Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Her Hasta Başına Gelir ve Maliyet Takipleri Yapılır

example1

SisoHBYS Bütçe Modülü ile sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hekim, kullanıcı, poliklinik ve tarih aralığı bazında ayrıntılı olarak incelenebilir, hizmet çeşitlerine göre takip edilebilir. Hizmetin satış ve maliyeti, kullanılan malzemelere ve bu malzemelerin maliyet merkezlerine göre takip edilir.

Her hasta başına gelir ve maliyet takibi yapılır. Gelirler, hekim ve sosyal güvenlik kuruluşları bazında takip edilir. Kurumlardan yapılan ödemeler ise muhasebeleştirilebilir.

Borç ve Alacak Takipleri Yapılır

Modülde yardımcı hesaplar; kurum ya da kişi bazında, toplu olarak fatura bazında cari sistemde takip edilebilir. Alacaklara ilişkin tahsil ve borçlara ilişkin ödeme süresi hesaplanır.

Aylık ve haftalık borç ödeme listeleri oluşturularak, finansal borçların vadelerine göre takibi yapılır. Alacaklara ise vade farkı uygulanır. Bakiye türüne göre borç ya da alacak bakiye kontrolü tanımlanır. Tahakkuku hazırlanan ödeme evrakları görülebilir ve ödemesi yapılan tahakkuk evraklarının geri bildirimi otomatik olarak yapılır. Kesilen fatura ve işlenen tahsilatlar, gün sonunda otomatik olarak muhasebe fişlerine dönüştürülerek muhasebe tarafından kurum bakiyeleri takip edilebilir.

Banka Hesapları Takip Edilebilir

Havalesi yapılan firmaların havale bilgileri girilerek çıktısı alınabilir. Modülün, Çek-Senet Modülü ile entegre çalışmasının sayesinde havalenin takibi yapılır, çek ve senetlerin vadelerine göre dökümü çıkarılır. Hastaların ücreti ödeyememesi durumunda ise senet düzenlenerek başhekimlik onayı üzerine hastanın taburcu işlemlerinin tamamlanması sağlanır.

Bütçe Hesap Takibi Yapılır

SisoHBYS Bütçe Modülünün, Muhasebe Modülü ile entegre bir şekilde çalışması sonucunda bütçe hesaplarının takibi yapılır. Gelir bütçesi, gider bütçesi, tahmini yatırımlar ve kıyas tanımları oluşturulabilir ya da düzenlenebilir. Aylık ve yıllık olarak enflasyondan arındırılan bütçe hesaplarına, istenildiğinde kullanıcı tarafından gerekli ek kontroller eklenebilir.

Bütçe Ödenek Fişi ve Ödenek Tabloları düzenlenebilir. Mali tablolar hazırlanabilir. Yatan hasta ve ayakta tedavi edilen hastalarla ilgili istatistiksel veriler oluşturulabilir. Muhasebe rapor dizaynları yapılır. Yardımcı hesap dizaynları, bütçe dizaynları, bütçe harcama raporu oluşturulur, sorgulanabilir ve raporlanabilir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.