Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Web tabanlı grafik arayüzlü yazılımın görsel yönü ön plana çıkarılarak, işlevselliği ile sağlam bir "armoni"ye kavuşturuldu.

Sisoft Medikal Klinik Asistan Nasıl Üretildi?

Panasonic, Intel'in uzman sayısal sağlık grubu ile yaptığı yakın çalışmalar sonucunda, yüksek performanslı, dünyanın ilk Intel atom işlemcili Medikal Klinik Asistanını geliştirdi.

Medikal Klinik Asistan, hekim ve hemşirelerin belirli gereksinimlerini karşılayabilmeleri, istenen her durum ve zamanda hasta verilerine hastane içinde ve dışında erişebilmeleri için tasarlandı.

Öncü sağlık kuruluşlarıyla beraber, hemşireler ve klinik hekimleriyle ortaklaşa yapılan çalışmada, ürününün teknik özelliklerinin global bazda talepleri karşılanması sağlandı. Bilgi ve iletişim altyapısında, kablosuz alt yapıda Cisco' nun akıllı ağ çözümleri önerildi.

Sisoft HBYS yazılım ve tasarım birimleri, sağlık çalışanlarıyla yaptığı ortak çalışmalarla, klinik çalışanlarının fikirleri, gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda tablet PC'ye özgü, kullanıcı yeteneğini artıran, web tabanlı grafik arayüzlü yazılımını hastanelerin kullanımına hazırladı. Görsel yönü öne çıkarılarak işlevselliği ile sağlam bir "armoni"ye kavuşturuldu. Yüksek üretkenlik için çalışılan ve geliştirilen ara yüz kullanıcıların hizmetine sunuldu

Arayüzlerde, kafa karıştırıcı, gereksiz ayrıntılardan kaçınılıp, açıklığa ve yalınlığa dikkat edilerek, güç anlaşılan ya da zor kullanılan arayüz yerine, her düzeydeki bilgisayar kullanıcısının kolaylıkla kullanabileceği, minimum eğitim gerektiren özellik kazandırıldı. Kullanıcı, arayüz ile ilk defa çalışmaya başladığında dahi arayüzün hangi amaç için tasarlandığını rahatlıkla anlayabileceği kolay, estetik kullanım sağlandı.

Yardım menüsü ile kullanıcıya eğitim videosu sağlanarak kullanıma başlamadan önce sistemi tanıması sağlandı.

Sessizlik ve rahatlık telkin etmesi nedeniyle dinlendirici mavi ağırlıklı renk uyumu tercih edildi. Düşünmeye, karar vermeye ve yaratıcı fikirlerin doğmasına yardımcı olan mavinin tonları kullanılarak sınırsızlık ve sonsuzluk duygusu uyandırıldı. Hastanelerdeki yoğun çalışma ortamı içinde hizmet sunan kullanıcılarda göz yorgunluğuna neden olacak renk seçimlerinden kaçınıldı.

Masaüstü yazımlara ait arayüzlerdeki küçük simgeleri, küçük yazı fontları ve açılan menüleri kalem girişi kullanarak ya da parmak ile dokunarak seçmenin zor olmasından dolayı büyük hareketli butonlar tasarlandı.

Yeni kullanıcı dostu arayüzlerdeki büyük hareketli butonlar, genişletilmiş satır aralıkları (datagrid) geniş radio butonları, comboboxlar ve onay kutuları ve büyütülmüş yazı fontları ile daha hızlı, daha kolay erişim sağlandı. Sanal tuş takımı kullanarak ya da slider aracılığı ile hızla veri girişi yapılarak bulguların (ateş, solunum, nabız, tansiyon) anında kaydedilmesi, sorgulanması ve grafiksel olarak raporlamaları sağlandı. Kritik seviyedeki grafik eğrileri görsel bilgi olarak sunuldu.

Kullanıcı deneyimi dikkate alınarak, farklı arayüzlere erişmek için sekmelerin kullanılması engellendi. Ancak bir arayüz üzerindeki işlem tamamlandıktan sonra başka bir işlemin yapılmasına olanak vermek için sekme açılmasına izin verildi.

