Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
 

Ä°lgili resimSisoHBYS içerisinde yer alan Ayaktan Hasta Modülü, sağlık kuruluşunda tıbbi işlemleri yatış olmadan; ayaktan takip edilen hastaların tüm prosedürlerini kolaylaştırılır, kayıt altına alır ve raporlar.

Çok Kapsamlı Doktor Poliklinik İşlemleri Formu


Hekimler için özel olarak tasarlanmış Doktor Pozliklinik İşlemleri formu ile hekimler tüm işlemlerini tek ekran üzerinden kolaylıkla yürütebilmektedirler.  Doktor Poliklinik İşlemleri formu tüm branşlar için doktor muayenesinin detaylı bir şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı Aşı Takvimi Oluşturma Özelliği


Hastalar için tek ekran kullanılarak aşı takvimi oluşturulabilir, aşı ertelenebilir ya da iptal edilebilir. Aşının dozu ve bölgesi ekran üzerinden belirlenebilmektedir. Tek butona tıklanarak oluşturulan aşı takviminin detaylı raporu çıktı halinde alınabilir.

Enjeksiyon Uygulama Planı Oluşturma Özelliği


Ayaktan Hasta modülün içerisinde yer alan Enjeksiyon Uygulama Planı formu; hastanın muayenesi sırasında enjeksiyon uygulanmasına karar verildiğinde, söz konusu enjeksiyon uygulamasının planlanıp kayıt altına alınabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.  

 

Ameliyat İstemi Yapmayı Mümkün Kılar


Hastanın muayenesi, tetkikleri ve değerlendirmeleri sonucu cerrahi müdahale yapılmasına gerek duyulabilir. Bu durumda hastanın ya da duruma göre ailesinin onayı ile ameliyat kararı alınır. Öncelikle, söz konusu cerrahi müdahale için ameliyat istemi yapılmalıdır. Ameliyat İstem formu bu noktada devreye girer. Hekim, tek bir ekranda, doldurduğu birkaç alan ile ameliyat istemi yapabilmektedir.

Poliklinik Ortamında Gerçekleştirilen Operasyonlar İçin Tasarlanmış Kayıt Formu


Hastanın muayenesi sonucunda karar verilen cerrahi operasyonların bazıları poliklinik ortamında yapılır. Ameliyat Kayıt formu ameliyathane salonlarında yapılmayan ve poliklinik ortamında gerçekleştirilen cerrahi operasyonların, ameliyat istemi yapılmadan poliklinikte kayıt altına alınabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Anamnez Muayene Oluşturma Özelliği


Anamnez muayene verilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla tasarlanmış Anamnez Muayene Formunda aynı zamanda hastalığa ön tanılar konulabilir, teşhis için tetkikler istenebilir, konsültasyon isteği yapılabilir, hastanın eski gelişlerine dair anamnez muayene formları incelenebilir, tüm veriler ışığında teşhis konulabilir, teşhise göre hastanın reçetesi yazılabilir ya da duruma göre hastanın yatışının yapılmasına karar verilebilir.

 

Anamnez Kopyalanabilir ve Şablonlar Oluşturulabilir
Hastanın benzer şikayetlerle yaptığı poliklinik ziyaretlerinde, aynı anamnez muayene formlarını tekrar tekrar doldurmamak için Anamnez Kopyalama formu tasarlanmıştır. Ayrıca anamnezler için şablonlar oluşturulabilir, benzer durumlarda şablonlar kullanılabilir.

İlaç Muafiyet Raporu Oluşturulabilir


SisoHBYS’de hastanın uzun süreli kullanacağı ilaçlar için ilaç muafiyet raporu sistem üzerinden kolaylıkla oluşturulur.

Yatış İstemi Kolaylığı


Yatış isteminin yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlanmış Yatış İsteği formundan sadece servis ve oda seçilip kaydedilerek hasta için yatış istemi yapılabilir. İstem ilgili birime saniyeler içerisinde ulaşır.

Hekimler İçin Not Alabilme Kolaylığı


SisoHBYS’de hekimler için özel tasarlanmış Günlük Notlar formu aracılığıyla hekimler hastanın muayene ya da tedavi sürecine ilişkin notlarını kolaylıkla sistem üzerine kaydedip, istedikleri zaman üzerinde düzenlemeler yapabilirler.

 

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|