Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sisoft Radyolojik Görüntüleme Sisteminde Çığır Açmaya Hazırlanıyor.


Tıp teknolojisinin gelişimi, bilişim teknolojisinin gelişimi ile paralellik göstermektedir. Tıp alanında kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri, test, analiz ve izleme cihazları hızla gelişmekte ve çoğalmakta bunun sonucunda tıp bilgisi gün geçtikçe zenginleşmektedir. Yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin çoğunun kullanımı bilgisayara bağlıdır.

 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, küresel teknoloji de yaşanan gelişimin ülkemizdeki sağlık hizmetlerine en başarılı şekliyle yansımasını sağlamaktır. Bilişim sektöründeki küresel gelişimin farklı alanlarda ortaya çıkarttığı yeni teknolojilerin analizleri sürekli olarak İş Geliştirme ve Ar-Ge Departmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Bu analizler sonucunda yapılan değerlendirmelerle ortaya çıkan Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 Boyutlu PACS Tasarımı projesi geçtiğimiz yıl içerisinde yazılı ve görsel medyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan proje, ülkemizin radyolojik görüntüleme sistemleri teknolojisinde gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Ar-Ge Departmanımızca çalışmaları sürdürülen proje, yine geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslar arası yazılı ve görsel basında “geleceğin projesi” olarak lanse edildi. Avrupa Sağlık Bilişim Yöneticileri Derneği ve Avrupa Hastane Yöneticileri Derneği tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen uluslar arası “IT and Networking Awards” yarışmasında geleceğin projesi olarak gösterildi ve ödüle layık bulundu.

Uluslar arası arena da kazanmış olduğu bu başarı ile ülkemizin ismini gelişimin ve teknolojinin yanına yazdıran firma, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ' ın yazılı tebriki ile onore edilmiştir.

Ülkemizin alanında önemli kuruluşlarında, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Araştırma Merkezi), İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği), Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kuruluşların ortaklığında düzenlenen 1. TET Ar-Ge Proje Pazarında Genel Kategorilerde üçüncülük ödülüne layık görülmüştür. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları başlığında ise liderliğini korumuştur.

Proje fikriyle bile Sisoft Sağlık Bilgi Sistemlerinin, alanında Türkiye'nin sayılı ve gözde Ar-Ge firmalarından birisi olduğunun önemli bir göstergesi haline gelmiş olan projenin başarı ile tamamlanması için gerekli tüm çalışmalar devam etmektedir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'nin PACS Teknolojisinin Gelişimine Katkıları 

Dünyadaki tüm ülkelerin öncül amaçlarından birisi de, sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum yapısını oluşturmaktır. Bu amaçla gelişen teknolojinin sağlık alanına yansımaları büyük bir önem taşımaktadır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri, PACS yazılımı konusunda uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini, teknoloji devinimi ile bu projede güçlendirmeyi hedeflemektedir. PACS alanında ilk çalışmalarını 2004 yılında başlatarak, tamamını kendi mühendislerinin kodlamış olduğu 2 boyutlu görüntüleme ve mobil uygulamaları üzerine ürünleri ile sektörde kullanıcılarının büyük beğenisini kazanmıştır. Mevcut ürünü ile PACS konusunda küresel olarak en üst otorite olarak kabul gören IHE kuruluşunun düzenlediği ürün belgelendirme standartlarına yeterliliğini üst seviyede sağlamıştır. Ürün uluslar arası pazara uygun olarak CE belgesine sahiptir. Ancak tıp bilişiminin en iyisini hak ettiğine olan inancıyla ve “önce insan” perspektifi ile hizmetini yeni bir boyuta taşımayı hedeflemiştir.

Sanal Gerçekliğe Dayalı 3 Boyutlu PACS Tasarımı ile radyolojik görüntüleme cihazlarından (CT, MRI, PET) alınan sayısal verilerin, ürünü oluşturan ana modüllerden birisi olacak olan yeni nesil PACS yazılımı tarafından üç boyutlu hale getirilerek, ürünün donanımsal modüllerinden birisini oluşturacak olan sanal gerçeklik gözlüğünce görüntülenmesi ve bu görüntülerin yine ürünün donanımsal ana modüllerinden birisi olan sanal gerçeklik eldiveni tarafından oluşturulan görüntülerde dokunma hissinin algılanarak incelenmesi, işlenmesi sağlayacaktır.

İçerdiği teknolojileri birbirinden bağımsız olarak başlıklar halinde ele aldığımızda;

PACS (Picture Archiving and Communication System) diye nitelendirilen ve günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan sistemlerin yetenekleri sınırlıdır. PACS, tıbbi görüntülerin görüntü kalitesinden kayıp olmaksızın orjinal olarak saklanması ve gerektiğinde bu görüntülere hızlı, eksiksiz ve güvenli olarak ulaşılmasını sağlayan sistemlerdir. Kullanım amaçları aşağıda açıklanmıştır.

Baskıyı ortadan kaldırmak: PACS sistemleri, film arşivleri gibi kağıt tabanlı medikal görüntüleri ortadan kaldırmaktadır. Dijital yedekleme birimlerinin ucuzlamasıyla, hem maliyet açısından hem de saklama alanı açısından film arşivlerinden daha avantajlı hale gelmiştir. Aynı sağlık merkezinde çekilen görüntülere anında erişim sağlanabiliyor olması özelliğini de sağlamaktadır.

