Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

ARGE Donanım ürünlerimiz tamamen Sisoft Bilgisayar Mühendisleri tarafından tasarlanarak tamamı Türkiyede üretilmektedir.Ürünlerimiz hastane kullanım alanlarına hitap etmekte olup özel amaçlar içinde değişiklikler yapılıp kullanılabilmektedir.

KISACA ÜRÜNLERİMİZ

RFID ürünlerimiz Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol amaçlı kullanılmakta olup sıra alma sistemi olarakta kullanılabilmektedir. Kiosk sistemimiz HBYS ile entegre çalışarak kullanıcının hiçbir görevliye ihtiyaç duymadan kendi kendine sıra almasına imkan vermektedir. Bu sistem hastanelerimize büyük kolaylık sağlamaktadır.Ethernet Seri Çevicimiz (ETS) ise seri porttan (com) çalışan her türlü cihazın ethernetten haberleşmesini sağlayarak kullanıcılara mali açıdan büyük kolaylık sunmaktadır. Özellikle laboratuavar cihazlarında kullanılan ve her bir cihaz için bir pc gerektiren sistemlerde her bir cihaz için bir ETS kullanılarak ethernetten istenilen bir bilgisayara veriler yönlendirilebilir..

RFID ÜRÜNLERİMİZ

example1

Personel Devam Kontrol Sistemi : Kullanıcılar mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde kendilerine tahsis edilen kartları okuyucuya okutarak kullanır. Kullanıcıların mesai verimliliği, günün hangi saatinde nerede oldukları günlük, haftalık ve aylık olarak hesaplanarak raporlanabilir.

Personel, ziyaretçi ve kötü niyetli kişilerden kaynaklanabilecek olumsuz olayları engeller. Kişilerin yalnızca girmelerine izin verilen alanlara ulaşabilmesini, kritik bölgelere güvenli erişimeyi, yetkilendirme işlemlerinin kontrollü olarak yapılmasını sağlar. Sisoft Personel Devam Kontrol Sistemi'nde her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenlenip, her kullanıcının hangi noktalardan, haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerinde geçebileceği belirlenip, tüm yapılan işlemler kontrol edilebilir, anlık ya da geriye dönük sorgulama işlemleri ayrıntılı bir şekilde yapılabilir. İstenilen bölümlere, istenmeyen kişilerin geçişi kontrol altına alır. RFID kartlar bir elektronik anahtar görevi görerek yetki dahilinde istenen ünitelere giriş-çıkışı tek bir kart ile yapmayı sağlar. Geçiş durum bilgileri anında sisteme aktarılır ya da gerekli olduğunda çağırılmak üzere depolanır. RFID kartlar üzerine yüksek miktarda veri depolanarak, çok sayıda bilgiye manuel müdahaleye gerek kalmadan kolayca ve sürekli olarak ulaşılır.

Sistem üzerinden gelen tüm bilgiler; çalışma ve ücretlendirme bilgileri ya da bordrolara esas olacak tüm bilgiler, fazla mesai, geç giriş, erken çıkış, izinler, puantaj gibi mesai verimliliğini ölçen raporlar (geç gelenler, erken çıkanlar, fazla mesai yapanlar, devamsızlar vb) alınır. Kurumsal çalışma verimliliğini ölçme ve denetleme konularında sınırsız olanaklar sunar. Personel giriş-çıkış işlemlerini kontrol etmenin dışında, devam kontrolleriyle de mesai içinde geçen zamanın verimli değerlendirilip, değerlendirilmediğine ilişkin takipleri de olanaklı hale getirir.Yemek yeme zamanı, dinlenme ve ihtiyaç zamanları için kontrol ve ölçüm sistemi sağlar. Personel denetiminde güvenli, ekonomik ve hızlı bir işleyiş sağlar.

