Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Veznelerdeki hareketler sıramatik ya da monitör uygulamalarıyla izlenebiliyor.

Vezne kullanıcılarının (her bir vezne bazında) kasa numarası vezne önlerine konumlandırılmış monitörlerde ya da sıramatiklerde görüntüleniyor. Sıramatik ya da monitörlerde vezne kullanıcısını tanımlayan numara ile birlikte işlem yapması gereken hastanın numarası da görüntüleniyor.

Vezne kullanıcıları sıradaki hastayı tek tuşa (F8) basarak görebiliyor, ctrl ve F8 tuşuna basarak sıradaki hastayı numara ile çağırabiliyor. Hastalar vezne önlerindeki sıramatik sistemlerinden işlem numaralarını takip ederek sıra karışıklığı yaşamadan vezne işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Vezne monitör uygulamasında, sıramatik uygulamalarına oranla daha esnek görsel düzenlemeler yapılabiliyor.

Ödemeye ilişkin ayrıntı döküm içeren makbuz çıktısı veriliyor.

Hastanın aldığı hizmet ya da ilaç/malzeme karşılığında bizzat ödediği giderler makbuz ya da fatura olarak basılabiliyor. Ücretli hastalara, ödeme işlemlerini bitirdikten sonra ödenen ücretin ayrıntılı dökümlerinin yer aldığı (muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kulanılan protez-ortez, sarf malzemeleri ve diğer iyileştirici tıbbî malzemeler vb) Makbuz Çıktısı veriliyor. Makbuz bilgilerinde, Makbuz Numarası, Makbuz Seri No ve ödeme şekline göre (Nakit, Kredi Kartı, Çek) Vezne Grup Sıra No, Kredi Grup Sıra No veÇek Grup Sıra No bilgileri yer alıyor.

Hastaların ödeme bilgilerine ayrıntısıyla ulaşabiliyor.

Aynı hasta için bir veya birden fazla vezneden yapılan işlemler hastaya ait dosyada bir arada tutulup, izlenebiliyor. Sağlık kuruluşlarındaki bütün vezne (Ana Vezne, Acil Vezne, Nöbetçi Veznesi, Yatan Hasta Veznesi, Özel Hasta Veznesi vb.) kullanıcıları, nakit, kredi kartı, çek ile işlem yapılan hastaların ödeme bilgilerine ayrıntısıyla ulaşabiliyor.

Hastanın nakit olarak ödediği tutarın kurumuna fatura edilmesinin önleniyor. Hastanın daha önceden yapmış olduğu ödemelerle ilgili kayıtların tümü görülebiliyor ve daha önce yapmış olduğu ödemeler ödeme miktarından düşülüyor. Ücretli hastanın tedavi ücretini ödediği bilgisi ilgili birime otomatik olarak aktarılıyor. Ücretli hastaların her türlü muayene, tetkik ve tedavi işlemlerini ancak ödemelerini tamamladıktan sonra yapılmasına izin veriliyor.

Tüm veznelerden seçilen sorgu kriterlerine göre ayrıntılı sorgulama işlemleri yapılabiliyor.

Tüm veznelerden kasa Giriş/Çıkış/Devir işlemleri yapılarak seçilen sorgu kriterlerine göre ayrıntılı sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Kasa Defteri, Merkez Kasa, Makbuz Defteri ve Makbuz Fişleri kayıt/kontrolü yapılarak gerekli tüm raporlar alınabiliyor. Tüm vezne işlemleri Banko Kodu ya da Banko Adı ile sorgulanabiliyor. Vezne İşlemleri makbuz Listesi istenen tarih/saat aralığında vezne kullanıcısı bazında sorgulanabiliyor.

Vezne modülü, Döner Sermaye Yönetmeliği'ne ve Usulüne uygun olarak Döner Sermaye, Fatura, Muhasebe Modülleriyle ve mali katkısı olacak işlemlerin yer aldığı tüm modüllerle bütünleşik olarak çalışıyor.

Veznelerden yapılan tüm işlemlere ait ayrıntılı istatistikler elde ediliyor.

Veznelerden yapılan tüm işlemlere ait ayrıntılı (tarihe, tahsilat veya ödeme türüne göre) istatistikler elde ediliyor. Veznelerdeki tüm işlemlere ait çok seçenekli sorgulama kriterlerine göre sorgulamalar yapılarak rapor çıktıları elde edilebiliyor. Ücretli hastalara ait istatiksel bilgiler, tarihsel dilimler, işlem, servis ve bölüm bazında alınabiliyor.

İsteğe göre hastanın mali işlemleri ücretli olarak sürdürülebiliyor.

Hastanın sosyal güvenlik profilinde değişiklik olması halinde (ya da hastanın isteği üzerine) gerekli düzenlemeler yapılarak hastanın mali işlemleri ücretli olarak sürdürülebiliyor. Kurum hastalarının paket fiyatın dışında kalan hizmetler için ayrıca ödeme yapmalarını sağlayan bir yapı sunuyor. Hastaların faturalarını kredi kartı, çek vb. esnek ödeme aracları ile ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Verilen hizmet tahsilatları dışında, Geçici Teminat, Kati Teminat, Şartname Bedeli, olağan dışı gelirler gibi işlemler için makbuz düzenlenebiliyor. Düzenlenen makbuzların Geçici/Kati Teminat iade işlemleri gerçekleştiriliyor.

Vezne kullanıcıları bazında ayrı-ayrı muhasebe fişleri oluşturuluyor.

İsteğe göre ücretli hastalara Depozito Makbuzu düzenlenerek depozit alınabiliyor. Hastaya verilen hizmetlerin bedeli alınan depozitten otomatik olarak düşülüyor. Alınan depozitoya göre tedavi giderlerinden kalan paranın iade edilebiliyor. Üzerinde değişiklik yapılmamak koşuluyla iptal ve iade işlemleri gerçekleştirilebiliyor, bu işlemlere ilişkin sorgulamalar yapılabiliyor. Tek bir işleme bağlı hizmetler için yapılan tahsilatlar gerektiğinde Reddiyet Makbuzu ile iade edilebiliyor. Yapılan her türlü tahsilat ve iade, gün sonunda otomatik olarak vezne kullanıcıları baz alınarak, ayrı-ayrı Muhasebe Fişleri oluşturuluyor. Tüm vezne işlemleri vezne kullanıcısı bazında ayrı-ayrı takip edilebiliyor. Kurumlara göre hizmetlerde çeşitli indirimlerin uygulanabiliyor. İndirim yetkisi olan personel, hizmet birim fiyatları üzerinden indirim yapabiliyor. Kasa kapatma işleminde, her kasanın vezne kullanıcısı bazında makbuz toplamı, iptal toplamı ve sayıları görüntüleniyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.