Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

PDA ve Tablet PC'ler ile istemler mobil olarak yapılıyor.

Hekimler ve hemşireler, ameliyata ya da doğuma girmeden önce Barkod ya da RFID okuyuculu PDA'lar ile hasta bileziklerini okuyarak hastayı sisteme tanıtıyor. Ameliyat Modülü üzerinden hastaların gerekli bilgilerine ulaşılarak gerekli veri girişleri ya da sorgulamaları yaparak bilgileri üzerinde işlem yapabiliyorlar. PDA'lar ve Tablet PC'ler aracılığıyla hastaya ait Laboratuvar, Röntgen, kan, ilaç vb istemleri mobil olarak yapılıyor, istemlere bağlı tüm süreçler de mobil olarak takip edilebiliyor.

Yenidoğan bebeklere ve annelerine RFID bilezikleri takılarak işlem hacmi yüksek olan hastanelerde karşılaşılabilecek bebek çalınması ya da karışması olaylarının önüne geçiliyor. RFID etiketi bebeklerin hastanedeki konumunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

Hastalık kodlarına, gruplarına göre Rapor Listesi alınabiliyor.

Hastaların önceki ameliyatlarına ait bilgiler çok seçenekli sorgu kriterlerine göre sorgulanarak raporlanıyor. Yapılan ameliyat/doğumlara ve tutulan kayıtlara ilişkin günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında çeşitli istatistikler elde edilebiliyor, sorgular yanıtlanıyor ve detay raporların çıktısı alınabiliyor. Hastalık kodlarına, gruplarına ya da kullanıcının tanımladığı alanlara göre yapılan sorguların, istatistiklerin ve raporların tam listesi alınabiliyor.

Ameliyat Listesi ve Nöbet Çizelgesi oluşturuluyor.

Konsültasyon istekleri randevulandırılıyor, randevu onayı izlenebiliyor ve ameliyat sonrası kayıtlar tutulabiliyor. Ameliyathanelerin randevuları düzenlenebiliyor. Ameliyat modülü dışından diğer modüllerden yapılan randevu isteklerine yerine getirilebiliyor. Genel ve bölgesel uyuşturmaya göre, bölümlere ya da tanımlanan kriterlere göre Ameliyat Listesi oluşturuluyor. Ameliyata katılan ekibin (Cerrah, Hemşire, Anestezist, teknisyen vb) bilgisi kaydediliyor, Ameliyat Ekibi Listeleri oluşturuluyor. Ameliyat gurubuna göre ameliyat ekibi listelerden otomatik olarak seçilerek oluşturuluyor. Ameliyathane/Doğum salonlarının, anestezinin, hemşirelerin ve destek personelin çalışma programı yapılarak, Nöbet Çizelgesi oluşturulabiliyor.

Ameliyat malzemeleri ve ilaçlar online istem yapılarak karşılanıyor.

Ameliyat ve Doğum ekibinin (Cerrah, Hemşire, Anestezist, teknisyen vb) kullandığı malzemelere ilişkin Giriş/Çıkış/Stok/İstek işlemleri ve hizmet kayıtları yapılabiliyor. Ameliyathane ve Doğum Salonunda kullanılan malzemeler, malzeme deposundan otomatik olarak düşülüyor. Eczane Modülü, Kan Bankası vb ile entegre çalışarak ameliyat malzemesi giriş-çıkışları ve ilaç kontrolleri (sayımları) yapılabiliyor. Ameliyat malzemeleri ve ilaçlar eczaneden online istem yapılarak karşılanıyor. Karşılanan istemler stok olarak tutuluyor. Ameliyathaneden yapılan kan istemleri Kan Bankası Modülünde otomatik olarak görüntüleniyor.

