Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Bilgi isteme hakkı temelindeki tüm istekler cevaplanıyor.

Hasta/hasta yakınları, sağlık kurum/kuruluşundan bilgi isteme hakkı temelindeki isteklerini danışma modülü ile gerçekleştirebiliyor. Hastaların sağlık kurum/kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, verilen hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kurum/kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma şekline yönelik bilgi alma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hastaların/hasta yakınlarının ve ziyaretçilerin danışma amacı ile sorabilecekleri tüm sorulara cevap verecek bir yapıda tasarlanan yazılım, hekim/personel ve kurum/kuruluş hakkındaki bilgiyi (Oda No, Telefon No, Çalışma Saatleri, Nöbet Listeleri, tedaviyi yürüten hekim/personel hakkında bilgi vb) gizlilik ve mahremiyet ilkeleri (Hastanın sağlık durumu, tıbbi değerlendirmeler, sağlık harcamaları, teşhis ve tedavi bilgileri vb) çerçevesinde sunuyor.

İlgili bölümlere kolaylıkla ulaşılıyor.

Hasta yakınları, hastalarının bilgilerine (Yattığı Servis, Müracaat Tarihi, Oda No, Kat No, Muayene Olduğu Poliklinik/Hekim vb) ve hastaya yapılan işlemlerin (müdahale, ilaçlar, tetkikler vb) dökümüne kısa sürede ulaşarak bilgileniyor. Ziyaret sırasında kurum/kuruluş içerisinde gereksiz yere dolaşmadan, aldıkları bilgiler doğrultusunda ilgili bölüme yönelebiliyorlar.

Hasta yakınları sistem üzerindeki herhangi bir terminali kullanarak (kiosk ya da web üzerinden sorgulayarak) kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile (yetkilendirme şifresi) sadece kendi hastalarının bilgilerine ulaşabiliyor.

Hastalar, hasta tanıtım kartları ile kendisini sisteme tanıtıyor.

Hastaların sistemce tanınmasını sağlayan, görsel olarak da tanımlanabilen (fotoğrafının yer aldığı) Hasta Tanıtım Kartı danışma önünde zaman kaybetmeden işlem yapmayı sunuyor. Hasta Tanıtım Kartlarının (PVC/manyetik kart) üzerine hastaya ait dosya numarası ya da barkod yerleştirilebiliyor. İsteğe göre akıllı kartlar (mifare) kullanılabiliyor. Mifare kartlar hastayı sisteme tanıtma amaçlı olarak dokunmasız olarak çalışabiliyor ve isteğe/ihtiyaca göre hastaya ait bilgiler de kart bünyesinde saklanabiliyor.

Hasta Tanıtım kartları farklı kültür ve eğitim seviyesindeki her hastanın rahatlıkla kullanabileceği bir yapı sunuyor. Hastalar, Hasta Tanıtım Kartları ve Kiosk Sistemini kullanarak (kendisini sisteme tanıtıp) sıra numarası alarak direkt muayene olacağı polikliniğe yönelebiliyor. Termal Baskı Kart Sistemi ve RFID Kart Sistemi üzerinde çalışan Hasta Tanıtım Kartı ile kurum/kuruluşlarda oluşabilecek sıra beklemeleri önemli oranda ortadan kaldırılıyor, hekim ve hemşirenin hastaya zamanında hizmet vermesi sağlanıyor. Hasta Kimlik Kartları ile belirlenen bölümlere yetkili ve ilgili kişilerin ulaşması sağlanıyor.

Yetkili ve kontrollü geçiş için ziyaretçi kartları düzenleniyor.

İsteğe göre ziyaretçilerin de yetkili ve kontrollü geçişleri sağlamak amacıyla ziyaretçi kartları oluşturulabiliyor. Böylelikle ziyaretçilerin/hasta yakınlarının ilgili oldukları bölümlere yetkili ve kontrollü geçişleri sağlanıyor. Kurum/kuruluş içindeki güvenliğin sağlanmasının yanında ziyaretçilerin sadece kendi hastalarına ulaşması mümkün oluyor. Yetki sahibi olan hasta yakınları kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak kiosk üzerinde istedikleri anda hastalarına yapılan işlemleri izleyebiliyorlar.