Uygulamada daha çok seç liste kutuları ve açılan menüler kullanıldı. Kullanımı zorlaştıran dikey veya yatay kaydırma çubuklarının kullanımından kaçınıldı. Uzun açılan listeler yerine gruplandırılmış listeler kullanıldı. Text alanlarına imleç ile tıklandığında veri girişini kolaylaştırmak için sanal klavye tasarlandı. El yazısı tanıma teknolojisi ile kısa notların kayıt edilebilmesi için free text alanları, geniş metin giriş alanları oluşturularak el yazısı ile kayıt olanağı sağlandı.

Arayüzlerin üst kısımlarında kullanıcının rahatlıkla izleyebileceği, gerektiğinde kullanıcı değiştirebileceği, kullanıcı bilgisinin bulunduğu butonlar konumlandırıldı. Fotoğraf kamerası, RFID ve barkod okuyucu butonları arayüz üzerine yerleştirilerek, hem cihaz üzerinden hem de yazılım üzerinden işlem yapılabilmesi sağlandı. Kullanıcıya çalışma esnasında hangi bölümde/nerede olunduğu bilgisi bar üzerinde verildi. Ayrıca işlem yapılan hastanın kritik özet bilgileri bar üzerinde konumlandırıldı.

Kullanıcılara seçilebilir ekran yönü ile dikey ya da yatay kullanma olanağı sunuldu. Sol veya sağ el kullanım için ayarlanabilir ekranlar sayesinde her iki konum için elverişli ortam sunuldu. Kullanıcıya, yaptığı herhangi bir işlemin yanlış olduğunu düşündüğünde, hatasını telafi edebilmesi için silme butonu konumlandırıldı. Hata oluşması durumunda, eğer gerekli ise, kullanıcıya kısa ve öz olarak nelerin yanlış gittiğini ve sorunun ne olduğunu anlatan hata mesajları tasarlandı. Tüm hata çıktısını gösteren kullanıcıya bir anlam ifade etmeyen mesajlar tercih edilmedi.

Elektronik sağlık kayıtları eş zamanlı ve hızlı olarak kayıt altına alınıyor.

Hekimler ve hemşireler, sağlık kuruluşları içerisinde masalarındaki sabit bilgisayarlarına bağlı kalmadan, kablosuz ağ üzerinden Sisoft HBYS'ye ulaşabiliyorlar. Sisoft Medikal Klinik Asistan ile toplanan veriler, ortak veri tabanına anlık ve doğru bir şekilde kayıt ediliyor. Böylelikle hem sabit bilgisayarlardan, hem de mobil platformlardan eş zamanlı olarak hasta bilgilerine ulaşılabiliyorlar.

Mobil veri girişi ile, hasta yatağının başucundaki kağıda hızlıca girilen bilginin kimin tarafından yazıldığı karmaşası ya da yazının okunamaması, yanlış okunması gibi hatalar azaltılıp, doğru veri girişi oranı artırılıyor.

Sağlık kuruluşunda daha iyi bir koordinasyon sağlayabilmek için gerçek durum ile kayıtlı veriler arasında senkronizasyon sağlanıyor. MCA'nın, Wireless LAN, Wireless WAN (3. Nesil HSDPA), Bluetooth özellikleri sayesinde geniş iletişim olanaklarına sahip olunuyor.

Hekimlerin konum ve zamandan bağımsız olarak çalışmasını sağlıyor.

Yoğun çalışma temposu içindeki hekimler, hasta başındaki günlük rutin kontrolleri sırasında, hastaların verilerine, radyolojik görüntülerine, laboratuvar sonuçlarına, tıbbi ölçüm sonuçlarına mobil olarak ulaşabiliyorlar. Hastalarına ilişkin düşüncelerini, isteklerini ve teşhislerini unutmadan, hata yapmadan, bilgi kaybına uğramadan bilgi girişini, sorgulamaları ve görüntülemeleri gerçekleştirebiliyorlar.

Hekimlerin hareketliliklerini artırarak, hastalarına ilişkin olarak yapacakları işlemleri, sorgulamaları ve istemlerini anında gerçekleştirmelerini sağlayarak verimliliklerini artırıyor. Hekimlerin ve hemşirelerin gereksiz zaman kayıplarının önlenmesi ve konumdan bağımsız olarak iletişim sağlanmasıyla, asıl işlerine hasta bakımına daha fazla zaman ayırabiliyorlar. Zaman kaynaklarının optimizasyonu, daha iyi klinik iş akışı, daha fazla güven ve güvenliği sağlıyor.

Hastanın muayene bilgilerine mobil olarak ulaşılabiliyor.

