Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

SisoHBYS Faturalama Modülü ile fatura bilgileri oluşturulabilir, düzenlenebilir ve sorgulanabilir. Modülün hem Sağlık Bakanlığı’nın Medula sistemine hem de Muhasebe modülüne entegre oluşu veri devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu entegrasyonlar sayesinde çeşitli raporlar oluşturulabilir. Fatura içerikleri ayrıntılı bir şekilde dokümante edilir. Tek tek ya da toplu faturalama yapılır. Hastaların taburcu işlemleri tamamlanır, verilerin güvenli ve düzenli bir şekilde arşivlenmesi sağlanır

Fatura Düzenlemeleri ve Takibi Yapılır

Modülde faturaların; onaylanan, onaylanmayan, tahsil edilen, bekleyen, tahsilde olan, bakiyesi olan gibi durumlar için takibi Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen kurallar ve gerekli uyarılar dahilinde yapılır. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği formatta oluşturulan faturalar, hastanın sağlık güvencesini kapsayacak şekilde düzenlenir.

Modül ile Medula Entegrasyonu Sayesinde Raporlar Sisteme Girilebilir

Modül ile MEDULA sistemine ilaç kullanım rapor girişi sağlanır. İlaç verilen eczaneden sisteme girilen ilaç kullanım raporları, raporu veren sağlık kuruluşu tarafından MEDULA sistemine kaydedilir. Aynı zamanda Diyaliz, Fizik Tedavi, Ağız Protez Tedavisi gibi bölümlere ilişkin faturalar da MEDULA’ya gönderilebilir.

Fatura İçeriği ve Döküm Listesi Alınabilir

Modül kullanılarak fatura ile ilgili üst yazı hazırlanabilir. Memur, sigortalı ya da yeşil kartlı hastalar için ayrıntılı faturalar ve kurum bazında fatura icmaller hazırlanarak çıktıları alınır. Hastalara hazırlanan faturaların son kontrolleri yapılır. Faturalar servislerde hazırlanıp daha sonra toplu icmal ile kurum bazında işlenir. Faturaya göre gelir kodu ve gelir dağılım listesi alınır. Kurumlara göre ayrı ayrı fatura dizaynı ve toplu fatura hazırlarken bilgi kontrolü de yapılır. Fatura işlemleri ile ilgili olarak çeşitli istatistikler oluşturulabilir, sorgulama yapılabilir ve sorgulardan elde edilen raporların çıktısı alınabilir.

example1

Faturalama Modülü ile Muhasebe Modülü Birbiriyle Entegre Halde Çalışır

SisoHBYS Faturalama Modülü ile manuel olarak yapılan faturalandırma işlemleri bütünüyle ortadan kalkmaktadır. Faturalar, güncel olarak muhasebeye aktarılır. Modülde faturası kesilmeyen hastalar için değişen hizmet fiyatları, isteğe bağlı olarak otomatik bir şekilde değiştirilebilir. Üçlü fatura olarak adlandırılan hasta payı, kurum payı ve destekleme sigorta payına yönelik olarak cari hesabı oluşturulur.

Tek Fatura veya Toplu Fatura Düzenlenebilir

Hasta kartından yatış faturası seçilerek, yatış kapsamındaki işlemler fatura edilir. Aynı ekrandan, hastanın ayaktan faturası da düzenlenerek, sadece ayaktan işlemler esas alınır. Toplu fatura düzenlenebilir. İcmaller ayaktan, günübirlik yatışlar ve yatan şeklinde ayrı ayrı oluşturulur.

Yatan Hastaların Epikriz Raporları Yazdırılır

MEDULA’ya gönderilen faturalarda tutarlılık sağlanması açısından yatan hastaların ayaktan işlemleri ayrı bir şekilde takip edilerek, epikriz raporları yazdırılır.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.