Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Barkodlama Sistemi ile Kan ve Kan Ürünlerinin Stok Takibi Yapılır

example1

SisoHBYS Kan Bankası Modülünde stokta olan kan ve kan ürünlerinin sistemden sorgulaması yapılabilir, kan ürününün rezerve işleminin geçmiş takibi yapılabilir, talep edilen tür için rezerve işlemi gerçekleştirilebilir ve ürünün çıkışı işlemi yapılır. Kan ve kan ürünlerinin hastaneye giriş-çıkış işlemleri elle ya da barkod okuyucu ile yapılır. Kan stokları arasından kan ürünleri tipine ve kan grubuna göre stok kaydı sorgulanabilir. Stok kaydı yapılan kan ve kan ürünlerine barkod basılır. Bu barkodlama sistemi ile hata payı oranı azalır, iş takibi kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Her kan ürünü kaydı için otomatik veya isteğe bağlı olarak tekil kan numarası tanımlanmaktadır, sonraki işlemler verilen bu numara ile takip edilir.

Sisteme Kritik Stok Seviyesi Tanımlamak Mümkündür

Modülde, Kan Bankası stokunda, kritik stok seviyesi tanımlanır. Stokta var olan malzeme ile karşılaştırmalı olarak raporlama yapılabilir. Sistem, Kan Bankasından kan veya kan ürünü çıkışı sırasında, ürün kritik stok seviyesinin altına indiğinde bilgi amaçlı uyarı verir. Kan merkezleri ile entegre çalışılarak diğer kan merkezlerinin kritik seviyesi izlenebilir. Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan kan ve kan ürünü isteğinin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı Kan Bankası Modülü kullanıcısı tarafından görülebilir. Kan veya kan ürünü iadeleri, stokta düzenli bir şekilde izlenebilmektedir. Kullanılan kan ve kan ürünlerinin hangi hastaya, ne sebeple, ne tarihte, kim tarafından verildiği ayrıntılı olarak takip edilebilir.

Kan ve kan ürünleri miat ve kan grubu açısından izlenebiliyor.

example1

Sistem kullanıcıya, miadı dolmak üzere olan kan ve kan ürünlerinin uyarısını verir. Bu durumla ilgili verilerin listesi oluşturulur. Miadı dolan ya da test sonuçlarına göre uygun olmayan kan ve kan ürünlerinin imha edilmesi gerekir. Gerçekleştirilen imha sonucu bilgiler sisteme kaydedilerek imha tanımlama işlemi yapılabilmektedir. Laboratuvarda kandan elde edilen yan ürünler için Ürün Kayıt Formu düzenlenir. Tam kan, trombosit ve tritrosit gibi yan ürünler için son kullanma tarihleri otomatik olarak hesaplanır.

Cross-Match Takibi Yapılır

Servislere gönderilen kanlar için Cross-Match defteri düzenlenir. Hastaların kayıtları ile alınması planlanan kan veya kan ürünü arasında uyumsuzluk olduğunda sistem uyarı verir. Laboratuvara gönderilen kanlarda, Cross-Match ve diğer testler otomatik olarak yapılır. Bu testlerin sonuçları hasta dosyasına otomatik olarak işlenir.

Donör ve Kan Merkezi Bilgileri Kayıt Altına Alınır

Çeşitli kan ve kan ürünlerine ait donör bilgileri sisteme girilir. İsteğe göre donöre, önceden vermiş olduğu kan ile ilgili ürün bilgileri ve test sonuçları bilgisayar çıktısı olarak verilebilir.

Sistem Talepleri Öncelik Sırasına Koyar

Sistemde; acil, ayaktan hasta, yatan hasta ve ameliyathane/doğum salonlarına ilişkin kan ve kan ürünlerinin talepleri oluşturulur, kan bankası için gerekli kayıtlar sorgulanır ve raporlamalar yapılabilir. Sistemde yalnızca acil servis, ameliyathane ve doğum salonundan yapılan isteklere öncelik verilerek gerekli uyarılar yapılır.

Donör Reddi ve Ürüne İmha İşlemleri Yapılabilir

example1

Donör reddedildiğinde veya ürün imha edildiğinde, bu işlemin nedenleri sisteme kaydedilir. İmha edilen ürün ya da reddedilen donör tekrar geldiğinde, sistem tarafından tanınarak kayıt işlemi engellenir. Geçici ya da sürekli ret nedenleri ile donörün daha sonraki zamanlarda kan verip veremeyeceği gibi durumlar sürekli takip altında tutularak halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıkların önüne geçilebilir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.