Üzerindeki WİFİ ve bluetooth sensörleri ile kablosuz erişime uygun bir yapı sunuyor. Hasta bilgilerine internet aracılığıyle istenen her noktadan ulaşılabiliyor. Hastanın Ateş, Nabız, Tansiyon, Solunum, Vücut bakımı vb değerler kayıt edilerek ve takip edilebiliyor. Hasta tedavi Notu, Kullanılan İlaç ve Malzemeler ayrıntılı (doz, saat vb) olarak görüntülenebiliyor.

Dolu ve boş yatak durumu, hastanın yatış bilgileri, yatan hasta, taburcu olan hasta listeleri görüntülenebiliyor Ayrıntılı sorgulamaları yapılabiliyor.

Medikal hataları önlüyor.

Verinin zamanında, anlık ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesi, veri girişi sırasında, dikkatsizlik, unutkanlık, bilgi eksikliği gibi nedenlerle oluşabilecek bilgi eksikliklerini ve medikal hataları önlüyor. Medikal hataların azalmasını, bilgi girişini ve görüntülenmesini anlık sağladığı için iş süreçlerinin hızlanmasını, iş yükünün azalmasını, bu sayede çalışan memnuniyetinin ve gelirlerin artmasını sağlıyor.

Doğru teşhis ve tedavi oranını artırıyor.

Yatan hasta servislerinin yanı sıra acil servis hizmetlerinde de mobil veri girişi ile hasta teşhis, tedavi ve takip süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, elektronik sağlık kayıtlarının daha hızlı girilmesini ve hastanın başucundan (muayene odasından) gerçek zamanlı sorgulanabilmesi özelliğini sunuyor. Doğru teşhis ve tedavi oranını artırarak hasta takibini ve bilginin yönetilmesini etkili hale getiriyor. Medikal verilerin toplanması, gönderilmesi ve iletişimi bir bütün halinde Medikal Klinik asistan ile yönetilebiliyor. Hastane çalışanlarının, hastaların bakımasından) gerçek zamanlı sorgulanabilmesi özelliğini sunuyor. Doğru teşhis ve tedavi oranını artırarak hasta takibini ve bilginin yönetilmesini etkili hale getiriyor.

Medikal verilerin toplanması, gönderilmesi ve iletişimi bir bütün halinde Medikal Klinik Asistan ile yönetilebiliyor. Sağlık profesyonellerine yüksek operasyonel etkinlik sağlıyor.

Dijital kalemi ve dokunmatik ekranı sayesinde hızlı ve kolay veri girişi sağlıyor.

Dijital kalemle ekrana yazılan el yazısının, karakter tanıma sistemi aracılığıyla düzgün metin haline getirilmesi, hastanın işlemlerinin zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde yapılmasında büyük önem taşıyor. Böylece veri kaybının önlenmesi, her uygulamanın, isteğin, verinin yazılı olması sağlanıyor. El yazısı ile girilen veriler anında elektronik ortama dönüştürülerek veri tabanına kaydediliyor.

Dokunmatik ve digitizer özelliğini aynı anda sunan, yüksek görünürlüğe sahip 10.4 inç LCD ekranı sayesinde hızlı ve kolay veri girişi sağlanıyor. (Dijital Kalem yaklaştırıldığında digitizer devreye girerek dokunmatik ekranı kapatıyor, uzaklaştırıldığında dokunmatik ekran moduna geri dönüyor. İstenirse dokunmatik özelliği kalıcı olarak kapatılıp sadece digitizer modunda çalışılabiliyor.)

Dokunmatik ekran kalemi ile fare işlemleri yapılabiliyor. Dokunmatik ekran, çıplak veya eldivenle kullanabiliyor. Dijital kalem kullanımı, arayüz üzerinde işaretlemeleri birkaç saniye içinde yaparak klavye ve fare kullanılarak yapılan işlemlere hız kazandırılıyor.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara göre daha kolay kullanılıyor.

El yazısı ile not tutabilme, veri girişi yapabilme ve Türkçe karakter tanıma özelliği, her ortamda, her şekilde kullanılabilme avantajı ve sesi metne dönüştürme gibi özellikleri sunuyor. Bu özellikleri sayesinde sabit bilgisayarlara oranla daha hızlı, daha doğru veri girişi sağlıyor.

VoIP ile hastane içi iletişim sağlayabiliyor.

