Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

İlaçlarla İlgili Temel ve Ayrıntılı Bilgilere Kolaylıkla Ulaşılır

example1

Eczane Modülü kullanılarak oluşturulan ilaç ve sarf malzeme kartlarında, ilaçlar ve sarf malzemelere ait temel bilgilere ulaşılır. Temel bilgiler ekranına isteğe bağlı olarak, ilaç ve sarf malzemelerine dair tanıtıcı görseller eklenebilir. Modülde ilaçların aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, ithal olup olmadığı bilgisi ve ilacın reçete türüne (Normal, Kırmızı, Mor, Yeşil) ilişkin bilgiler yer alır. İlaçlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılır. İlaç sayım cetveli ve tutanağı düzenlenir. İlaçlar; bakiyeli ya da bakiyesiz olma durumlarına, satıcı firma kodu, etken kodu, muadil kodu, endikasyon kodu gibi kriterlerine göre sorgulanabilmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile Entegre Çalışır

SisoHBYS Eczane Modülü, ITS (İlaç Takip Sistemi) ile entegre çalışır. Karekod olarak da adlandırılan yüksek miktarda veri tutabilen iki boyutlu barkodlar ile ilaçların geçmiş tüm bilgilerine ulaşılabilir, izlenebilirliği ve stok takibi sağlanır. ITS ile geri ödeme kurumlarınca, her kutu ilacın tek seferde ödenmesi sağlanır. İlaç kutuları üzerinde bulunan EAN barkodlara ek olarak iki boyutlu ikincil barkodlarla ilaç takibi gerçekleştirilir. İki boyutlu barkod içeriğinde; barkod numarası, ilaç seri numarası, ilacın serisi içindeki sıra numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi gibi bilgiler yer alır. Böylece, her kutu ilacın bir tanımlayıcı ile taşınan, benzersiz bir numarasının olduğu kabul edilir. Bu bilgilere barkod okutularak erişilebilmektedir.

İlaç Takibi İçin RFID Teknolojisi Desteklenir

Her hastaya uygulanan ilaç tedavisi Eczane Modülü kullanılarak ayrıntılı bir şekilde görüntülenebilmektedir. Her hasta için belirlenen gün sayısına göre ilaç-kalem kontrolü yapılır. Servislerden istem yapılan ilaçlar ve ilaç etken listeleri görüntülenir. Belirlenen tarih aralığında istek yapılmış olan ilaçlar sorgulanabilir. İlaçların giriş hareketleri, son fatura ve son sipariş bilgileri takip edilebilir. Hastaların taburcu reçetelerinde tüm ilaç tedavi listesi, yapılan istemler ve ilaç reçeteleri görüntülenir.

İlaçların Tedavi Profili Görüntülenir

İlaç ve Sarf Malzeme Kartlarında, ilaçlar ve sarf malzemelerine ait temel bilgilere (Stok Kodu, EAN Kodu, Firma Kodu vb) ulaşılabiliyor. İsteğe göre, temel bilgiler ekranına İlaç ve Sarf malzemelerinin tanıtıcı fotoğrafı eklenebiliyor. İlaçların aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, İthal ilaç bilgisi ve reçete türüne (Normal, Kırmızı, Mor, Yeşil) ilişkin bilgiler yer alıyor.

İlaçla ilgili ayrıntılı bilgilere (Miad, Alış/Satış Fiyatı, İlaç Türü, Giren/Çıkan Miktar, Bakiye durumu vb) ulaşılıyor. Tıbbi Sarf Biriminde İlaç kart envanterleri çıkarılabiliyor. İlaç Sayım Cetveli ve tutanağı düzenlenebiliyor. İlaçların bakiyeli/bakiyesiz durumlarına, Satıcı Firma Kodu, Etken Kod, Muadil Kod, Endikasyon Kod gibi kriterlere göre sorgulamalar yapılabiliyor.


İlaçların Doz Hesaplamaları Yapılır

Modül ile hekim tarafından istem yapılan yatan hasta veya ayaktan hastaların ilaç dozları, istemin başlangıç-bitiş zamanları, hasta bazında kullanımı iptal edilen ya da değiştirilen ilaçlar ve özel ilaçların takibi yapılır. Yapılan ilaç istemleri, istemi yapan kullanıcı bölümü ile birlikte görüntülenebilir. Kullanılmayan ilaçların listeden seçilmesi ya da istem yapılması durumunda istem talebinde bulunan kullanıcı sistem tarafından uyarılır. İlaç tabelalarında, zehirleyici etkisi olan maddeler ve antidotları için dozaj kontrolü de yapılmaktadır.

İlaçların Kritik Stok Düzeyleri ve Ortalama Stok Düzeyleri Hesaplanır

Modülde belirlenen tarih aralığındaki periyotlarda stok düzeyleri ve stok hareketleri incelenerek tüketim miktarları hesaplanır. Kritik düzeyin altındaki ilaçlarının listeleri çıktı olarak alınabilir. Satıcı firmaya göre siparişler oluşturulabilir. Ana depo üzerinde kritik stok ve ortalama stok düzeyleri hesaplanırken; modüle entegre olan birimler de dikkate alınarak hesaplama yapılır ve istem fişi oluşturulur.

example1

İlaç Fiyatları Otomatik Olarak Güncellenir

İlaç fiyatlarının otomatik olarak güncellenmesi işlemi ve sürşarj işlemleri; firma veya fiyat bazında yapılır. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden online ilaç güncellemeleri alınır. İstenilen tarih aralığında fiyatı artan, azalan ya da değişmeyen ilaçlar istenen kriterlere göre sorgulanabilir. Firma filtresi yapılarak; ithal veya yerli ilaçlar ile sıhhi malzemelerin veri tabanından sürşarj işlemleri yapılabilmektedir. İlaçlardaki kar, KDV, Hazine, Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumu payı oranları ve eczacı - ithalatçı indirim oranları belirlenir..

Kullanılan İlaçlar ve Sıhhi Malzemeler, Hastanın Finansal Kayıtlarına Otomatik Olarak Yansıtılır

Yatan hastaya ya da ayaktan tedavi olan hastaya kullanılan ilaçlar ve malzemeler, hastanın finansal kayıtlarına otomatik olarak anında yansıtılır. Hastalara kullanılan ilaçlar ve malzemeler stoklardan otomatik olarak düşülür..

Siparişler Tek Bir Numarayla Firmaya Göre Takip Edilir

Eczane Modülünde ilaç üreticisi ve satıcı firmaların ayrıntılı takibi yapılır, firmaya ait alacak veya borç durumu firma kartında anlık olarak görüntülenir. Sipariş hazırlama sırasında ilacın; tek bir ekranda diğer birimlerdeki stok bakiyeleri, etken ve muadillerinin stok miktarları, istenilen tarihe göre hareket listeleri ve yıllık hareket tablosu grafik olarak görüntülenebilmektedir. Sipariş miktarını karşılayamayan ilaçlar bir sonraki faturada kontrol edilebilir. Hazırlanan siparişler e-posta aracılığıyla firmalara iletilir. Sipariş numarasına göre otomatik olarak fatura hazırlanır ve tek bir numara ile takip edilir.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.