Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bilgileri yönetilmesini, iletilmesini, entegre edilmesini sağlıyor

HL 7: (Health Level 7) Sağlık Katmanı 7 Sağlık bilgi sistemlerinin birbirleri ile veri paylaşabilmesi için gerekli standartları içeren geniş bir çerçeve sunuyor.

HL7 oluşturduğu standartların, sağlık hizmetinin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin artırılması için sağlıkla ilgili organizasyonlar arasında ve içerisinde kullanılmasını, herkesin yararına olacak şekilde teşvik ediyor.

HL7 Standardı ile, veriler kurumlar arasında ya da kurum içerisinde aynı ya da farklı yazılımlara iletebiliyor.

HL7, sistemlerin "firma bağımsız" olarak iletişim kurmasını sağlıyor. Hastane içi ve hastane dışı sistemlerin ortaklaşa ve uyum içerisinde çalışmasına yardımcı oluyor. Sağlık kurumlarının alt yapıları farklı olsa dahi kurumlar arasında hasta, işlem, durum verilerinin paylaşılmasına yarımcı oluyor.

HL7 standardı ile tam entegre çalışıyor. Hastanelerde çalışan diğer hastane bilgi yönetim sistemleri de HL7 standardına uyumlu olmaları durumunda daha kolay ve doğru biçimde hasta verilerini mesajlaşarak paylaşabiliyor, birlikte çalışabiliyor.

Sağlık kurumundan kamu kurumlarına ayrıntılı idari, mali, medikal bilgilerin standart olarak iletilmesi için gereken yapı ve mekanizmaları sağlıyor.

HL7 standartları HL7 üyeleri tarafından geliştiriliyor.

HL7 standartları HL7 üyeleri (sağlık hizmeti sunan kurum/kuruluşlar, sağlık hizmetlerinin bedellerini ödeyen kurum/kuruluşlar, cihaz/sistem/çözüm üreten firmalar, danışmanlar, devlet kurum/kuruluşları gibi sağlık alanında klinik ve yönetsel standartların geliştirilmesi/güncellenmesi ile ilgilenenler) tarafından geliştiriliyor.

Çok detaylı tanımlamalar/spesifikasyonlarz geliştiriyor. Geliştirilen spesifikasyonlar yaygın olarak birbirinden farklı sağlık uygulamalarının çok önemli anahtar klinik ve yönetsel veri setlerinin karşılıklı iletimini ve paylaşımını sağlamaları için mesajlaşma standardı olarak kullanılıyor.

Sisoft LBYS, HL7 uyumluluğu sağlıyor.

ve Sisoft LBYS, tüm bilgileri HL7 standartlarının öngördüğü yapılar ve biçimlere göre saklayarak, mesaj ve güvenlik gereklerini destekliyor.(Tıp Bilişimi Derneği tarafından yürütülen sertifikasyona ilişkin çalışmaların tamamlanmasından sonra belgelendirmeye gidilece

Sisoft Bilgisayar yetkilileri HL7 Türkiye üyesi olarak çalışmalara katılıyor.

HL7, Türkiye'de Tıp Bilişimi Derneği (TurkMIA) bünyesinde organize oluyor. TurkMIA, HL7 standardlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, uygulanması, ülkemizde yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi gibi konularda Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sisoft Bilgisayar yetkilileri, HL7 Türkiye üyesi olarak çalışma grupları içinde yer alarak katkı sunuyor.

HL7'nin Stratejileri:

Tanı ve tedavi hizmetlerinin desteklenmesi için gereken yapısal, kodlu sağlık bilgilerinin, bilgisayar uygulamaları arasında anlamlarını muhafaza edecek şekilde karşılıklı iletişimini sağlayacak tutarlı, genişleyebilir standartların geliştirilmesi,

HL7 Referans Bilgi Modeli'nden, HL7 standartlarının yaratılmasını desteklemek üzere bir formal metodolojinin geliştirilmesi,

Sağlık bilgilerinin standardizasyonu ve özellikle HL7 standartlarının faydalarına yönelik olarak, sağlık endüstrisini, sağlık alanındaki politikaları oluşturan kurum / kuruluşların ve toplumun bilgilendirilmesi,

HL7 standartlarının dünya genelinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, HL7 standartlarının geliştirilmesine katılacak ve bu standartları ülkelerine uyarlayacak/uygulayacak uluslararası üye (International Affiliate) organizasyonlarının teşvik edilmesi,

Sağlık sektöründeki paydaş (stakeholder) organizasyonlar bünyesindeki alan uzmanlarının, kendi uzmanlık alanları dahilindeki sağlık enformasyon standartlarını geliştirmeleri için HL7'ye katılımlarının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve kolaylaştırılması,

Destekleyici ve birbiriyle uyumlu standartların kullanılmasını teşvik amacıyla, gerek sağlık ve gerekse de enformasyon altyapısı alanlarında, diğer standart geliştiren organizasyonlarla, ulusal ve uluslararası üst kurumlarla (ANSI , ISO gibi) işbirliği yapılması

Sağlık enformasyon teknolojileri kullanıcıları ile işbirliği yaparak mevcut ve geliştirilmekte olan HL7 standartlarının gerçek hayattaki ihtiyaçları karşılamasının sağlanması.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.