Hekimlerin ya da hemşirelerin kendi servisindeki ya da diğer servislerdeki hekimlerle ve hemşirelerle MCA üzerinden ücretsiz olarak (bluetooth kulaklık ile) görüşmesi mümkün oluyor.

Hekimler ya da hemşireler Medikal Klinik Asistan kullanarak kendi çalışma grupları ya da farklı çalışma gurupları ile anlık olarak iletişim kurarak danışmak istedikleri bir konu olduğunda hekimin nerede olduğunu, telefon numarasının ne olduğunu aramaksızın kurum içinde iletişim sağlayabiliyorlar.

Özellikle yoğun bakım ve acil servislerde ilgili uzman hekime kısa sürede ulaşılmayı sağlıyor. Görüntü destekli IP telefonlarla hizmet sunucularına mobil olarak ulaşılarak, hastaların sağlığa erişimi hızlandırılıyor.

Periferik medikal cihazlardan veri aktarılabiliyor.

Bluetooth özelliği ile kan şekerini sayısal olarak ölçen cihazlardan, hipertansiyon, tartı gibi basit periferik medikal cihazlardan MCA aracılığıyla Sisoft HBYS'ye veri aktarılabiliyor. Bluetooth ile hastaya ait bilgilere, başka bir arabirime gerek kalmadan ulaşabiliyor. Bu özellik, hastaya ait bilgilerin doğru ve doğrudan aktarımını sağlayarak işlemlere hız kazandırıyor.

Bütünleşik parmak izi okuyucu ile kimlik doğrulaması sağlanabiliyor. Sisoft MCA Uygulaması'na login arayüzünden kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak, RFID etiketli personel kartı okutarak ya da yüz tanıma sistemi ile ulaşılabildiği gibi parmak izi okuyucu ile de kimlik doğrulaması da sağlanabiliyor. MCA üzerinde bütünleşik olarak yer alan parmak izi okuyucu sayesinde kullanıcının girdiği parmak izi, kişinin kimlik kartındaki verilerle karşılaştırılarak kimlik doğrulaması yapabiliyor. Kullanıcı sistem tarafından tanınarak yapacağı tüm işlemlerde kullanıcı bilgisi kaydediliyor.

Bütünleşik kamera ile çekilen görüntüler hastaların sağlık dosyalarında saklanıyor

Üzerindeki 2 MP, otofokus özellikli, 2 aydınlatma LED'li kamera ile hastanın şikayetçi olduğu bölgenin, yaranın vb görüntüsünü alarak (yara takibi) mümkün oluyor. İki adet aydınlatma LED'i bulunan kamera, işlem yapılan nesnenin her zaman yeterli ayrıntıda görüntülenerek kaydedilmesini sağlıyor.

Hastalara ait görüntüler belge halinde sağlık dosyalarında saklanıyor. Belli aralıklarla çekilen fotoğrafların karşılaştırılmasıyla yaranın seyrinin gözlenebilmesi, hastanın başka hekime muayene olması durumunda, yaranın önceki durumu hakkında görsel bilgiye ulaşılması sağlanıyor.

Ayrıca, bütünleşik kamera sayesinde hastanın fotoğrafı alınarak anında hasta kartına yerleştirilebiliyor. Böylelikle, hastanın katındaki, kimlik bilgileri ve servis bilgileri ile birlikte fotoğraf bilgisi de izlenerek yanlış hastaya ilaç verme ya da yanlış tedavi uygulama riskleri azaltılıyor.

PACS görüntülerine ulaşılıyor.

Arşiv sunucusu üzerinde saklanan ultrasonografi, anjiyografi, manyetik rezonans, mamografi vb sayısal görüntülere mobil olarak ulaşılıyor.

Hekimlerin ya da radyologların gerekli gördükleri yer ve zamanda PACS arayüzü MCA üzerinde hızla görüntüleniyor. Geleneksel filmlerin hastane içinde veya hastaneler arasında taşınmasına, hastaların evlerinde saklamasına, hastanelerde saklanması için geniş fiziksel mekanlar oluşturulmasına gerek kalmıyor.

Hastanın çekilen radyolojik görüntüleri extranet üzerinden, (kişisel verilerin korunmasına özen gösterilerek) sağlık kuruluşlarına iletilebiliyor. Bilgilerin ve görüntülerin başka birim, hekim ya da hastane ile paylaşılmasıyla uzmanlıklardan da yararlanılabiliyor, bilgi paylaşımı ve birikimi oluşturulabiliyor.

