Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sisoft Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde

 

18-22 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya Belek Susesi Otel'de gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Oturum Sponsoru olarak yer aldı. Açılış konuşmalarını AUZEF Başkanı ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Alper CİHAN ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu başkanı Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA’nın yaptığı etkinlikte; Türkiye’nin son yıllarda sağlık alanında kazanılan önemli başarılar sayesinde, sağlık eğitiminde, sağlık turizminde ve her türlü sağlık hizmet sunumunda bölgesel cazibe merkezine dönüştüğü, ancak global rekabet şartlarında kaynakların verimli kullanılması ve bu kapsamda Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Sağlık Yönetiminin en önemli konusu haline geldiği konularına değinildi.

Çukurova konuşmasında; "Tıbbi tedarik zinciri yönetimi kongresinin temel amacı ülkemizde hem özel, hem kamu sektörü ve üniversite hastanelerimizdeki sağlık hizmetleri sunumunda nihai kullanıcıyla bu hizmeti sunan hekimlerimize etkin, kaliteli, zamanında ve israfın önlendiği atık yönetiminin etkili yapıldığı bir tıbbi malzeme tedarik zincirinin kurulmasındaki aksaklıkları sorunları önerileri tartışmak amacıyla bu kongre yapılıyor. Yeni projeler ve bir takım çözüm önerileri konusunda da diğer paydaş kuruluşlar özellikle SGK, üniversitelerimiz Maliye, Kalkınma Bakanlığı ve özel kurumlarla birlikte gerek hizmet sunumu anlamında gerek malzeme ve ilaç paylaşımı anlamında bir takım ortak çözüm yöntemleri ile ilgili de mutabakat geliştirebilirsek bunları da önümüzdeki dönem uygulamaya almak istiyoruz. Temel amacımız bizim kendi kurumumuz olarak önümüzdeki dönem 2015-2020 yılları arasını içeren bir Dünya Bankası Projesi’nde beş basamaklı yeni bir hizmet sunumu modelini de gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
 
Tedarik Zincirinde İletişim ve Bilişim Sistemleri konulu panelde Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Siso’nun Cloud Tabanlı Kent Hastaneleri Konsolidasyonu ve KHB Çözümleri isimli sunumu dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Siso konuşmasında özetle; sağlık kurumlarının vazgeçilmezi olan HBYS lerin Tedarik zinciri yönetimindeki işleyişe katkılarını, yazılımsal olarak bu alanda yapılabilecek işlemlerin, karar destek yazılımlarının kent hastaneleri konsolidasyonu projeleri kapsamında son kullanıcılar ile karar mercisinde bulunan yöneticilere sağlayacağı kazanımları özetleyerek HBYS lerin önemini bir kez daha vurguladı.
(22.02.2015)