Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sağlıkta Mobil Uygulamalar

Yaşamın her alanında karşımıza çıkan mobilite, sağlık alanında da olmazsa olmazlardan birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Süreci hızlandırmasının yanında aynı zamanda kolaylaştıran mobil uygulamalar, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yeni trendi olarak gözüküyor.
 
Hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında bekleme sürelerini azaltmak için hayatımızı kolaylaştıran bilgi teknolojilerinden en yüksek oranda yararlanmak gerektiği artık günümüzde tartışılmıyor bile. Hasta bekleme sürelerinin azaltılması için hastanın randevu alarak hastaneye gelmesi, hastanesini ve hekimini seçebilmesi, işlemlerini uzaktan yapabilmesi, sonuçlarını uzaktan izleyebilmesi büyük önem taşıyor.
 
Artık, sağlık yöneticilerinin % 80'i mobil iletişime daha fazla ihtiyaç duyuyor. Mobil uygulamaların kullanılması, medikal hata oranını, manuel yöntemle yapılan işlemlere oranla %30 oranında azaltıyor. Mobilite ile hareket halinde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları yaklaşık olarak günde 40 dakika kazanıyor.

Hekimin, hastanın bilgilerine anlık ve bütünlüklü olarak ulaşması, anlık veri girişini, istem ve işlemlerini uzaktan yapabilmesi, izleyebilmesi artık bir zorunluluk olduğu iyi biliniyor. Tıbbi hataların azaltılması, zaman kaynaklarının optimizasyonu, daha iyi klinik iş akışı, daha fazla güven ve maliyetlerin düzenlenmesi sağlık yöneticileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Hastanın tedavi ve teşhis dışında hastanede geçirdiği gereksiz süreleri yok etmek, kaliteli bir sağlık hizmetinin hedefleri arasına giriyor. Bu nedenle elektronik sağlık kayıtlarına ulaşmak, kaliteli sağlık hizmeti üretmek için mutlaka mobil platformlardan destek almak ihtiyacı doğuyor. İnsan yaşamının saniyelerinin dahi önemli olduğu sağlık alanında mobilite hayat kurtarıcı olabiliyor. Diğer taraftan, teknolojinin baş döndürücü hızla yaygınlaştığı günümüzde yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının, tetkik, tahlil ve tedavilerinin sağlık kuruluşları yerine kendi evi ve aile ortamında yapılabilmesi gerekiyor. Zamanın her geçen gün daha önemli hale gelmesiyle birlikte hız ve güvenlik sağlık hizmetinin vazgeçilmez gereksinmesi olarak karşımızda duruyor. Güvenli, gerçek zamanlı bilgi erişimini, çok noktadan veri girişini mobil olarak sağlamak sayısız avantajlar sağlıyor; hasta başında veri girişinin ve veriye ulaşımın sağlanması, iş süreçlerinin hızlandırılması, tıbbi hataların azaltılması, hasta güvenliğinin, çalışan güvenliğinin artırılması, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetinin artırılması, hızlı ve daha iyi bir karar alma sürecinin oluşturulması, daha etkin bir şekilde iletişim kurarak verimliliğin artırılması.
 
Hastaların tedavilerini alırken temel beklentileri; insancıl, doğru ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmak oluyor. Sağlık hizmeti sunumunda kalite ise bu beklentileri bir üst aşamaya taşımak olarak tanımlanıyor. Kalite ve erişimin iyileşmesi iş süreçlerini de düzenleyerek bilgi teknolojileri ile bağlarını kuvvetlendiriyor. Mobilite, sağlık kuruluşlarındaki iş süreçlerini fiziksel sınırlarından kopararak özgürleştiriyor.

Hayatımızın her alanında kendini hissettiren mobilite, her geçen gün daha da yerleşik hayata geçiyor. Gün geçtikçe zamanımız değerleniyor ve başarıya ulaşmanın yolu da zamanı etkin kullanmaktan geçiyor. Sağlık alanındaki kritik seviyeyi göz önüne aldığımızda zamanı etkin kullanmanın önemi artıyor. Hareket halindeyken bile bilgiye erişmek ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmek gerekiyor. Bunun için cihazların, kablosuz altyapıların ve yazılımların gelişen sürece uyumlu olması bekleniyor. Dünyanın cep telefonu ihtiyacı bugün birçok elektronik cihaz ihtiyacından çok daha yüksek olduğu ve son 2 yılda smartphone kullanımındaki büyüme hızının ülkemizde %300 oranında gerçekleştiği uzmanların açıklamalarında yer alıyor.