RFID ya da barkod etiketleri mobil platformlar aracılığıyla kolaylıkla eşleştiriliyor.

İlaç ve kan torbalarında bulunan RFID ya da barkod etiketleri ve hastalarda bulunan RFID ya da barkod bilezikleri mobil platformlar aracılığıyla kolaylıkla eşleştiriliyor.

Hastaların tedavi süreçlerine bağlı olarak hasta/ilaç eşleştirilmesi ve tedavilerinin takipleri mobil ortamda yapılabiliyor. İki boyutlu barkod ya da RFID okuyucuları ile ilaçların etiketlerinin okutularak eşleştirilmesi yanlış ilaç, dozaj vb bilgilerin girilmesini, hastaya yanlış ilacın uygulanmasını, hasta tanımlamalarında yanlışlıklar yapılmasını, yanlış tedavilerin izlenmesini önlüyor.

Hasta/kan eşleşmeleri de mobil platformlar aracılığıyla yapılabiliyor. Kan merkezindeki kan ürünleri, RFID ya da barkod etiketleri kullanılarak içeriğinde kan grubu, saklama şartları, tarih vb bilgiler bulunacak şekilde etiketleniyor. Böylelikle yanlış uygulamalar (yeni doğan bebeklerin yanlış ailelere verilmesi, hastalara uygun olmayan kan transfüzyonlarının yapılması, başka hastaların kan, idrar ve patoloji numunelerinin, yanlış hastalara raporlanması vb.) ölümlere dahi yol açabilecek medikal hatalar önlenebiliyor.

Aktif RFID etiketi ile anlık pozisyon tanımlama ile (cihazın konumu belirleme) cihazın kaybolmamasını ya da acil durumda anında ulaşılabilmesini sağlıyor.

Hastalara pasif RFID çipli hasta kimlik bileziği de veriliyor.

Temassız akıllı kart okuyucuları (RFID) ve iki boyutlu barkod okuyucu aracılığıyla kimlik bilezikleri okunarak sistem tarafından tanınıyor.

Hastanın kimlik tanımlaması ile birlikte hekimler ve hemşireler, hastaya ait tüm sağlık kayıtlarına, hastalık öykülerine ulaşabiliyor. (Alerjiler, tansiyon, nabız, ateş vb gibi bilgiler) Hastalara ait tüm sağlık bilgileri bu akıllı kartlarda depolanabiliyor. (hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, yapılan tetkik ve film sonuçları, kullandığı ilaçlar, sosyal güvenlik bilgileri, organ bağışlama isteği, aile hekiminin ve yakınlarının iletişim bilgileri, alışkanlıkları, uygulanan tedavileri vb)

Hekim order işlemleri elektronik ortamda yapılıyor.

İlaç order işlemlerinde, hastanın önceki istemleri ve bağlı oldukları birimler görüntülenebiliyor. İlaç arama ekranından ilaç listeleri alınıp, sık kullanılanlar listesinden ilaçlar seçilip, peryodu, adedi, kullanım şekli vb bilgilerle yeni ilaç order kayıtları yapılabiliyor. Diyet order işlemlerinde, hastanın önceki diyetleri kalori ve öğüne göre görüntülenebiliyor. Diyetler sık kullanılanlar listesinden seçilerek ya da önceki günden kopyalanarak, sonraki güne eklenebiliyor. Yeni diyet istemlerine yönelik kayıtlar yapılabiliyor. Order işlemlerinde hastanın yaşam bulgularına (ateş, nabız, tansiyon, solunum) yönelik sorgulamalara da tarih ve saat olarak ulaşılabiliyor.

Laboratuvar, radyoloji, patoloji testtetkik, ilaç istemleri yapılabiliyor.

LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi) ile bütünleşik çalışıyor. Hastalara belirli aralıklarla yapılması gereken testleri, zaman ve türüne göre izleyen yazılım, hastaların bakımını sistematik ve hatasız yapmayı amaçlıyor.

Hastaya yapılan testtetkik gözlemleri Normal Değer sonuçlarına ve onay durumuna göre İstem Tarihi, Hizmet Kodu, Hizmet Adı ile birlikte görüntülenebiliyor. Sorgulamalarda 12 Gün Önceki, 1 Hafta Önceki işlemler ya da hastaya ait tüm işlemler listelenebiliyor. Hastaya yapılacak yeni tetkik istemleri, listelenen tetkik grubundan seçilerek kayıt edilebiliyor. Laboratuar, radyoloji (PACS) patoloji sonuçları ve zaman ekseni grafiksel raporlamaları alınabiliyor.

