Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English
        Sisoft, AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarın'da
 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri olarak 03-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Pullman Hotel Convention Center’da düzenlenen “AR-GE İşbirlikler Zirvesi ve Fuarına” katıldık.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf COŞKUN, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A.Yekta SARAÇ, TİM Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri AKA, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Tübitak Başkanı Prof. Dr. Arif ERGİN gibi Kamu Kurumlarının önemli yöneticilerinin açılışını yaptığı Zirvede, kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, ülkenin kalkınma hedefleri ile bütünleşik bir şekilde kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen zirveye Kamudan ve özel sektörden birçok paydaş katıldı.
Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumlarının bir araya getirilerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının tartışılması sağlandı.
Zirve ve Fuar kapsamında;
  • Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,
  • Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,
  • Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi
gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflendi.
Üniversite, kamu ve özel sektör üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen panellerde ise dünyada bu alandaki Ar-Ge çalışmalarının istikameti, Türkiye’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ve bunun için uygulanması gereken politikalar ile aktörler arası işbirliklerinin geliştirilmesi için somut öneriler tartışıldı.
Fuar kapsamında üniversiteler ve kamudan araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere özel sektöre tahsis edilecek stantlarda faaliyetlerine ilişkin tanıtımlar yapıldı ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortamların hazırlanması kararlaştırıldı.
        Türkiye’nin 317. Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilen Sisoft, fuarda kurmuş olduğu standında Bilişim ve Sağlık sektörlerinden katılımcılara HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi çözümlerini başarıyla sundu.  
 
 

 
(17.05.2017)