PVC üzerine baskı yapılan tanıtım kartlarının güvenirlikleri matbaa baskısı ve fotoğraf ile sağlanır. Manyetik bantlı tanıtım kartlarına ise yalnızca kart sahibinin adı soyadı numarası gibi çok sınırlı temel bilgiler yazılabiliyor. RFID kartlar ise yüksek bilgi depolanabilme (manyetik kartlara oranla yüz kat daha fazla bilgi depolanıyor) özelliğinin yanında, çok amaçlı kullanıma uygun olarak geliştirilmiş diğer kartlara oranla çok daha güvenli bir yapı sunar. Yeniden yazılabilme ve kullanılabilme avantajı ile birlikte olumsuz çevre koşullarından (su, manyetik alan vb) etkilenmeyen dayanıklı yapıdan oluşur. Yetkisiz erişime, taklit edilmeye ve kopyalanmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca fiziksel temas gerektirmemesi kullanım kolaylığı da sağlar. Kullanıcının cüzdanını okuyucuya yaklaştırdığında dahi iletişim sağlanır. Personel ile ilgili tüm bilgilere anında ulaşılır, gerektiğinde çağrılmak üzere depolanır.

Sisoft Personel ve Özlük Modülü ile entegre bir şekilde çalıştığından tüm bilgilere (Personel Listesi, Nöbet Listesi, Ünvan, Sicil Numarası, Kimlik bilgileri vb) anında ulaşılır. Personele ilişkin tüm işlemler sistemden kontrol edilebilir, sorgulanabilir. Bunun için ayrı bir yazılıma ya da başka bir arabirime gerek yoktur. Özellikle yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarında personel takibini kolaylaştırır.

Yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarının iş süreçlerinin manuel olarak takip edilmesinden kaynaklanacak hata ve zaman kayıplarını önler. Manuel yapılan işlemlerden, dosya ve evrak arşivinden ve gerektiğinde bu bilgilere ulaşmak için harcanacak zaman kayıplarından kurtulunması tüm işlemlerde hata oranını düşürürken, doğruluk oranını ve hızı önemli ölçüde artırır. Özellikle yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarında personel takibini kolaylaştırır.

Okuyucu üzerine yerleştirilen LCD ekran, kullanıcılaların yaptıkları işlemleri dijital olarak göstererek, kullanıcıya bir arayüz oluşturur. Kullanıcı kartını okuttuğunda LCD ekranda kart numarasıyla birlikte kayıtlı isim de görüntülenir. Günün tarihini, saati, giriş yapıldığında kullanıcının kimlik bilgilerini görüntüleyip; RFID Sistemimize Hoş Geldiniz, Sayın.........Giriş Yaptınız, Sayın...........Çıkış Yaptınız vb, sistem haberleşmesinde bir olumsuzluk olduğunda; İletişim Hatası Oluştu uyarı ve mesaj yazılarını ekrandan geçirerek UYKU durumuna geçiyor.

Yemekhane Takip ve Geçiş Kontrol Sistemi : Yemekhane takip sistemi Mifare Kart okuyucunun turnikeye adaptasyonu ile kullanılmaktadır. Kullanıcıların geçişlerine sınırlama koymak mümkündür. Kullanıcılar sadece verilen yetkiler çerçevesinde geçiş yapabilirler. Örneğin yemekhanelerde Tarih Sınırlaması yapılan personel gün boyunca hangi öğünde yemek hakkı var ise o öğünde turniklelerden geçebilmekte diğer öğünlerde geçememektedir, kart okutma yetkisi bir ile sınırlı olduğundan kendisinden başkasının geçmesine imkan verilmemektedir. Bu sistemde de hangi öğünde ne kadar yemek yendiği günlük, haftalık ve aylık olarak raporlanabilmektedir.

example1

Kapı giriş çıkışları, kapı bulunmayan ana geçiş noktalarında turnike gibi mekanik yapıları kullanarak yemekhane ve ameliyathane vb. ünitelerde güvenli geçiş kontrol sistemleri uygulanır. Mifare kartlı geçiş sistemi tüm geçiş noktalarında uygulanabildiği gibi her türlü vardiyalı vardiyasız çalışma biçimlerine uyum sağlar.

Sistem ameliyathane ve diğer ünitelerde de benzer işleyiş ile çalışır. Ameliyathanede görevi olmayanlar ameliyathane kapısını açamaz.

