Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

DİJİTAL HASTANE EŞİTTİR KAĞITSIZ HASTANE Mİ?

ANKARA,

Dijital hastane ve kağıtsız hastane farklı kavramlar gibi gözükse de aslında tek bir kavramın iki farklı şekilde ifadesi olarak değerlendirilebilir. Hastanelerdeki dijital kavramı, yalnızca hastane ihtiyaçlarını bilgisayar temelli data yönetimi değil, başta sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırılması olmak üzere, mali işlemleri dijital olarak takip etmek, kâğıt kullanımını ve maliyetleri asgariye indirerek bilgiye en hızlı şekilde ulaşmaktır.

Oracle

Bütün bunlardan yola çıkarak;dijital hastane, dijital bir dünya için tasarlanmak zorunda olduğu görülecektir. Dijital hastanenin verisi tek bir veri yönetim işlevi ile yönetilmektedir. Analizler ve raporlar daha sonra eklenebilir, klinik çalışanları hasta verisine daha da önemlisi bilgiye dönüştürülmüş verilere yalnızca dijital hastanenin sistemleri ve cihazları ile erişebilir.Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri ile teknolojiye ayak uydurarak Türkiye’deki ilk ve tek kağıtsız hastane sistemini kurmaya verdik. Ömer SİSO tarafından 1987 yılında kurulan ve Sisoft, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (Sisohbys) yazılımı ile başta hastaneler olmak üzere sağlık kurumları ve çalışanlarına çözüm üreten bir firmadır. HBYS’nin yanı sıra, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (Sisopacs), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (Sisofamily), Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi (Sisoebys), Mobil Çözümler (Sisomobile), Hasta Gözlem ve Eğlence Ara yüzü(Sisopmi) ve Entegre Güvenlik Sistemleri (Sisoguard) gibi yazılımlarla da sağlık kuruluşlarına çözüm üretmeye devam etmektedir.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK BİLİŞİMİNİN GELİŞİMİ


Sağlık Bilişiminin aslında nereden nereye geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu bir örnekle alırsak süreç daha iyi anlaşılacaktır: 2004 yılında Almanya’daki CeBIT fuarına Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri olarak bir stant ile yer aldığımızda, yabancı firmalar karşısında biraz eziklik duymuş, daha alınacak çok uzun yolumuz olduğunu düşünmüştük. Özellikle plazma TV’lerde sergilenen hastalara ait radyolojik görüntüler en büyük avantajlar arasında idi.

Doktor,klasik röntgen filmi yerine kullandığı plazma TV’lerde ölçekleme, kıyaslama ve görüntüler üzerinde işlem yapabilme imkanı bulabilirken, Türkiye’deki biz firmalar bu teknolojiden yararlanamıyor dolayısı ile talepte oluşturamıyorduk. Devlet hastanelerinde fatura düzenleyebilmek ve reçete hazırlayabilmek otomasyon olarak algılanıyordu. Böyle bir talep karşısında yerli firmalar pazardaki talebe göre ürün geliştiriyor, uluslararası alandaki gelişmelere uzak kalıyordu.

Aynı günlerde, 2004 yılı için büyük sayılabilecek bir ihale firmamıza kaldı. Teklif tutarımız yaklaşık 70 bin dolar civarı idi. Ama sonradan öğrenildi ki, başlangıçta dikkat edilmeyen şartnamede bir de PACS yazılımı bulunmakta. O yıllarda ülkemizde PACS üreticisi yerli bir firma ne yazık ki yoktu. Uluslararası büyük bir firmanın PACS için firmamıza gönderdiği teklif tutarı 100 bin dolar idi. Yani kazanmak bir yana, iş bitiminde en az 30 bin dolar zararı göze alacaktık. Sisoft olarak bu durumda bir PACS yazılımı yazmaya karar verdik ve Sisopacs,"Tamamı Türk Mühendislerine ait Tek PACS" sloganı ile sağlık kuruluşlarımızda başarı ile kullanılan yazılımımız, hem TİTUB kaydı ve Sağlık Bakanlığı onaylı hem CE belgeli hem de Uluslararası bir belgelendirme organizasyonu olan IHE tarafından uyumluluk belgeli olarak günümüzde yalnızca iç pazarda değil, yurt dışında da rekabet eden ve başarı ile kullanılan bir yazılım haline geldi.

ÜLKEMİZDE KAĞITSIZ HASTANELERİN ORTAYA ÇIKIŞI


Oracle

​2010 yılında Amerika’nın New York eyaletinde kardeş şirket olarak kurulan Sisoft Healthcare Information Systems’in temel amacı global dünyada da ürünlerini satacak duruma gelmekti. Bu nedenle HIMSS’e üye olan Sisoft, kağıtsız hastane kavramının da ülkemizde ete kemiğe bürünmesini sağlamak amacı ile çalışmalara başladı. Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bilgisi dahilinde başlatılan proje, hastane yönetiminin kararlı tutumu ile Türkiye'nin İlk ve Tek Dijital ve Kağıtsız Hastanesi olan Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde kağıtlar tamamen ortadan kaldırıldı ve hastaneyi mobil cihazlar sayesinde hasta ve sağlık hizmeti yönetimini kolay kılan bir hale getirildi. Servislerde kullanılan mobil cihazlar ile yapılan işlemler, klasik hastane dosyalarındaki formlar ile yapılan işlemlerin yerini aldı.