Uygulanan işlemler, malzemeler ve paket listeler ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

Hastaya, yapılan ameliyata ve doğuma ait, başlangıç ve bitiş değerleri (Ateş, Nabız vb) ameliyatın seyrine ilişkin notlar ve sonuçları kayıt ediliyor. Doğum salonlarında, anestezi birimlerinde, uyandırmaodalarında vb kullanılan Modülde Ameliyathane Defteri Bilgileri tutuluyor. Modül içinde ameliyata ilişkin Ameliyat Notu yazılabiliyor, birgün içinde tamamlanmayan raporlar için sistem uyarı yapıyor.

Ameliyat/Doğumlar, paket uygulama gereklerine uygun ve seçimli olarak uygulanabiliyor. Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor. Ameliyatı yapan operatör, ameliyatı kodlu listeden seçerek işlem yapabiliyor. Ameliyatta kullanılan malzemeler malzeme listesinden seçilerek hasta hizmetlerine eklenebiliyor.

Ameliyat ve doğumlarda otomatik olarak puan ve fiyat hesaplaması yapılabiliyor.

Ameliyathane/Doğum salonunda yapılan tüm işlemler, ayrıntılandırılarak hastanın mali kayıtlarına otomatik olarak yansıtılıyor. Yapılan tüm ameliyatl/doğumlarda otomatik olarak puan ve fiyat hesaplaması yapılabiliyor. Cerrahi maliyet analizleri, vaka volüm analizleri, cerrahi verimlilik analizleri, oda kullanım analizleri ve anestezi komplikasyon oranlarının takibi için veri sağlanıyor.

Hastanın bilgi akışı LCD TV'ler de görüntülenebiliyor.

Hastanın bilgi akışı ameliyathane/doğum salonunun bekleme bölümünde bulunan LCD TV'ler de görüntülenebiliyor. Gün içerisinde ameliyat olacak/olan/olmuş hastaların durumları hasta yakınları tarafından anlık olarak takip edilebiliyor. LCD TV'lerden ameliyatı yapan Operatörün/Bölümün/Salonun Adı, Ameliyat Olan Hastanın Adı, Doğan Bebeğe ait Bilgiler (Ağırlık, boy vb) Ameliyatın Başlangıç Saati, tahmini bekleme süresi, erteleme, Ziyaretçi saatleri, yer/yön bilgileri, bilgilendirici/uyarıcı mesajlar, Laboratuvar Sonuç Durum Bildirimi yayınlanabiliyor ve tüm bilgiler bilgi yönetim sistemi tarafından yönetiliyor.

Hastalara ilişkin görsel bilgi gerçek zamanlı olarak alınıyor.

Hasta yakınları, kişisel bilgisayarlarından, internet cafelerden (internet erişiminin olduğu her yerden, kurum web adresine ulaşarak hastalarına ilişkin görsel bilgiyi gerçek zamanlı (OnLine) olarak ediniyorlar. Hasta yakınlarının, hastalarının fiziksel durumlarına, tedavi süreçlerine vb. bilgilerine ulaşması mümkün oluyor.

Çözüm Web Cam Uygulaması, hasta yakınlarının yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler vb ünitelerde ziyaret ısrarı yaratarak gereksiz kalabalıklara, diyaloglara ve işgücü kayıplarına yol açmaları engelleniyor. Sistem, güvenlik şifreleri ile korunarak, yetkilendirilmemiş hiçbir kullanıcının hastaların görüntülerine ulaşmasına izin verilmiyor. Hasta yakınları ve yetkilendirilmiş kullanıcılar dışında (kullanıcı adı ve şifreler verilerek) hiç kimse hasta görüntülerine ulaşamıyor.

Yetkili kullanıcılar, (hekimler) tedavi uygulamalarını gerçek zamanlı izliyorlar.

Hekimler, önerdikleri tedavi uygulamalarının kontrolünü kişisel bilgisayarlarından ve internet erişiminin olduğu her yerden izleyebiliyor. (Sağlık kuruluşu dışından, evinden, el bilgisayarları aracığı ile hareketliyken vb) Kritik durumdaki hastaların fiziksel görüntülerine, ilaç alma, bakım, kontrol vb saatlerinde hastalara verilen hizmeti kontrol edebiliyorlar.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|