Poliklinik Sıra Alma Sistemi : Bu sistem poliklinik kapılarına yerleştirilen Mifare Kart Okuyucular ile hastalara verilen kartlar aracılığı ile kullanılır. Kullanılan Mifare kartlara hastaların TC Kimlik numarası yazılır. Hastalar hangi polikliniğe gitmek istiyor ise orada bulunan kart okuyucuya kartını okutur TC Kimlik numarası ile provizyon işlemi yapıldıktan sonra sıra alabilir.

KİOKS SIRA ALMA SİSTEMİ

example1

Sisoft Kiosk Sistemi, bankolardaki görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın hastaların istediği poliklinikten ve hekimden sıra numarası almasını ve muayene kaydı yapılmadan önce bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarından provizyon alınmasını sağlar.

Sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastaların, hasta kayıt ve kabul işlemlerinin hızla yapılmasını ve sıra beklemeden hizmet almalarını sağlar. Sıra numarası alıp, doğrudan muayene olacakları polikliniklere yönlendirilebilirler. Sisoft Kiosk Sistemi, halen 30 hastanede kullanılmaktadır.

Sisoft Kiosk Sistemi, Sisoft Hasta Takip, Sisoft İnternetten Randevu, Sisoft Telefonla Randevu, Sisoft SMS ile Randevu, Sisoft Wap ile Randevu modülleri ile tam entegrasyon sağlamaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına bağlı hastaların muayene kaydı yapılmadan önce Ülkemizde uygulanması zorunlu olan provizyon işlemlerini insan emeği kullanılmadan yapılmasını sağlıyor. Sisoft Kiosk Sistemi ile anında (gerçek zamanlı) provizyon alınması ve hızla kayıt yapılması, hastanın hekime ulaşma süresini en aza indiriyor.

Provizyon sorgusu yaparak provizyon sonucu olumsuz olan hastalar, muayene için kayıt yaptıramayacaklarını anlamış oluyorlar. Eğer provizyon sonucu olumlu ise provizyon sonucunun müsbet olduğuna dair aldığı barkod etiketi ile doğrudan ilgili hekime ve polikliniğe yönelebiliyorlar. Hasta daha sonra aynı hastaneye geldiğinde daha önceden almış olduğu barkod etiketi ile kimlik numarası girmeden sıra alabilir.

Primleri ödememiş olan kişilerin, hasta kayıt işlemlerini yapmasını, kişisel inisiyatifler sonucu olabilecek haksız sıra düzenlemelerini ve her türlü hak ihlallerini ortadan kaldırıyor. Provizyon sorgusu yapılması istenen kurum hastalarında sistem, provizyon numarası alamaz ise, hastanın da poliklinik seçmesine izin vermiyor, kuruma başvurulması öneriliyor.

İnteraktif tanıtıcı videolar aracılığı ile hastane ve idari yapısı hakkında bilgi almak, polikliniklerin ve idari birimlerin krokisini göstererek, hastaların aradıkları yerleri daha kısa sürede bulabilmelerini sağlıyor. Yönlendirici krokiler ve animasyonlar özellikle büyük ve karmaşık (kompleks) yapıdaki sağlık kuruluşlarında hastaların zaman kaybetmeden ve hiç kimseye sormadan istedikleri yerlere ulaşmalarını sağlıyor.

Hastaların kısa zamanda kayıtlarını tamamlamasını, hastaların hastane içinde daha kısa süre geçirmelerini sağlarken, hizmet sürelerinin daha verimli kullanılmasına yol açarak hizmet kalitesini artırıyor.

Sağlık Kurulu Raporları, ultrason raporları, Laboratuar sonuçlarının vb. hazır olup olmadıklarının görebilmek, ameliyata giren hastanın son durumu hakkında bilgi almak, Hasta Şikayet Kutusu olarak kullanmak, kurum personeli ya da hastalar arasında yapılacak anketlerde kullanmak mümkün oluyor.

Hastalar Kiosk Sistemi'ndeki poliklinik seçim arayüzünde, poliklinik isimleri ile birlikte hekim isimlerini de görebiliyorlar. Birden fazla hekimin hizmet verdiği polikliniklerde hastalar istedikleri hekimi seçebiliyorlar.