Hasta Tanıtım kartları farklı kültür ve eğitim seviyesindeki her hastanın rahatlıkla kullanabileceği bir yapı sunuyor. Hastalar, Hasta Tanıtım Kartları ve Kiosk Sistemini kullanarak (kendisini sisteme tanıtıp) sıra numarası alarak direkt muayene olacağı polikliniğe yönelebiliyor. Termal Baskı Kart Sistemi ve RFID Kart Sistemi üzerinde çalışan Hasta Tanıtım Kartı ile kurum/kuruluşlarda oluşabilecek sıra beklemeleri önemli oranda ortadan kaldırılıyor, hekim ve hemşirenin hastaya zamanında hizmet vermesi sağlanıyor. Hasta Kimlik Kartları ile belirlenen bölümlere yetkili ve ilgili kişilerin ulaşması sağlanıyor.

Akıllı yönlendirme panolarıyla ilgili bölme kolayca yönlendiriliyor.

Danışma modülü aracılığıyla hastalar, kurum/kuruluşa başvuru sırasında karşılaşabilecekleri kurum/kuruluş ile ilgili soruların tüm cevaplarını kolaylıkla alarak polikliniklere ya da ilgili bölüme, uygun yerlere konumlandırılmış bilgilendirici tabela, pano, işaret vb yardımıyla yönelebiliyorlar. Hastaların ilgili bölümlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla akıllı yönlendirme panoları kullanılıyor.

Hastalar/hasta yakınları duyurulara, önemli telefon numaralarına ve nöbetçi eczanelerin iletişim bilgilerine kolaylıkla ulaşıp, ameliyata giren/doğum yapan hastanın son durumu hakkındaki bilgiye, muayene olunacak polikliniğin vb fiziksel olarak tarifini gösteren krokilerden yararlanabiliyorlar.

İnteraktif tanıtıcı videolarla destekleniyor.

İnteraktif tanıtıcı videolar aracılığı ile kurum/kuruluşun ve idari yapısı hakkında bilgi almak, polikliniklerin ve idari birimlerin krokisini göstererek, hastaların aradıkları yerleri daha kısa sürede bulabilmelerini sağlamak mümkün oluyor. Yönlendirici krokiler, animasyonlar özellikle büyük ve karmaşık yapıdaki sağlık kurum/kuruluşlarında hastaların zaman kaybetmeden ve hiç kimseye sormadan istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşmaları sağlanıyor.

Kiosklar web terminali gibi kullanılabiliyor.

Sağlık kurum/kuruluşlarının bekleme salonlarına, müracaat önlerine vb konumlandırılan kioskları hastalar bir web terminali gibi kullanabiliyorlar. Hastaların internet aracılığıyla çeşitli sağlık sorunları, hastalıklar ve sağlık kurum/kuruluşları hakkında bilgiye kolayca erişmesi sağlanıyor. Kiosklar üzerinde sağlık alanında hizmet veren firmaların reklam animasyonlarını, kurum/kuruluşların haftalık elektronik gazetesi ya da bülteni, duyuruları ve haberleri yayınlanabiliyor.

Hastalar, kiosk cihazından, Çözüm Randevu Sistemleri'nden ya da müracaat bankosundan aldıkları sıra numaralarını polikliniklerdeki kapı üstlerine konumlandırılmış LCD monitörlerinden izleyip, sıra ve süre konusunda bilgilendirilerek muayene olacakları polikliniklere yönlendiriliyorlar. Belirli bir düzen içinde polikliniklere alınan hastalar, polikliniklerden ilgili servislere hasta kayıt ve kabul bölümüne gitmeden doğrudan geçebiliyorlar.

LCD TV'lerden sürekli bilgi akışı sağlanıyor.

Hasta/hasta yakınlarının rahatlıkla görebilecekleri şekilde konumlandırılan LCD TV'lerden hasta/hasta yakınlarına sürekli bilgi akışı sağlanıyor. Sağlık kuruluşu yöneticilerinin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen bilgi/grafik/multi-medya görüntülemesi yapılabiliyor.

Poliklinik/Hekim Adı, Hasta Oda No, Günlük Poliklinik Kontenjanları, Kalan Muayene Kontenjanları, Hekimlerin Çalışma Günleri, Poliklinik Muayene Sıramatik No, Randevular, Nöbet/Yemek Listeleri, Yatan Hasta, Doğan Bebek/Ameliyat Olan Hasta Bilgileri, Ziyaretçi saatleri, Tarih/Saat, Hava Sıcaklığı, tahmini bekleme süreleri, yer/yön bilgileri, bilgilendirici/uyarıcı mesajlar, Laboratuvar Sonuç Durum Bildirimi yayınlanabiliyor ve tüm bilgiler bilgi yönetim sistemi tarafından yönetiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi