Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
example1

SisoHBYS Yatan Hasta modülü aracılığıyla sağlık kuruluşunda yatan tüm hastaların yatış - çıkış işlemleri ve bu süreçte karşılaşılan gibi birçok kapsamlı prosedür dakikalar içerisinde tamamlanmaktadır. Modülün içerisinde yer alan rapor formlar aracılığıyla yatan hasta ile ilişkili tüm veriler ve istatistikler rapor haline getirilip, yazdırılabilmektedir.

Tabela İstemi Oluşturma Özelliği

Hastanın tedavi durumuna göre yeni tabela istemi oluşturulabilir. İstemler, hasta işlemleri ve istem ilaçları listelenebilir. Eski reçete istemleri sorgulanıp, bu istemlere göre yeni reçete istemleri de oluşturulabilir. Karşılanamayan istemlere ait konsüme raporlar da Yatan Hasta modülü üzerinden düzenlenebilmektedir.

Yatış/Çıkış İşlem Listelerine Tek Tuş ile Ulaşma Kolaylığı

Hastanın yatış/çıkış işlemlerine ait ayrıntılı liste, tek rapor form kullanılarak dakikalar içerisinde çıktı olarak yazdırılmaya hazır hale getirilir. Yatışı gerçekleştirilen hastaların yatış etiketleri termal veya lazer yazıcıdan çıktı olarak alınabilir. Servislerdeki terminallerden Yatış/Çıkış işlemleri yapılmış tüm hastaların listelerine tek tuş ile ulaşabilme imkânı sağlanır.

Akıllı Yönlendirme Panolarıyla İlgili Bölüme Kolayca Yönlendirme Hizmeti

Hastayı takip eden hekim adının yer aldığı Hasta Takip kartında hasta bilgileri ile birlikte hastaya verilen hizmetler işlem zamanı belirtilerek kodu, adı, puanı vb. özellikleri ile birlikte sisteme kaydedilebilir. Eczane Modülü ile entegrasyon sağlanarak hastaya ait ilaçlar online olarak listelenmektedir..

Kolay Tetkik İstemi

Yatan hastaların tedavi süreçlerinde tüm yaşam bulgularının takibi, laboratuvar bilgilerinin izlenmesi, tetkik ve order işlemlerinin yapılması sağlanır. Servislerde yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır. Yapılan işlemlerin mali karşılıkları hastaların finansal bilgilerine otomatik olarak yansıtılır. Laboratuvar tetkikleri; tarih, tetkik yapılan birimin adı, referans değerleri ile birlikte günlük, haftalık ve aylık olarak listelenir.

Hasta Order Düzenleme

Hasta Order formu; hastaların sağlık tesisindeki yatışları süresince, doktorlarının ilaç, diyet, eğitim ve diğer hizmetlerini günlük olarak planlayabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu form ile hastalara order planlaması yapılabilir, orderların istemleri gerçekleştirilebilir, yapılan istemlerin durumları takip edilebilir.

Birimler Arası İstek İletimi

İstemler, istem yapılan birimlere saniyeler içerisinde iletilir. Standart istem paketlerinin yanında, hasta ihtiyacına göre özelleştirilebilen istemler de oluşturulabilir. Kan ve kan ürünleri isteminde ilgili kriterler doğrultusunda hastanın laboratuvar sonuçları hakkında sesli kontrol ve uyarı sistemi sağlanır. Bazı hekim istemleri için (24 saat içinde imzalanmaya ihtiyaç duyulan) uyarılarla hatırlatmalar yapılırken, bazı ilaç istemleri için otomatik durdurma sağlanır.

Hemşire İşlemlerinde Kontrol ve İzleme Mekanizması

astanın durum bilgilerine çok seçenekli sorgu kriterleriyle ulaşan hemşireler, Periyodik Bakım, Rutin Hasta, Sürekli Gözlem gibi arama seçenekleri ile hastalarını kategorize edebilir. Hastaların kimlik, yatak, kurum bilgilerine de kolaylıkla ulaşarak tüm servislerde kontrol ve izleme mekanizması oluşturabilirler. Kullanıcılar tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik öncelikleri (acil, öncelikli, rutin) belirlenebilir.