Hastaların kiosk cihazını kullanırken, işlem sürelerini çok fazla uzatmamaları ve sıradaki hastanın işlem yapmasını geciktirmemeleri için zaman sınırlayıcı uygulanıyor.

Kiosk ekranının ortasında seçilen poliklinik için hatırlatıcı bilgiler yer alıyor. Muayene olunacak polikliniğin fiziksel olarak yerinin tarifinden, muayene sırasında hastanın yanında getirmesi gereken evraka kadar pek çok bilgi hatırlatma amacı ile görüntüleniyor.

Sağlık kuruluşunda çalışan personel, kiosk üzerinde yer alan okuyucuya (RFID, Barkod) kendisine verilen personel kartını (barkodlu pvc kart, manyetik kart, mifare akıllı kart vb) kart okuyucuya okutarak giriş işlemi, kurumdan ayrılırken personel tanıtım kartını okutarak çıkış işlemi yapıyor. Sisoft Kiosk Sistemi, Sisoft Personel ve Özlük Modülü ile entegre çalıştığından çevrim içi (online)kayıtlar gerçekleşiyor.

Sağlık kuruluşları tarafından verilmiş olan hasta tanıtım kartlarının üzerindeki barkod ya da sağlık karnesine yapıştırılmış barkod okuyucuya okutularak hastanın sisteme tanıtılması gerçekleşiyor. (Barkod uygulamasının etkinliğini yitirmesinden dolayı daha çok TC Kimlik Numarasının girilmesi tercih ediliyor.)

example1

Hastanın yanında barkodunu okutacağı herhangi bir belgesi yok ise, ekranın sağ alt köşesinde yer alan tuş takımını kullanarak (dosya numarasını girerek, sonra giriş tuşuna basarak) giriş işlemini başlatıyor.

Giriş işleminden sonra sistem ilk kontrolünü gerçekleştirip, hastanın kaydının sistemde olup olmadığına bakıyor. Eğer hastanın kaydını bulamaz ise, TC Kimlik Numarası sorgusu yapılıyor ekrana bir uyarı mesajı gönderiyor.

(Hatalı Giriş No! Lütfen Yeniden Giriniz!)

Üst üste üç kez hatalı giriş yapan hastanın dosya numarası bloke edilerek işleme devam etmesi engelleniyor, uyarı mesajı gönderiliyor.

(Kiosk Erişiminiz Bloke Olmuştur! Lütfen Bilgi İşlem Servisine Başvurunuz!)

Giriş işlemi başarı ile gerçekleşmişse onay sayfası açılıyor. Bu yeni ekranda TC Kimlik Numarası, Girilen Dosya No, Hastanın Adı ve Soyadı ve Kurum Adı görüntülenerek işlem onayı isteniyor.

Yukarıda Bilgileri Yazılı Hasta İçin İşlem Yapılacak! Devam Edilsin mi?

example1

HAYIR seçeneğine ile işlem iptal edilerek sistem başa dönüyor. EVET seçeneğinde ise sistem yeni ekran açarak hastayı yönlendiriyor.

Evet seçeneği ile hasta güvenlik kontrolünün yapıldığı ekrana yönlendiriliyor. Bu ekranda güvenlik nedeni ile hastanın özel bilgilerinden birisi soruluyor;

Birisi doğru olmak üzere dört farklı seçenek sunularak doğru seçeneğin işaretlenmesi isteniyor. (Sorulacak özel bilgiler hastanın kartında kayıtlı olmak üzere, Doğum Yeri, Tarihi, AnaBaba Adı vb) güvenlik kontrolünde doğru seçenek seçilmezse sistem ana sayfaya geçerek hastanın ilk girişi yapmasını istiyor. Doğru seçenek seçilmiş ise sistem bir sonraki Poliklinik Seçim Ekranı için hastayı yönlendiriyor.

