza Sisomobile ve Sisopmi ürünleri tanıtıldı.
 
Açılış konuşmalarını SAYED Başkanı Prof. Dr. Nurullah Zengin, Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanı Uzman Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun'un  yaptığı etkinlikte, Sağlık Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas ve birçok sağlık profesyoneli yer aldı. Sempozyuma Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Altın Sponsor olarak destek verdi.

Sağlıkta şiddetin karşısında, hizmeti alanların bilinçli tavrının ortaya konulması, bilinçli müdahale ve sağduyunun oluşturulması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, “Şiddeti uygulayanın tavrını, onun yanında bulunanlar; 'bakın bunun bedeli bana dönüyor, senin yaptığın yanlışın bedelini ben ödeyeceğim. Benim eşim, kızım, evladım ödeyecek' diye bir tavrı ve toplumsal bilinci oluşturamazsak, biz yasalarla ve tedbirlerle gitmeye çalışırız. Bu da bizi kısmi başarıya götürür. Ama o anda emniyet ve güvenlik gücü gelmeden 'dur kardeşim' diyebilecek bir bilinçli şuur ve tavrı, kamuoyu bilincini oluşturmamız lazım.” diye konuştu.
 
Bütün sağlık yönetiminin paydaşlarla ortak aklı yakalayabilmesi gerektiğini anlatan Müezzinoğlu, “Üniversiteler, özel sektör, diğer paydaşlar, çalışanlar, hemşireler, doktorlar bu hizmeti bütün dinamikleri ile bilinçli ve şuurlu bir şekilde verecek olan kitleyi iyi yönetebilmek ve onlarla iletişimi en üst düzeyde kurabilmek önemli.” dedi.

Sağlıkta değişim sürecine ve değişimin nasıl gerçekleştiği konularına değinen Prof. Dr. Nihat Tosun "10 yıllık bir sürecin sonundayız, 10 yıl önce bu süreç başlarken 3 önemli aşama vardı. Bir tanesi çok acil bir şekilde hizmet alacak hastaların biran önce bu hizmeti almaları, ikincisi; sistem oluşturulması, verilen hizmetin sürekliliği ve sistemsel kurgulamasının yapılması, 3. aşaması ise bütün bu hizmetlerin verileceği alanların insanların çağdaş ve en güzel hizmet alabileceği hale gelmesidir. Çok radikal bir değişim yapıyoruz, değişimin çok erken bir aşamasındayız, şu ana kadar değişimi yapmamızın ana hedefi, amacı olan hastalarımıza verdiğimiz hizmette, çok önemli bir aksama şimdiye kadar görmedik bundan sonrada görmememiz lazım" dedi.
 
15 Şubat Cuma günü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü e-Sağlık Daire Başkanı Dr. Ünal Hülür, Standardizasyon ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Mahir Ülgü, Sistem Yönetimi Koordinatörü Şimşek Mert'in katıldığı Sağlıkta Yeni Dönemde Yeni Bilgi Yönetim Vizyonu konulu panelde Sisoft Genel Müdürü Ömer Siso, Dijital Hastane Çözümleri konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Dr. Ünal Hülür e-Sağlık Uygulamaları hakkındaki sunumunda Sağlık bilişiminin, sağlıktaki diğer hizmetlerin ana dinamiklerinden bir tanesi olduğunu vurguladı. Sektördeki firmaların, kurumlarımızın ve bakanlık merkez teşkilatımızdaki birimlerimize; “Biz sağlık verisini, diğer idari ve mali veriyi nasıl toplamak istiyorsak bununla ilgili temel bir standardı oluşturursak hepimizin işinin çok kolay olacağını biliyoruz” mesajını verdi.
 
"Sağlık Bilgi Sistemlerinin kuruluşundan bahsetmek istiyorum, çünkü kamuda IT sektörünün genel müdürlük düzeyinde temsil edildiği tek kuruluş bakanlığımız, bu nedenle bunun haklı gururunu taşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Dr. Mahir Ülgü, sağlık sektöründe çalışan hbys firmalarının yazılımlarının mutlak surette standardize edilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Yeni dönemde değişimle birlikte nasıl bir sistem tasarladıklarından bahseden Şimşek Mert bütün sağlık lokasyonlarının alt yapı olarak bir intranet yapısı içerisinde çalıştırılacak vaziyete getirilmesi gerektiğini söyleyerek “Bakanlık merkez birimleri arasında kullanılan noktadan noktaya teknoloji ile intranet uygulaması var. Ankarada'ki bir hastanemizi de bu yapının içine dahil ettik ve bu yapının yanında bir hastanemizi de bakanlık veri merkezimize gelerek buradan internet erişimini sağlamaya başladık, yaklaşık 3 aydır bu pilot uygulamamız devam ediyor” dedi.
Bunların yanında Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlar tartışıldı.
(10.06.2013)