Hekimler/Hemşireler, hastaların laboratuvar sonuç durumlarına göre istenen işlem ya da sonuç tarihi aralığında tüm işlemlere kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Laboratuvar sonuçları ekran üzerinde farklı renklerle işaretlenerek karışmaları önlenmektedir.

Hasta Yatak Rezervasyon Kolaylığı

Tüm sağlık kuruluşunun yatak durumu ayrıntılı bir şekilde sorgulanabilir ve doluluk oranları raporlanabilir. Yoğun bakımda yatan hastaların kattaki odası hasta için rezerve şekilde tutulur.

Önceden ayırma işlemlerinin yapılabilmesi için, hasta yatak bilgileri ve birlikte yatak durum bilgileri sorgulanabilmektedir. Hasta odasının kullanılır durumda olduğu bilgisi anında tüm bölümlere iletilmektedir.

Yatışı onaylanan hastalara boş yatak listesinden seçim yapılarak yatak ataması (rezervasyonu) yapılabilir. Hasta yatağı özelliklerine bağlı olarak oluşabilecek ücret farkları hastanın mali bilgilerine otomatik olarak yansıtılmaktadır. Yatan hastaların poliklinik ve önceki yatış bilgilerine ulaşılabilir. Günlük, haftalık, aylık ve istenen tarih aralığında raporlar alınabilmektedir. Tüm yatışlar ilgili bölümlere otomatik olarak iletilmekte, istenildiği an görüntülenmektedir.

Tüketim Listelerini Saniyeler İçerisinde Oluşturma Özelliği

Ameliyathane, Doğum, Eczane gibi birimlerde kullanılan malzemelere ve ilaçlara tüketim listeleri düzenlenebilmektedir. Tüketim listelerinde kullanılan ilacın birim kodu, ilaç kodu, işlem tarih aralığı, işlem numarası gibi kriterlere göre sorgulamalar yapılabilmektedir. Sorgu sonuçlarında ilacın kodu, adı, tabela tarihi vb. başlıklar altında görüntülemeler yapılmaktadır. Kullanılan malzemelerin tekrarlayan kayıtları, tekrarlayan işlemler ve tedaviler uyarı mesajları ile önlenmektedir.

example1

Refakatçi İşlemleri

Hastanın refakatçisi ile ilgili tüm bilgiler, Refakatçi Kartı formunda kayıt altına alınarak, yazdırılabilmektedir. Hastaların refakatçi listeleri istenen tarih aralıklarında alınabilmektedir. Hasta refakatçi işlemleri hastanın finansal kayıtlarına yansıtılır.

Epikriz Raporları Kolayca Düzenleme Özelliği

Hastanın epikriz raporları tek form kullanılarak kolayca düzenlenebilmektedir. Hastanın, ilaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri gibi veriler raporlanabilir. Tüm raporlar hekimin onayından sonra sistemde görüntülenebilir ve yetkili hekim dışında yapılacak değişikliklere izin verilmez

Tüm klinik yönetimi yetkili klinik personeli tarafından yürütülmektedir. İşlemlerin yapılış tarihi ve işlemi yapan kullanıcı sistem üzerinde kaydedilmektedir. Tetkiki isteyen klinik, hekim, isteğin yapıldığı tarih ve saat bilgileri otomatik olarak kayıt edilmektedir.

example1

Servis Çalışanları İçin Nöbet Çizelgeleri

Tüm servis çalışanlarının nöbet çizelgeleri düzenlenebilmektedir. Nöbet tutan personelin eski nöbet kartlarına ulaşılabilmekte ve yeni nöbet tanımları oluşturulabilmektedir.

Kurumun genel güvenliğinin sağlanması, sağlık kuruluşunun işgücü ve verimliliğinin artırılması, personel denetiminin hızlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde sağlanması için bölümlere yetkili bazlı erişim sağlanmaktadır. Kapı bulunmayan geçiş noktalarında turnike gibi mekanik yapılar kullanılarak güvenli geçiş kontrol sistemleri uygulanır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.