Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Hasta başına gelir ve maliyet takipleri yapılabiliyor.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hekim, kullanıcı, tarih aralığı, poliklinik bazında ayrıntılı olarak incelenebiliyor, hizmet çeşitlerine göre takip edilebiliyor. Hizmetin satış ve maliyeti, kullanılan malzemelere ve kullanılan malzemelerin maliyet merkezlerine göre takip edilebiliyor. Hasta başına gelir ve maliyet takipleri yapılabiliyor. Gelirler, hekim ve sosyal güvenlik kuruluşları bazında takip edilebiliyor. Kurumlardan yapılan ödemeler muhasebeleştirilebiliyor.

Borç/Alacak takipleri yapılıyor.

Yardımcı hesaplar, (Borçlu/Alacaklı, Emanet Hesapları vb) kurum/kişi bazında, toplu olarak ve fatura bazında cari sistemde takip edilebiliyor. Alacaklara ilişkin tahsil, borçlara ilişkin ödeme süresi hesaplanabiliyor. Aylık ve haftalık Borç ödeme listeleri oluşturularak, finansal borçların vadelerine göre takibi yapılabiliyor, alacaklara vade farkı uygulanabiliyor.

Bakiye türüne göre borç ve alacak bakiye kontrolü tanımlanabiliyor. Tahakkuku hazırlanan ödeme evrakları görülebiliyor ve ödemesi yapılan tahakkuk evraklarının geri bildirimi otomatik olarak yapılabiliyor. Kesilen fatura ve işlenen tahsilatların gün sonunda muhasebe fişlerine otomatik dönüştürülerek muhasebece kurum bakiyelerinin takip edilebilmesi,

Banka hesapları takip edilebiliyor.

Havalesi yapılan firmaların havale bilgileri girilerek, yapılan havalelerin çıktısı alınabiliyor. Çek/Senet Modülüyle entegre takip yapılarak, çek ve senetlerin vadelerine göre dökümü yapılıyor. Hastaların ücreti ödeyememesi durumunda senet düzenlenerek başhekimlik onayı üzerine hastanın taburcu işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.

Bütçe Hesap Takibi yapılabiliyor.

Muhasebe Hesapları ile entegre bir şekilde Bütçe Hesap Takibi yapılabiliyor. Gelir Bütçesi, Tahmini Yatırımlar, Gider Bütçesi ve Kıyas Tanımları yapılabiliyor. Aylık ve yıllık olarak enflasyondan arındırılan bütçe hesaplarına, istenildiğinde kullanıcı tarafından gerekli ek kontroller eklenebiliyor. Bütçe Ödenek Fişi (Ödenek, Ek Ödenek, Alınan Ödenek, Verilen Ödenek, Çekilen Ödenek) ve Ödenek Tablolar düzenlenebiliyor. İhale Bütçe harcama Raporu, (Yıl, Bütçe Kodu) Bütçe Harcama Raporları, (Bütçe Hesap Kodu, Muhasebe Hesap Kodu, Fiş tarihi, Alım Şekli) Gelir Bütçe Mizanı, (Dönem Gelir Bütçe Cetveli, Tarih Aralıklı Gelir Bütçe Cetveli) Gider Cetveli (Dönem Bütçe Cetveli, Tarih Aralıklı Bütçe Cetveli), Gelir Cetveli (Dönem Gelir Cetveli, düzenlenebiliyor. Mali tablolar (Karşılaştırmalı Bilanço, Bütçe Karşılaştırmalı Bilanço, Gelir/Gider Tablosu, Bütçe Karşılaştırmalı Gelir/Gider tablosu vb) hazırlanabiliyor. Yatan ve ayakta tedavi edilen hastalarla (fatura edilen hastalar) ilgili istatistiksel bilgiler (tarihsel dilimlerle, işlem, servis ve bölüm bazında) alınabiliyor. Muhasebe Rapor Dizaynları yapılabiliyor. Yardımcı Hesap Dizaynları (Borç/Alacak Raporu) Bütçe Dizaynları 8Bütçe Harcama Raporu, Bütçe Mizanı, Gelir Bütçesi)

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.