Uzaktan Erişim: PACS, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayacak sağlık merkezi dışından görüntülere erişebilmeyi ve raporlayabilmeyi mümkün hale getirmiştir. Tele-radyoloji sistemleri sayesinde farklı lokasyonlar da bulunan pratisyenler aynı görüntülere ve aynı bilgilere aynı anda ulaşabilmektedirler.

Çevre Dostu: PACS sistemlerinin yaygınlaşması ile radyolojik görüntülerin film üzerine baskısı ortadan kalkmaktadır. Bunun ekonomik ve diğer faydalarının yanı sıra kullanılan kimyasal solüsyonlara ihtiyaç kalmayacağı için atık solüsyonların çevreye verdiği zarardan ortadan kalkmış olacaktır.

Sanal Gerçeklik: Başlık olarak ele alındığında, gerçek dünyaya ilişkin bir durumun bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir benzetimi içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını üzerine giyindiği özel aygıtlarla duygusal olarak algıladığını ve bu yapay dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebildiği sistemlerdir. Yani gerçeğin yeniden inşaa edilmesidir. Bir sanal gerçeklik sistemi, kullanıcının sistemle etkileşebilmesini sağlamak üzere bir sunum sistemi ve bir bağlantı sisteminden oluşur. Bu yeni teknoloji birçok alanda ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek bir teknolojidir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri bu projenin sonuçlanması ile uluslar arası arenada PACS kullanım amaçlarını geliştirmiş ve yenilikleri ile PACS kavramını güçlendirmiş olacaktır.

Firmanın yeni PACS ürünü, Radyolojik görüntüleme cihazlarından alınan sayısal verileri 3 boyutlu hale getiren yeni nesil PACS yazılımı ile bu yazılımın hazırladığı ortamın kullanımını sağlayacak olan gözlük ve eldiven gibi donanım ürünlerinden oluşmaktadır. Tasarlanmakta olan donanım ürünleri ile hekim dokunduğu kitlenin sertliğini algılayabilecek ve böylece bir tümör ya da kist olarak ifade edilen yapıyı teşhis ve tespiti daha kolay olacaktır. 

Medikal görüntülerin, değişik görüntüleme cihazları üzerinden üç boyutlu olarak gösterilmesi üzerine kurgulanan proje ile kesitlerin interaktif olarak üç boyutlu incelenmesine olanak tanınmaktadır. Uygulanan kesit örnekleri veya segmentasyon ile organların farklı renklerde gösterilmesi, sanal cerrahi işlemleri ve ölçüm raporlarının alınması sağlanabilmektedir. Sanal kolonoskopi ve kolonografi incelemelerinde hekimlerin teşhis için en önemli desteği olacak olan ürün, lezyonun sanal olarak tespit edilebilmesine yardımcı olacaktır. Diğer üç boyutlu görüntüleme tekniklerinden farklı olarak Kolon, Trakea ve içi hava dolu organların Sanal Gerçeklik ortamında incelenebilmesini sağlayacaktır.

Projenin üç önemli bileşeninden birisi olan Sanal Gerçeklik Gözlüğü, antropometrik araştırmaların sonucunda ergonomik bir tasarıma sahip olacak olmasının yanı sıra Türkiye de sağlık bilişimi adına geliştirilen ilk Sanal Gerçeklik Gözlüğü olacaktır. Gözlük yazılımdan gelen verileri 3 boyutlu olarak hekimin değerlendirebilmesi için gerçek bir doku görüntüsü sunmak üzere tasarlanmaktadır.

Bir diğer önemli bileşen ise, Türkiye için tamamen yeni bir teknoloji olan Sanal Gerçeklik Eldivenidir. Sanal Gerçeklik Eldiveni de yine gözlük gibi antropometrik araştırmalar sonucunda ergonomik bir tasarıma sahip olacaktır. Eldivenin fonksiyonlarını için yapılan teknolojik tasarımın tüm dünya da patente konu olacak bir çalışma olması da projenin özgünlüğünü ortaya koyan çalışmalardan birisidir. Sanal Gerçeklik Eldiveni, gerçek bir doku görüntüsü sunacak olan gözlüğü tamamlayarak hekime tutma ve dokunmaya yönelik hisleri görüntüyü incelediği sırada sunacaktır.

Proje sonucu ortaya çıkacak ürünün tıp eğitiminde sağlayacağı katkılar ise yadsınamayacak derecede öneme sahiptir. Sanal gerçeklikle tıp eğitimi alan öğrencilerin, oluşturulmuş kadavra görüntüleri üzerinde sayısız deneme yapmaları sağlanmış olacaktır. Öğrenciler kas ve kemikler üzerinde inceleme yaparken kas ve kemiklerin dirençlerini hissedebileceklerdir. Bu sistemden sadece tıp öğrencileri değil uzman doktorlarda faydalanabilecektir. Gelecekte sanal gerçeklik doktorların karmaşık ve ender operasyonları tekrar etmelerini, birden çok cerrahi yöntemlerin sonuçlarını görebilmelerini, ilaç tedavisinin moleküler düzeyde etkilerini anlamalarını sağlayacaktır.

Tek bir görüntü ile vücudun tüm alanları 3 Boyutlu olarak incelendiğinden hastalık hakkında birçok tıbbi testin verebileceğinden daha fazla ve güvenilir tıbbi veri verir.

Sağlık bilişimi alanında, ülkemizde ve uluslar arası arena da kilometre taşlarından birisi olması beklenen proje, “Gelecek Şimdi Sizinle” sloganıyla aynı doğrultuda hizmet sunan Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'nin Ar-Ge departmanın da hızla geliştirilmektedir.

(10.06.2013)