Sağlık ve Bilişimde Objektif Haber

  English
Sisoft Alanında Bir İlki Başararak SPICE3 Belgesini Aldı
 

   Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri alanında yine bir ilki başararak, TSE Belgelendirme Birimi tarafından gerçekleştirilen zorlu denetim süreci sonucunda Türkiye'nin ilk SPICE-Level 3 (Software Process Improvement and Capability - Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yeterlilik) TS ISO/IEC15504 Olgunluk Seviyesi 3 (SPICE Maturity Level 3) belgesini almaya hak kazandı.
 
    Bu belge sayesinde Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri olarak, uluslararası arenada hal-i hazırda devam eden hizmetlerimizin satışına hız verip, ülkemizin ihtiyacı olan teknoloji ihracatı eksiğine daha çok katkıda bulunacağız.
 
           SPICE modelinin amacı
 
       Farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirme sonuçlarının, ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Müşterilerin siparişi ile başlayıp, yazılımın buna uygun üretimi gerçekleştirip, müşteriye siparişi ulaştırmasına kadar olan aşamaları kapsar; mühendislik süreçleri, tasarım, test, bütünleştirme bu grubun içerisindedir. Bu kategorideki süreçler sayesinde, kurumsal hedeflere yönelik prosesler ürünler ve kaynaklar geliştirilir. Projelerin ilerleyişine ve kurumsal hedeflere ulaşmaya yardımcı olmayı hedefler. Bu standart, iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri, üst seviyede tarif eder. Yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, destek yeterliliği oluşturmayı hedefleyen her yazılım kuruluşuna uygulanmaktadır.
 
 

(28.01.2017)