İlaç ve malzemelerin depo bilgilerine ulaşılıyor.

Eczane birimlerinde ilaç bilgilerinin gerçek zamanlı yönetilmesinde büyük kolaylık sağlıyor. İlaçların üzerindeki barkodların, barkod okuyucu ile tanınması ile sisteme kolay ve hızlıca giriş yapabilme olanağı sağlanıyor.

Hastaya verilen hizmetler tarih ve kodu ile birlikte kayıt edilip sorgulanabiliyor. Hastanın hastalık öykülerine tarih, servis, hekim, sonuç bazında ulaşılabiliyor. Servis Bilgilerine (Servis, Yatış No, Yatış Tarihi, Teşhis, Hekim vb) ulaşılabiliyor.

Hekim konsültasyon işlemleri elektronik ortamda ve mobil olarak yapılıyor.

Kompleks vakalarda, konsültasyon işlemleri için, branş listelerinden ve uzmanlığa bağlı birimlerden seçim yaparak ve listelenen uzman hekimleri seçerek konsültasyon isteği yapılabiliyor.

Konsültasyon arayüzünde konsültasyon nedeni, önceki konsultasyon bilgileri ve konsültasyon kararı görüntülenebiliyor.

Konsültasyon işlemlerinin mobil ortamda yapılması, tanı ve teşhislerde daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayarak, sonuçları yorumlama ve raporlama süresini hızlandırıyor. Radyolojik görüntülerin, yara izi ve fiziksel görüntü fotoğraflarının karşılaştırılması, geriye dönük incelenebilmesi, hekimin hastalığın gelişim sürecini daha iyi kavramasını ve doğru teşhisi daha hızlı bir şekilde koyabilmesini sağlıyor.

Hasta Anamnez Formu düzenlenebiliyor.

Hemşirelik işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşirken, doldurulması gereken hemşirelik işlemlerine ait matbu formlar dokunmatik ekranda işaretleme yapılarak dolduruluyor, bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Epikriz, ameliyat notları vb. raporlar yazılabiliyor. (Kalem ile yazma ya da klavye kullanma yerine seçilebilen menü tuşları ile kayıt yapılıyor.) Hemşire Takip İşlemleri (Hemşire Gözlem Formu, Sıvı İzlem Formu, Hasta taburcu ve Eğitim Planı vb) yapılabiliyor.

Hastanın tıbbi öyküsü ayrıntılı olarak takip ediliyor.

Hastanın fiziksel özelliklerine ait bilgiler birkaç saniye içinde tüm ayrıntısı ile kayıt ediliyor. Hastanın alerjilerine, (yiyecek, ilaç vb) kullandığı ilaçlarına yönelik kayıtlar, sorgulamalar, uyarılar ve ayrıntılı ağrı takibi yapılabiliyor.

Hastanın tıbbi öyküsü (şikayet, soy geçmiş, fizik muayene, tedavi, hikayesi, öz geçmiş, sonuç ve epikriz notu) tek bir ekranda ayrıntılı olarak takip edilebiliyor. Acilde ya da yoğun bakımdaki bilincini kaybetmiş bir hastanın diyabet hastası olması ya da ilaç alerjisi bulunması gibi durumunda uyarıcı işlemler yapıyor.

Hastaların yaşam bulguları, akıllı grafiksel eğrilerle gösteriliyor

Hastaların yaşam bulguları hemşireler tarafından MCA üzerindeki yazılımla kayıt edilebiliyor. Sanal tuş takımı kullanarak ya da slider aracılığı ile hızla veri girişi yapılarak bulguların (ateş, solunum, nabız, tansiyon) anında kaydedilmesi, sorgulanması ve grafiksel olarak raporlamaları mümkün oluyor. Kritik seviyedeki grafik hareketleri, eğrileri görsel olarak algılanabiliyor.

Medikal Dikte ya da Medikal Ses Kayıt Sistemleriyle entegre çalışıyor. Hekimler, hastalara ilişkin teşhis ve tedavilerini ayrıca bir dosyaya ya da bilgisayara yazma gereği duymadan sözel olarak bilgileri aktarabiliyorlar. Sisoft Medikal Dikte ya da Sisoft Medikal Ses Kayıt Sistemi sayesinde metine dönüştürülen hasta bilgileri, veri tabanına otomatik olarak işleniyor.