Hastalar, poliklinikler seçim ekranında muayene olmak istediği polikliniği belirliyor. Seçim ekranında eğer o gün çalışacak olan doktor önceden belirlenmiş ise, parantez içinde doktor ismi de görüntüleniyor.

example1

Seçilecek polikliniklerden kotası dolmuş olanlar, yalnızca bankolardan sıra numarası alabilecek şekilde item seçime izin vermiyor. Bu durumda ekranın sağ düzenleme yapılmış olanlar ya da hizmet vermeyenler listede pasif olarak yer alıyor. Seçilecek poliklinik pasif ise sistem seçime izin vermiyor. Ve ekranın sağ köşesindeki GERİ DÖN tuşuna basılarak işlem sonlandırılarak, ilk giriş ekranına dönülebiliyor.

Hasta aktif olan polikliniklerden birisini seçerse (aynı gün içinde aynı hastaya aynı poliklinikten sıra numarası almasına sistem izin vermiyor) poliklinik bilgi ekranı görüntüleniyor. Bu ekranda hasta adı başlık yapılarak, muayene olmak istediği poliklinik adı, gün içinde kayıt yapan hasta sayısı şu Bu bildirimle hasta, muayene için daha ne kadar bekleyeceğini öğreniyor.

Şu anda Muayene kaydı Yaptırmak İstiyor musunuz?

example1

Eğer hasta, soruya hayır cevabı verirse, işlem sonlandırılıp, ilk giriş ekranına dönülüyor. Evet cevabı verirse kimlik bilgileri alınan hastanın, üyesi bulunduğu sağlık kurumundan uygulanması zorunlu olan provizyon (Borç kontrolü) sorgusu yapılıyor. Eğer hastanın sorgusu olumsuz ise,

"Kurumunuzdan Provizyon Alınamadı !."

Uyarı mesajı verilerek yeniden giriş ekranına dönülüyor. Eğer olumlu ise, hastanın TC Kimlik Numarası ya da Dosya Numarası, Adı ve Soyadı ile Kurum Adı ekranda görüntüleniyor.

"Provizyon İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir !."

Bilgi mesajı verilerek onay ekranına yönlendiriliyor. Onay ekranında hastanın TC Kimlik Numarası ya da Dosya Numarası, Adı ve Soyadı ile Kurum Adı ekranda görüntülenerek;

"Yukarıda Bilgileri Yazılı Hasta İçin İşlem Yapılacak. Devam Edilsin mi ?"

sorusu sorularak hastadan onay isteniyor. Hasta HAYIR seçeneğini seçerse giriş ekranına, EVET'i seçerse, son ekrana geçiyor. Son ekranda hastanın bilgileri başlık yapılarak, hastanın hangi poliklinikten hangi numara ile sıra aldığı bildiriliyor.

"Dahiliye Polikliniğine [**********] 55 Numarası ile kaydedildiniz. Lütfen Muayene Etiketi Alınız."

Son aşama olarak hastadan muayene etiketi yazdırılıyor.

example1

Hasta TAMAM butonuna basarak ya da otomatik zamanlama ile işlemi bitiriyor. Onay ile geçerlilik kazanan işlemin bilgileri; sıra numarası termal ya da nokta vuruşlu yazıcıdan barkod etiketi olarak basılıyor.

Kiosk sistemi, manyetik bilgi giriş üniteleri (RFID, barkod okuyucular) klavye (tuş takımı), Mifare kart okuyuculu kontrol sistemleri gibi çevre birimlerle genişletiliyor. Sisoft Personel ve Özlük Modülü ile entegre bir şekilde çalışan Kiosk Sistemi sayesinde, sağlık bina içindeki girişçıkış kontrol işlemleri, ameliyathane, yemekhane vb güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Güçlü bir bilgisayar sistemi üzerine geliştirilmiş olduğundan, bilgisayar kullanımının kazandırdığı tüm avantaj ve özellikleri bünyesinde barındırıyor.

