Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English
      

       EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası)’nın önderliğinde Haziran 2015 tarihinden Ekim 2016 tarihine kadar Hollandalı danışmanlar Jeroen Kodde ve Hanne Muller ile şirketteki tüm süreçlerin iyileştirilmesi ile ilgili yürütülen proje 06 Ekim 2016 tarihinde sonuçlandırıldı.
      

       EBRD Türkiye Bölge Müdürü Jaap Sprey, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası BAS Ulusal Program Yöneticisi Banu Karşıalan, Sisoft çalışanları ve Teknokent Teknoloji İşbirliği Geliştirme Direktörü Tolga Özbolat’ın da katılımıyla proje süresince yapılan çalışmalar üzerinde görüşüldü.
      

       Proje süresince yapılan SWOT analizi, misyon/vizyonun yenilenmesi, web sitesinin yeniden düzenlenmesi, müşteri anketlerinin düzenlenerek Kalite Sistemi’ne konulması, program ara yüzlerinin yeniden tasarlanması, bölgeler bazında fiyatlandırma çalışması, Meaningful Use da dahil olmak üzere yurtdışı sertifikasyon ile ilgili yapılan çalışmalar, Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti’nin önemi, Kurumsal Kimlik çalışmalarının görüşüldüğü toplantı, projenin başlangıç ve bitişi Ölçülebilir Proje Göstergeleri’nin karşılaştırılmaları ile sonuçlandırıldı ve projeden beklenen tüm sonuçlar alınarak başarı ile sonlandırıldığı vurgulandı.
      

       Sisoft Ailesi olarak Tüm EBRD ekibine, Jeroen Kodde ve Hanne Muller’e tüm emekleri ve danışmanlıklarındaki destekleri teşekkür ediyoruz.
(24.10.2016)