Artık masaüstü bilgisayarlardan, yapılan işlemleri mobil cihazlar üzerinden de yapmaya olanak tanıyan ve her yerden erişimi mümkün kılan genişbant teknolojiler, mobil uygulamalar ve platformlar mevcut.
 
Sisomobile, Mobil Sistemler
 
Hekimler ve hemşireler, hasta bilgilerine, hemşire tedavi işlemlerine, elektronik sağlık kayıtlarına, hastanın tetkik bilgilerine mobil cihazlar ile anlık olarak erişebiliyor. Ergonomik olarak tasarımlandırılan cihazlar, hafifliği ile kolaylıkla istenilen yere taşınabiliyor.
 
iPhone/iPod Touch Uygulamaları:

Bir smart phone uygulaması olan iPhone uygulaması'ndaki çalışma kurgusu; uzaktan hasta bilgilerini, elektronik sağlık kayıtlarını sorgulama esasına dayanıyor. Sisomobile iPhone uygulaması ile hekimler, zaman ve mekan bağımsız olarak yatan hastalarının bilgilerine anlık ve bütünlüklü olarak ulaşıp sorgulama yapabiliyor. Hastanın tedavisi boyunca yapılan teşhis ve tedaviye yönelik tüm işlemleri izleyerek hasta başında olmadan da Sisohbys'ye hızlı, kolay ve güvenli olarak ulaşabiliyor.
 
iPad Uygulaması:
 
Kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmış, esnek, sade tablet arayüzüne sahip iPad, Sisohbys kullanıcı arayüzünü kısmen daha küçük bir ekrana uygun hale getirerek taşınabilirlik özellikleri, dokunmatik geniş ekranı, dikey ve yatay kullanım vb özellikleri ile verimlilik yaratıyor.
Sistem yatan hastaların tedavi takiplerinin ve işlemlerinin yapılabilmesi için kurgulandığı için, ekranının büyüklüğünün veri girişine uygun olması nedeni ile sorgulama özelliği ile birlikte veri girişi işlevi de yürütülüyor. Hekimler order istemi, tetkik istemi, konsültasyon istemi yapılabiliyor. Hemşireler hasta bakım planını oluşturabiliyor. Hastalar eczaneden ilaç siparişi verebiliyor ve eczaneler ilaç siparişlerini görebiliyor.

Sisomobile iPad uygulamasıyla hekimler, zaman ve mekan bağımsız olarak yatan hastalarının bilgilerine anlık ve bütünlüklü olarak ulaşıp, istem ve istek yapabiliyor, veri girişi gerçekleşebiliyor. Veri girişinde iPad'in akıllı klavyesi, arama penceresi, hızlı ve doğru veri girişine yardımcı oluyor. Mobil veri girişi ile teşhis, tedavi ve takip süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, elektronik sağlık kayıtlarının daha hızlı girilmesini ve hastanın başucundan gerçek zamanlı sorgulanabilmesini sağlıyor.
 
Uygulamada, hekim order, konsültasyon, laboratuvar, radyoloji, tetkik gözlem, tetkik istem ve PACS vb işlemler elektronik ortamda mobil olarak üretiliyor. Hastane yöneticileri hastane ortamından ya da hastane dışından hastane istatistiklerini istedikleri tarih aralıklarında sorgulayabiliyor. Sorgulanan bilgiler animasyonlu grafiksel öğelerle raporlanıyor. Hekimler, PACS görüntülerine ve çok sayıdaki tetkik sonuç bilgisine, Sisomobile ile kısa süre içinde ulaşabiliyor.
 
