Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Maliye Bakanlığı tarafından tutulması istenen defterlere ait kayıtlar sistemde saklanabiliyor; Hesap Planı, Yevmiye Fişi, Saymanlık İşlem Fişi, Tahakkuk Müzekkeresi, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Yardımcı Defter, Bilanço, Kebir, Mizan, Kasa Hesabı vb.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Döner Sermaye Payları hesaplanabiliyor. Üniversite, Devlet ve Eğitim Hastaneleri döner sermaye hesapları tutuluyor ve ayrıntılı takibi yapılabiliyor. Kurumların farklı yönetmeliklerine ve farklı uygulama özelliklerine göre hak sahiplerinin performans hesabı yapılıp, bordroları hazırlanabiliyor.

Girişimsel puanlar sistem üzerinden otomatik izleniyor.

Döner Sermaye Yönergesi'ne uygun olarak hizmet kalemlerinin puanlanması ve ilgili personelin puan hakedişinin görüntülenmesi sağlanıyor. Kişilerin kendi performans hesaplarını kendilerine özgü hazırlanmış raporlar aracılığı ile oluşturabilmeleri ve kendi puanlarını, kendi kullanıcı hesaplarıyla takip etmeleri sağlanıyor.

Hekim hakedişleri tanımlanabiliyor.

Farklı hekim statülerine göre, her hekime özgü bir numara verilerek hakediş tanımları yapılabiliyor. Hekim hakedişleri kademeli olarak hesaplanıyor. Performansa dayalı ek ödeme bilgilerinin Bakanlık Merkezinde tutulabilmesi için veri aktarımı gerçekleştirilebiliyor.

Hekimlerin girişimsel puanları sistem üzerinden otomatik izlenebiliyor. Üretilen puanlar, döner sermaye bordrosu hesaplamak için sisteme otomatik olarak aktarılıyor. Döner sermaye bordrosu Excel'e aktarılabiliyor, puanlar Excel dosyası olarak ayrı-ayrı hazırlanabiliyor.

Ek ödeme bilgileri web üzerinden Bakanlığa iletiliyor.

Modül, Çözüm web HBYS Personel Modülü ile entegre çalışıyor. kurumun aylık personel bilgileri ile ek ödeme bilgileri web üzerinden Bakanlığa aktarılıyor. Performans Takip Sistemi Uygulaması'nın yerine geçecek sistemde kurumun her bir personeli için tek-tek işlem yapmaya gerek kalmadan, yetkilendirilmiş personel tek bir tuşla kayıt/güncelleme işlemlerini ilgili adresteki bilgilere kayıt edebiliyor.

Serbest Meslek Katsayıları takibi yapılabiliyor.

Serbest çalışanlar için Serbest Meslek Katsayıları otomatik olarak takip ediliyor. Ay içinde farklı görevlerde farklı hesaplama guruplarında yer alan personelin, performans takibi bu dönemlere göre ayrı ayrı hesaplanıp bordo hesabı bu dönemlerdeki bilgi farklılıklarını içerecek biçimde yapılıyor.

Ay içinde muayenehane kapatan hekimlerin döner sermaye bordroları yapılabiliyor. Ay içinde riskli bölge görev değişikliği olan personelin döner sermaye hesabı yapılabiliyor.

Döner Sermaye Fark Bordrosu yapılıyor.

Sözleşmeli İşçilere yönelik Döner Sermaye Bordrosu hesaplanabiliyor. Bu tip personelin bordroları memurlar ile birlikte hazırlanıp, hem tümü hem de yalnızca 4/b (Sözleşmeli İşçi) olarak tahakkukları düzenlenebiliyor.

Döner Sermaye Matrahları personelin kartındaki maaş bilgilerine göre her ay otomatik olarak programca hesaplanıyor. Matrahlar eksik ise işlemler manuel olarak yapılabiliyor. Riskli Birim Unvan ve Limit Katsayıları otomatik olarak takip edilebiliyor.

Maaş ve ek ödemeden kesintiler yapılabiliyor.

Maaş ve ek ödemeden Sigorta Primi kesintileri yapılabiliyor. SSK Prim Esas Kazanç Tavanını geçmeyecek biçimde maaşlar ile birlikte primler kümülatif olarak hesaplanıyor. Ödül/Ceza işlemleri yapılabiliyor, bu kapsamdaki personele ek tutarlar hesaplanabiliyor ya da ceza olarak kesilebiliyor. İcra ve Diğer kesintiler yapılabiliyor; personelin hem maaşından hem de ek ödemesinden belirlenen oranlarda ayrı-ayrı icra kesintisi yapılabiliyor. Personel Modülünden girilen izinler otomatik olarak performans hesabı için eködeme bilgilerine aktarılırken kesinti yapılabiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bu web sitesi sadece işlem güvenliği amaçlı çerez kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak bu çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Daha Fazlası için Çerez Politikamızı Okuyun.