Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sağlıkta Kalite Standartları Klavuzu

 

     T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Kılavuzu ile ilgili çalışmalarımız tamamlanmıştır.
 
     Ancak, kılavuzda yer alan bazı indikatör kartlarında istenilen bilgilere ait kriterlerin net olarak belirtilmemesi nedeni ile, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan  ilgili indikatör kartlarına yönelik olarak yazılı görüş istenmiştir. Tarafımıza ulaşacak bilgilendirme doğrultusunda eksik olan indikatör kartlarına ait raporlar da düzenlenecektir.
 
     Yapılan Kalite Raporlarının sistemde aktif olabilmesi için, Ana Menü > Kalite İndikatör Raporları > Güncelle Butonu ile güncelleme yapabilirsiniz.
(05.09.2015)