Sisomobile Uygulamalarının Ortak Fayda Analizi;
 
Hasta işlemleri, istemler, sorgulamalar zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde yapılıyor. Her uygulamanın, isteğin, verinin anlık olarak Sisohbys'ye yazılması ile veri kaybı önleniyor. Verilerin, ortak veri tabanına kayıt edilmesi, hem masaüstü yazılımlardan, hem de mobil platformlardan eş zamanlı olarak hasta bilgilerine ulaşılabilmesini sağlıyor. Kağıt üzerinde yapılan işlemin kimin tarafından yapıldığının bilinmemesi, yazının okunamaması, yanlış okunması gibi hatalar azaltılıp, doğru veri girişi oranı artırılıyor. Verinin zamanında, anlık ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesi, veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık, bilgi eksikliği gibi nedenlerle oluşabilecek bilgi eksikliklerini önlüyor. Hekimlerin hareketliliklerini artırarak verimliliklerini artırıyor. Hekimlerin ve hemşirelerin zaman kayıplarının önleyerek, hasta bakım ve tedavisi için daha fazla zaman ayırmalarını sağlıyor. Zaman kaynaklarının optimizasyonu, daha iyi klinik iş akışını sağlıyor.
 
Sağlık profesyonellerine yüksek operasyonel etkinlik sağlıyor. Doğru teşhis ve tedavi oranını artırarak hasta takibini ve bilginin yönetilmesini etkili hale getiriyor. Bilgiye erişim, yorumlama, medikal hata yapma olasılığı ve karar verme süreçleri azalırken, hizmet sunum süreleri, hizmet kalitesi ve hasta güvenliği artıyor.
 
Sağlıklı veri oluşturma ve karar verme süreci sağlıyor. Konsültasyon işlemlerinin mobil ortamda yapılması, tanı ve teşhislerde daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayarak, sonuçları yorumlama ve raporlama süresini hızlandırıyor.
 
Sisofamily Mobile
 
Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri de artık mobil uygulamaların yoğunlukla kullanıldığı bir sistem. Sisofamily hem web tabanlı hem de mobil ortamda kendisine yer bulan ürünlerden bir tanesi.
 
Sisofamily Mobil, Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'nin Hastane Bilgi Sistemlerindeki 27 yıllık deneyimi ile geliştirilmiş bir ürün. Geliştirme çalışmalarında ülkemiz sağlık sektöründe bir ilk gerçekleştirilmiş, Aile hekimlerinin saha ziyaretleri ihtiyacından yola çıkılmış, hekimlerimizin bilgisayarlarında kullanacağı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımının dışında bir çok fonksiyonunu akıllı telefonlarda kullanılabilecek Mobil Aile Hekimliği Bilgi Sistemi uygulaması hekimlerimize sunulmuştur.
 
Mobil cihazlar sayesinde gazete haberlerinden hava durumuna kadar tüm bilgilere ulaşabilirken, Sisofamily Mobil uygulaması sayesinde merkezdeki bilgisayarda bulunan randevulara, harita üzerinden hasta ev adreslerinin tariflerine, hastaların tıbbi kayıtlarından daha önceki reçetelerine kadar tüm bilgilere, yer-zaman bağımsız ve doğru olarak erişilebiliyor. Sisofamily Mobil uygulaması, bir hekim için en önemli konulardan olan hastanın önceki ve güncel tıbbi verilerine doğru zamanda ve doğru yerde ulaşabilmesini teknoloji sayesinde sağlayacaktır.
 
Sisopacs Mobile
 
Radyologlar, radyolojik görüntüleri 3D monitörlerden ya da web üzerinden görüntüledikleri gibi  IOS ve Android işletim sistemlerini çalıştırabilen tüm cihazlarda görüntüleyebiliyor ve bazı temel görüntü düzenleme işlerini yapabiliyorlar. SisoPACS sunucu yazılımı, Sisoft Medikal Klinik asistan ile tam entegre çalışır ve Dicom uyumlu tüm görüntüleri mobil cihazlar üzerinden de izleyebilme imkanı sunar.
 
Özellikle sağlık kuruluşlarında mobilite kullanımının artırılması ve yaygınlaştırılması aynı zamanda; çalışan verimliliğini artırıyor, çalışanlar arasında iletişimin gelişmesine yardımcı oluyor, bilgi akışını kolay ve hızlı hale getiriyor, klinik işlemlerini artırıyor, bilgiye kolay ve hızlı erişim sayesinde sağlık çalışanlarının karar verme sürecinde güvenliği artırıyor, etkili bilgiye dayalı karar verme sürecinin işletilmesini sağlıyor, hastaya verilen sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasına, klinik kararların iyileşmesine ve tıbbi hata yapma oranlarının düşürülmesine destek oluyor.
(10.06.2013)