Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Medikal Dikte Sistemi medikal rapor yazılmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Ses işleme teknolojileri üzerine kurulu, Konuşma Tanıma Sistemi (Very Large Vocabulary Continuous Speech Recognition) Sisoft HBYS ile uyumlu çalışıyor. Medikal Dikte Sistemi ile, (Konuşma Tanıma) sağlık kuruluşlarında büyük iş yükü haline gelen medikal raporları konuşarak oluşturmak mümkün oluyor. Hekimlerin, yoğun hasta hareketi nedeniyle asıl işleri dışındaki işlemlerle zaman kaybetmelerini önlüyor. Teşhis, tedavi dışındaki işlemlerle hastalarına ayırmak istedikleri ilgi ve özenden tasarruf etmek zorunda kalmıyorlar. Medikal Dikte Sistemi ile kullanıcı memnuniyeti, verimlik ve performans yükseltilirken, hata oranları düşürülerek maliyetler azaltılıyor.

Metin dosyaları konuşarak üretiliyor.

Sesli olarak tanınması istenen kelimeler (bulgular, teşhisler, istemler vb) sayısal veritabanına bir kez kayıt ediliyor. (farklı kullanıcılar tarafından da seslendirilebiliyor) Hekim hastasını muayene ederken sesli olarak medikal raporu oluşturuyor. Konuşmalar bir mikrofon aracılığıyla klavye kullanılmadan bilgisayara aktarılıyor. Medikal Dikte Sistemi konuşmada geçen kelimeleri gerçek zamanlı tanıyarak (kelime aralarında durma zorunluluğu olmadan) elektronik ortamda kayıt ediyor. Bilgisayarların kayıt ettiği sesler anında Türkçe metin haline getiriliyor.

Uzman personelin sekreterlere bağımlılığı azalıyor.

Medikal dikteye eklenen Taslak Raporlar sayesinde, raporun yalnızca değiştirilmesi gereken bölümünün üzerinde çalışılmasıyla rapor oluşturma süresi daha da kısaltılıyor. (muayene sonrasında rapor yazımının departmanlara getirdiği iş yükü ortadan kalkıyor.) İstendiğinde dikte edilecek konular sistemde seçilerek, sadece seçilen konulara yönelik konuşma tanıma yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Dikte edilen raporlar hem ses dosyası hem de elektronik doküman olarak sistemde saklanabiliyor. Dikte edilen rapor daha sonra asistan tarafından ses ile elektronik doküman karşılaştırılarak düzeltilip, değiştirilebiliyor. İstenildiğinde dikte sırasında uzaktan bir asistan tarafından canlı olarak düzeltme olanağı da sağlanıyor.

Radyoloji, Patoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde kullanılıyor.

Radyoloji ve patoloji analiz sonuçları konuşma yoluyla rapora çevriliyor. RBS (Radyoloji Bilgi Sistemi) ile bütünleşik olarak çalışıyor. Rapor ve hastanın görüntü bilgileri arasında bağlantı kurulabiliyor.

Medikal Ses Kayıt Sistemi ile hasta/hekim görüşmeleri kayıt ediliyor.

Sisoft Medikal Ses Kayıt Sistemi sayesinde tüm hasta hekim görüşmeleri kayıt altına alınıyor. Hekim hastasını muayene ederken sistem otomatik olarak yapılan tüm sesli görüşmeleri kayıt ediyor. Hekim, yazılım üzerinden ilgili hastayı seçtiği anda sistem otomatik olarak yapılan işlemi (konuşmaları) kayıt ediyor.

Hekim gerek duyduğunda hasta görüşmelerine erişerek dinleyebiliyor. Bu özellik hekime, hastasının öyküsünü hatırlaması açısından önemli bir bilgi sağlıyor. Bilgi güvenliği ise yalnızca ilgili hekimin ilgili kayıtlara ulaşabilmesini sağlayacak şekilde düzenleniyor. Yapılan tüm kayıtlar net bir erişim sağlamak için telefon sesi kalitesinde mp3 formatında veritabanında saklanıyor. Ses kayıtlarının saklanması için ayrıca ara birime gereksinim duyulmuyor. Sisoft Medikal Ses Kayıt Sistemi, konuşma tanıma sistemlerinin, dikte sistemlerinin yetersiz kaldığı bölümlerde, seslerin dikte edilmesinin zor olduğu bölümlerde kullanılması öneriliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.