ETHERNET SERİ ÇEVİRİCİ

example1

Adından da anlaşılacağı üzere seriden haberleşen cihazları ethernet (TCP) üzerinden haberleştirebilen bir cihazdır. İstenilen baudrate ayarlanabilir.Web arayüzü mevcuttur.Buradan istenilen ayarlamalar yapılabilir, DHCP' den IP alabilir.
example1

Küçük ama kullanışlı olan ETS.EXE programı yardımı ile sistemdeki ETS' ler taranabilir. Üzerlerinde gerekli değişiklikler yapılarak kullanabilir.

example1

Hastanelerimizde kullanılan laboratuvar cihazları için büyük kolaylık sağlamaktadır. Hastanelerimizde her bir cihaz için bir Pc kullanılmakta idi. Bu cihaz sayesinde istenildiği kadar laboratuvar cihazı bir bilgisayara bağlanabilmektedir.Seri Porttan haberleşen bütün cihazlar için kullanılabilir, maliyet ve insan gücünden önemli ölçüde tasarruf sağlayan bir cihazdır.
HASTA YEMEK TAKİP SİSTEMİ

example1

Mobil RFID teknolojisi ile hasta yemek takibi mümkündür.Hastalara verilen RFID kartlar sayesinde hastaların normal yada diyet yemek yediklerini yemek dağıtan kişiye bildirir. Refakatçi yemeklerini takip eder. Hastanede hasta ve refakatçilerin ne kadar yemek yediğni, ne kadar normal ve ne kadar diyet yendiğini günlük, haftalık ve aylık olarak raporlayabilir.

MOBİL MIFARE KART OKUYUCU

İşlemci

32 Bit Arm7 MIPS75

Okuma Mesafesi

3 - 5 cm

Kayıt Kapasitesi

8195 kart ID

Olay Kapasitesi

67000 hareket

Bellek

2MByt Flash, 64 KByt nvra, SD falsh max 2GB

Kart Tanıma Yöntemi

ISO 1443A/B Protokolleri

Haberleşme

1 USB 2.0, 1 RF 868 Mhz, 1 GPS (opsiyonel)

Çalışma Isı Aralığı

-30ºC ile +75ºC

Boyutlar

185x118x37 mm

Ekran Tipi

2" Renkli TFT Ekran

Klavye

4x4 matrix 16 Tuş Destekli

Batarya

Güç Tüketim Aralığı

50 - 700 mA

Gerilim Koruması

Yüksek Voltaj Koruması

RTC(Real Time Clock)

Batarya Destekli

Giriş-Çıkış I/O

1 TTL Çıkışı

Desteklediği Kart Tipleri

Tüm Mifare Kartlar

2D KAREKOD, AŞI ve ANTİ-SERUM SICAKLIK TAKİBİ

example1

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 16.05.2011 tarih ve 21878 sayılı 2D Karekod uygulaması konulu yazısında; Aşı ve Anti Serum Uygulaması yapan Hastanelerde, Karekod destekli aşı stok takibi sisteminin için, belirtilen donanımların ivedilikle temin edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili yazının c bendinde belirtilen Isı Takip Programı ve donanımı firmamızdan temin edilebilmektedir.

SisoTEMP aşı dolapları sıcaklık amacı ile kullanılabileceği gibi sıcaklık takibinin kritik olduğu Bilgisayar Sistem Odaları, Laboratuar Kitleri ve Kan Bankaları gibi birçok kullanım alanına sahiptir.


SisoTemp uygulaması nedir ?

example1

Cihazlar aşı ve antiserum oda veya dolapların bulunduğu ortam sıcaklıklarını ölçmek amaçlı tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra değişik kullanım amaçları da mevcuttur. Sıcaklık takibinin kritik olduğu Bilgisayar Sistem Odaları, Laboratuar Kitleri ve Kan Bankaları gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Cihaz bulunduğu ortamdaki sıcaklık değerlerini Tcp/Ip üzerinden istenilen bir bilgisayara aktararak gerekli raporları sağlayabilmektedir. Cihaz ayarları kendi üzerinde bulunan web sunucusu üzerinden yapılarak, kolay ve kullanışlı bir arayüze sahiptir.

Cihazın kablolu ve kablosuz olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Kullanım amaçlarına göre cihaz tipi değişmektedir. Cihazlarımız Sağlık Bakanlığı yönetmenliğine uygun olarak tasarlanmış ve yönetmenlikte istenilen özelliklere göre dizayn edilmiş, gerekli kalibrasyonlara tabi tutularak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.