Kağıtsız hastane uygulamasına geçildikten sonra kurumda hasta servislerinde yapılan tüm işlemler mobil cihazlar ile yapılabilir hale getirildi. Hasta dosyalarındaki evraklar projenin her aşamasında azaltılarak, dosyalarda sadece ıslak imzalı formların bulunması sağlandı. Hasta dosyalarında yer alan formlar mobil cihazlarda kullanılır hale getirildi. Kağıtsız hastaneye geçişteki bir diğer süreç olan belge yönetiminde kurulum çalışmaları tamamlanmış, gelen faksların doğrudan elektronik ortama alınması için elektronik faks otomasyon sistemine entegre edildi.

BULUT BİLİŞİMİNİN TERCİH EDİLMESİ ve GÜVENLİK


Günümüzde teknolojinin geldiği noktayı ve içinde bulunduğumuz dönemi tek bir ifade ile özetlemek mümkün: Yeni Dijital Çağ. Bilgi Çağı da denen bu çağın karakteristikleri; Büyük Veri (big data) ve İnternet kavramlarını da geniş bir biçimde içinde barındıran Bulut Bilişim. Çünkü ihtiyaç duyulan donanım, yazılım, bakım ve destek hizmetleri doğrudan internet üzerinden veriliyor. Günümüzde sağlık bilişimi, birçok sektörün öncüsü olarak, zaman ve mekan bağımsız şekilde kullanıcının tercih ettiği teknolojik cihaz ile veriye ulaşmayı öngörmektedir.

Sisoft bu kapsamda veri ve iletişim güvenliğini en üst düzeyde tutarak, bulut bilişim ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmetini sunmaktan öte, sektörde tüm Kamu Hastane Birlik çözümlerine ilham verecek biçimde, büyük komplekslere çözüm sunar hale geldi. İl bazlı hastane otomasyon çözümleri (doğası gereği özel bulut bilişim kullanması nedeni ile) doğal olarak Sisoft’u bulut bilişime yöneltti. Dahası 2015 yılında, Oracle tarafından San Francisco’da Bulut Bilişimde Dünya çapında mükemmellik ödülü ile ödüllendirildi. Sisoft tarafından 3 katmanlı mimari ile geliştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin güvenlik özelliklerinde o kadar gelişmiş ki, uluslar arası standartlara dayanan enformasyon tekniğinin güvenliğini sağlamak ve değerlendirmek üzere CommonCriteria(CC) test süreçleri ile belgelendirilmiş, Türkiye’nin ilk ve tek SPICE 3 akreditasyonu ile de ürün yetkinliğini kanıtlamıştır.

Oracle

BULUT BİLİŞİMİN İLE YAPAY ZEKA İLE ETKİLEŞİMİ


Bilişim dünyasındaki çeşitliliğe paralel teknolojinin entegre hale gelmesi, kurumsal iş ihtiyaçlarını da mobil teknolojilere yöneltiyor. Mobil uygulamaların, özellikle de bulut bilişim uzayına mobil işbirliğini hayata geçirebilecek yeni özellikler sunmakta ve gelişmeleri her geçen gün yakından takip etmekteyiz. Mobil teknolojinin sağlık bilişimi sektörüne sağlamış olduğu sayısız faydaları özellikle kağıtsız hastane uygulamalarında belirginleşti. Son yıllarda karar vericilerin karar verme aşamasında karar destek sistemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Geliştirilen ve karar vericilerin kullanımına sunulan karar destek sistemleri organizasyonların veya kurumların içinde veya dışında bulunan verilere son kullanıcıların rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamakta verecekleri kararlara destek olmaktadır. Bu sayede, ihtiyaç duyulan bilgilere hızlı ve zamanında erişim, sağlık kuruluşlarında kararların zamanında alınmasına yardım ederek verimliliği ve alınan kararların kalitesini yükseltmektedir.

Geleceği doğru okumak, buna göre yeniden konumlanmak, özellikle teknoloji kullanan ve üreten firmalar için "olmak ya da olmamak" gibi hayati bir durum. Önümüzdeki günler Sağlık Bulutu için öngörülenler, Sağlık Bilişimimizi ve biz yazılım firmalarını seçkinleştirecek, ülkemizdeki sağlık uygulamalarını da tüm dünya için rol model yapacağına yürekten inanmaktayız. Türkiye'deki deneyimimizi her zaman için yurtdışına taşımak, uluslararası alanda ürünlerimizi kullandırmak, değerinin karşılığını alabilmek için her geçen gün marka ve imajımızı yenilemeye devam etmekteyiz.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|