Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Birlik İçi Fatura İşlemleri

 
     Birlik içi fatura işlemleri ile Kamu Hastaneleri Birliği çatısı altındaki kurumların birbirleri arasında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak faturalama işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

 
     Aynı veritabanı üzerinde çalışan veya tetkik istemleri dış tetkik bağlantısı ile sağlanan kurumların birbirleri ile yaptıkları mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak yapılması gereken faturalandırma işlemleri Birlik İçi Anlaşmalı Tetkik Fatura İşlemleri ekranı kullanılarak yapılabilir. Aynı veritabanı üzerinde mal veya hizmet ile ilgili olarak;
 
     1 - İstemi yapan kurum
     2 - İstemi karşılayan ve gerçekleştiren kurum taraf olacaktır.
 
     Buna göre istemi yapan kurum tarafından istem yapılır ve kaydedilir. İstemi karşılayan kurum tarafından da yeni bir başvuru kaydı açılmaksızın istemin yapıldığı kayıt üzerinde isteme konu olan mal veya hizmetler ile ilgili işlem tamamlandıktan sonra onay işlemleri yapılır. Artık aynı istem satırı üzerinde istemi yapan kurumun istem kaydı ve istemi gerçekleştiren kurumun onay kaydı bulunmaktadır. Birlik İçi Anlaşmalı Tetkik Fatura İşlemleri ekranında bu kayıtlar sorgulanarak listelenir ve faturalandırma işlemleri yapılır.
 
 
(01.02.2015)