Sisoft Konuşma Tanıma Sistemi ile entegre çalışan mobil platformlar aracılığıyla sistem, sesli olarak verilen bulguların, teşhisin vb. veri tabanına kaydedilmesini sağlıyor. Böylelikle rapor yazım sırasında oluşabilecek bilgi kaybı ya da yanlışlıklar önlendiği gibi, raporun konuşma sırasında tamamlanması (elektronik ortama çevrilerek kayıt edilmesi) mümkün oluyor.

Sağlıklı veri oluşturma ve karar verme süreci sağlıyor.

Klinik karar destek sistemlerine, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına tanı öncesinde, tanı ve bakım süreçlerinde yardımcı oluyor. Karar vericilerin hasta başından elektronik hasta kayıtlarına ulaşarak karar desteği bulmalarını, konum ve zamandan bağımsız (bulunduğu yerden veri girerek) iyileştirilmiş, etkili bilgiye dayanan karar süreci yürütmelerini sağlıyor.

Mobil teknolojilerin desteği ile bilgiye erişim, yorumlama, medikal hata yapma olasılığı ve karar verme süreçleri azalırken, hizmet sunum süreleri, hizmet kalitesi ve hasta güvenliği artıyor.

Ergonomik tasarım kolay kullanım özelliği sunuyor.

Hastanelerde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ergonomik olarak tasarımlandırılıyor. Üzerinde bütünleşik taşıma kulpu ve arkasında ergonomik taşıma kayışı bulunan cihaz, hafifliği ile (1.5 kg) kolaylıkla istenilen yere taşınabiliyor.

Hastane ortamındaki kullanım koşulları göz önünde bulundurularak 90 cm'den düşmeye dayanıklı bir yapı sunuyor. Pil çalışma ömrünün uzun olması (10 saatten fazla) daha uzun hareketli çalışma olanağı sağlıyor. Cihaz üzerinde bulunan 2 adet pilin çalışırken de değiştirilebilmesi hizmet kesintisini engelliyor. Cihaz, kullanılmadığında pratik yuvası sayesinde otomatik olarak şarj oluyor.

Dezenfekte edilebiliyor.

Dezenfekte işlemi yapabilmek, toza ve suya karşı dayanıklılık sağlamak için fansız üretilen MCA da sadece docking bağlantısı ve DC girişi bulunuyor. Ayrıca içinde ısı yayıcı tabaka bulunuyor. Bu tabaka kasa ve magnezyum kaplama arasında hava tabakası oluşturarak, homojen bir derece sağlıyor.

Sağlık organizasyonlarının kullandığı kimyasallar ve dezenfektanlara karşı dayanıklılık sağlamak için özel bir polikarbon kasa kullanılıyor.

Üzerinde fan bulunmaması başta yoğun bakım ve ameliyathane olmak üzere hastane ortamındaki güvenlik ve hijyen gereksinimi sağlıyor.

Ayrıca, dezenfekte etmek için silinmeye ve kolay temizlenmeye uygun tasarıma ve dayanıklılığa sahip bulunuyor.

Hastane enfeksiyonlarını engellemek için düz yüzeyli dizayn edilen cihaz, portları koruyucu kapaklarla kapatılmış, su geçirmez, silinebilir, yıkanabilir, kolaylıkla temizlenebilir bir yapıda bulunuyor.

Ayarlanabilir zorunlu temizleme hatırlatıcısı bulunuyor.

Üzerinde ayarlanabilir zorunlu temizleme hatırlatıcısı ve silinme raporlamasının kullanıcı bazında takibinin yapılacağı uygulama yazılımı yüklü bulunuyor.

Cihazın kullanılacağı ortama ve steril koşullarına göre silme hatırlatıcısı ayarlanabiliyor. Belirlenen orandan daha fazla kirlilik oranına ulaşan cihazın temizlenmeden kullanılmasına izin verilmiyor.

Temizleme Hatırlatıcısı, sisteme giriş yaparken, pil değiştirirken, belli periyotlarda vb. ayarlanabiliyor. (Silinirken ekranda silinmeyen bölümü gösteriyor. İşlemi hangi kullanıcının yaptığını kaydedilebiliyor.)

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.