Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Laboratuvar Modülü

SisoHBYS içerisinde yer alan Laboratuvar modülü ve modülün entegre olarak çalıştığı diğer modüller ile cihazlar aracılığıyla; sağlık kuruluşunun laboratuvarında gerçekleştirilen tüm işlemler kolaylıkla kayıt altına alınmaktadır. Modül, stok modülüyle entegre çalışır ve bu sayede kan ürünlerinin stok takibi Laboratuvar modülü üzerinden yapılır. Modül, tüm laboratuvar cihazlarına uyumlu olarak çalışabilmekte ve uygulamaya geçmeden önce kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

example1

Kan Ürünlerinin Stok Takibi Yapılır

Stokta bulunan kan ve kan ürünleri rezerve edilebilir, rezerve geçmişi takip edilebilir, rezerve olan kan ve kan ürünlerinin çıkışı yapılabilir. Kan ve kan ürünlerinin hastane giriş çıkış işlemleri manuel ya da barkod okuyucu ile yapılabilmektedir. Kan stokları arasından ürün tipine ve kan grubuna göre arama yapılabilir.

Tüm Cihazlarla Entegre Çalışabilme Özelliği

Laboratuvar Modülü; sisteme bağlı tüm laboratuvar ve röntgen cihazları ile entegre çalışır. Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi (PACS), HL7 (Health Level 7), ICD 10 (International Classification of Diseases) vb. standartlar ve RIS (Radyoloji Bilgi Sistemi) ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Laboratuvar Modülü, analizörlere gönderilen ya da alınan verileri anlamlı hale dönüştürerek en uçtaki kullanıcıya ve hastaya ulaştırmaktadır. Bir merkezdeki farklı laboratuvarları birbirine bağlar ve böylelikle, birden fazla merkez ile bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalışır.

Hasta Tetkik İşlemleri Web Üzerinden Yapılabilmektedir

Hekimler, hasta tetkik istemlerini web üzerinden yapabilmektedir. Tetkik sonuçlarını, tetkiklerin hangi aşamada olduğunu web üzerinden yetki dahilinde eş zamanlı olarak izleyebilirler. Sisteme bağlı cihazlardan elde edilen tüm tetkikler (radyoloji sonuç raporları, diğer laboratuvarlar, tetkike yönelik girişimler, muayene vb.) ve başka kurumlardan gönderilen hastaların tetkikleri gruplandırılarak görüntülenebilir. Hekimlerin yaptıkları istemler eş zamanlı olarak laboratuvar bilgisayarlarında görüntülenir. Hekimler, kendi tetkik isteğini yaparken kendi panellerini/paketlerini oluşturarak, istedikleri zaman güncelleyebilirler.

Manuel test işlemleri ortadan kaldırılıyor.

Sisoft LBYS ile manuel test işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılıyor. Laboratuvar cihazlarından otomatik olarak alınan sonuçlar dışında manuel olarak çalışılan testlerin, hastane dışı laboratuvarlardan gelen soft ve hardcopy laboratuar sonuçlarının da sisteme girişi sağlanabiliyor. Böylelikle manuel test sonuçları da kayıt altına alınarak saklanmasına ve sistemden istenilen zamanda takip edilmesine olanak sağlanıyor.

Tetkik İstemleri İlgili Birimlere Saniyeler İçerisinde İletilir

Medikal tetkik isteklerinin girişi ile birlikte istemi yapan hekimin kimlik bilgisi sisteme kayıt edilir. EKG, EEG, EMG vb. tetkiklerin verileri sistem içinde yer alır. Sistemdeki herhangi bir üniteden gelen medikal istekler, bu istekleri karşılayacak bölümlere otomatik olarak iletilir. Tetkikler seviyelendirilerek renk kodlarıyla tanımlanır. Tetkiklerin yapıldığı yer ve zaman bilgisi sisteme kayıt edilir. Sonuçların ve çalışılan testlerin çıktıları için normal ve patolojik değer aralığı tanımlanır. Tetkik için hastanın uyması gereken kurallar ve tetkikler, istem yapılırken çıktı olarak alınarak hastaya verilir.

Tetkikler, Barkod Sistemi İle Takip Edilir

Laboratuvara gönderilen tetkiklerin iletilmesi aşaması ve sisteme entegre olan medikal cihazlardan otomatik olarak alınan tetkik sonuçları Barkod Sistemi ile takip edilir. Hastaların önceki tahlil sonuçlarına barkod etiketleri kullanılarak ulaşılır. Tüm hasta örneklerinin işlemleri barkodlanarak hatasız (karışmadan) ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tetkik Sonuçları Online Olarak Alınır

Tetkik sonuç kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınabilmektedir.

Manuel Test İşlemlerine Son Verir

SisoHBYS Laboratuvar Modülü ile manuel test işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılmaktadır. Laboratuvar cihazlarından otomatik olarak alınan sonuçlar dışında manuel olarak çalışılan testlerin, hastane dışı laboratuvarlardan gelen soft ve hardcopy laboratuar sonuçlarının da sisteme girişi sağlanabilir. Böylelikle manuel test sonuçları da kayıt altına alınarak saklanmasına ve sistemden istenilen zamanda takip edilmesine olanak sağlar

RFID Etiketler ile Hataların Önüne Geçiliyor

RFID etiketlerini tüplere, torbalara ve örneklere takılarak ne içerdikleri ve kime ait oldukları belirlenerek hataların önlenmesi sağlanır.

Kan ve kan ürünlerinin stok takibi yapılabiliyor.

Stokta bulunan kan ve kan ürünleri rezerve edilebiliyor, rezerve geçmişi takip edilebiliyor, rezerve olan kan ve kan ürünlerinin çıkışı (Tarih/Saat vb) yapılabiliyor. Kan ve kan ürünlerinin hastane İçi/Dışı, Giriş/Çıkış işlemleri manuel ya da barkod okuyucu ile yapılabiliyor. Kan stokları arasından ürün tipine ve kan grubuna göre arama yapılabiliyor. Stok kaydı yapılan kan ve kan ürünlerine (torbalara) barkod (torbaların saklandığı dolap ve Lokasyon bilgileri) basılıyor. Torbalara yapıştırılan barkod sayesinde karşılaşılabilecek hata oranı en aza indirilip, işleyiş hızlandırılıyor. Her kan kaydı için otomatik veya isteğe bağlı olarak Tekil Kan Numarası tanımlanıyor. Sonraki işlemler hastanın o kan numarası ile takip ediliyor.

example1

RFID etiketler ile hataların önlenmesi sağlanıyor.

RFID etiketleri tüplere, torbalara ve örneklere takılarak ne içerdikleri ve kime ait oldukları belirlenerek hataların önlenmesini sağlanıyor. Tüm kanların RFID etiketleri ile tanımlanması sonucu hangi kan grubunun nerde ve ne kadar olduğu anında görülebiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.