Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English

Sisoft artık bir AR-GE Merkezi

        Firmamızın T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ar-Ge Merkezi olmak için yapılan başvurumuzun kabülüne yönelik 15 Aralık 2016 tarihinde, Bakanlığa bağlı  Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan mülakatta, Ar-Ge Merkezi olabilmek için Bakanlık tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun bulunmamız nedeni ile, 15 Aralık 2016 tarihinde Ülkemizin 317. Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazandık. Fatih Kemal ÖZTÜRK başkanlığında yapılan toplantı neticesinde alınan akreditasyon, yerli üretici olarak Ar-Ge Merkezi olmanın haklı gururunu yaşarken, ülkemizin uluslararası arenadaki gururu olmak için çabalarımızı daha da artıracak bir motivasyon olacaktır.

 

        Aynı zamanda, Ülkemizde teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge Merkezi olan ilk şirket Arçelik’ten sonra ikinci Ar-Ge Merkezi olan Teknokent Şirketi olarak ilklerde yer almaya devam etmekteyiz.

(15.12.2016)