Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Tek Düzen Muhasebe Takibi.

Maliye Bakanlığı'nca belirlenmiş Tek Düzen Muhasebe Takibi yapılıyor. Muhtasar, KDV, damga vergisi, vb vergi yükümlülüklerine ilişkin raporlar alınabiliyor. Yeni yıl açılış/kapanış işlemleri ile bu işlemlere ait mahsup fişleri otomatik olarak hazırlanabiliyor. Yıl sonu kapanış ve yeni yıla devir işlemleri, otomatik olarak yapılabiliyor. Kapanış işlemleri yapıldıktan sonra işlemler üzerinde değişiklik yapılamıyor.

Maliyet Muhasebesi ve Enflasyon Muhasebesi yapılabiliyor.

Maliyet Muhasebesi (Doğrudan Maliyetler, Doğrudan ve Ortak Maliyetler, Bütçe Karşılaştırmalı Hesaplar, departman bazında masraflar, Bütçe karşılaştırmalı giderler vb) yapılabiliyor. Bütçe karşılaştırmalı olarak Birim Sarf Malzeme ve Stok Maliyetleri, Birim Demirbaş Malzeme Maliyetleri hesaplanabiliyor. Enflasyon Muhasebesi (enflansyondan arındırılmış bir şekilde; maliyet hesaplamaları, gelir ve gider kalemleri, amortisman hesaplamaları, mali kayıtlar ve tablolar) yapılabiliyor.


Miktarlı muhasebe işlemleri yapılıyor

example1

Stok Modülü ile entegre çalışarak, stok malzemelerin düzenli envanteri çıkarılıyor, envanter farkları ve yorumları raporla muhasebeye iletilebiliyor. Sarf malzemelerinin giriş-çıkış ve kullanım süreci sorumlularca departman bazında takip ediliyor. Stok ya da sarf malzemeleri ile kar masraf merkezleri arasında entegre bir sistem oluşturuluyor. Hesap Yardımcı Hesap Mizanı düzenlenmesi, Kurum icmal tablosu, listeleri ve hizmet detay dökümleri otomatik olarak oluşturuluyor.

Veznenin günlük işleri muhasebeleştirilebiliyor.

Hastalardan alınan senetlerin durumları, nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen tahsilatlar, depozit alımları ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı bazında istenen tarih aralıklarında sorgulanarak izlenebiliyor. Vezne modülü ile entegre çalışarak, veznenin günlük işleri muhasebeleştirilebiliyor. Depozito, Avans gibi envanter hesaplarının özel takibi yapılıyor. Tahsilatı yapılan faturaların veya ücreti tahsil edilen ücretli hastaların dosyalarının geri bildirimi yapılıyor ve dosyaların arşive geçişi sağlanıyor.

Demirbaş Envanter Cetveli düzenlenebiliyor.

example1

Demirbaş modülü ile entegre çalışarak demirbaş ve duran varlıklar takip edliyor, yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamaları yapılabiliyor. Miktarlı/Miktarsız Demirbaş Envanter Cetveli (Demirbaş İzbedel, Demirbaş Başlangıç Yılı, Hesaplanacak Yıl vb), Demirbaş Grup Mahsup Fişleri (Yansıtma Makbuzu Vergiler, Hazine Hissesi, Açılış mahsubu vb), Demirbaş Envanter Toplamı (Giriş Bedel, Devreden Bedel, Birikmiş Amortisman, yeni amortisman, Net Değer Artışı) düzenlenebiliyor. Net değer artış ve amortisman mahsupları otomatik olarak oluşturuluyor. Demirbaş tanımları (Personel Kartı, Unvan Kartı, Servis Kartı, Ünite Kartı vb) yapıabiliyor.

Muhasebe Fişleri düzenlenebiliyor

Muhasebe fişleri (Mahsup, Tahsil, Tediye ve Mahsup fişi), Borç Dekontu, İhbarlı Tediye, Saymanlık İşlem Fişi ve Tahakkuk Müzakeresi), Havale Mektupları düzenlenebiliyor, fiş girişleri hesaplara işlenebiliyor. Muhasebe Fiş Listesi ve Muhasebe Fiş Detay Listesi alınabiliyor. Muhasebe Geçici Fişleri, Muhasebe Geçici Fiş Listesi ve Detay Listesi oluşturuluyor. Fiş girişi sırasında bakiye kontrolü yapılarak hesapların ters çalıştırılması önleniyor. Hesap Koduna göre sorgulamalar yapılarak Muhasebe Hesap Listesi düzenlenebiliyor.Lüzum Müzekkereleri (İstek Tarihi, İstek No, Fiş No, İstek Yapan Birim, İstek Yapılan Birim) düzenlenebiliyor. Talep Değerlendirme Komisyonu oluşturulabiliyor.

Vergiler otomatik olarak hesaplanıyor.

Fiş kayıdı (Yevmiye No, Düzenleme Nedeni, Ek Açıklamalar, Fiş Ekleri Onay Tarihi, Borç/Alacak vb) sırasında vergiler otomatik olarak hesaplanıyor. Tanımlanan vergi türlerine göre, ödeme fişi giriş işlemleri sırasında, vergi kesintileri otomatik olarak hesaplanarak fişe yazılıyor. Geçici fiş hazırlanarak, ayrı bir yevmiye no ile takip edilebiliyor. Kesinleşen fişler muhasebe fişine çevrilirken, geçicinin fişler iptal ediliyor.

Muhasebe Hesap Kartları oluşturulabiliyor.

Muhasebe Hesap kartlarında; Hesap Kodu/Adı, Bütçe Kodu, Bakiye Türü (Alacak/Borç Bakiye) yer alıyor. Hesap Kartları üzerinden iki tarih arası yapılan hareketler görülebiliyor. Sınırsız alt hesap tanımlanabiliyor. Muhtasar ve Enflasyon Farkı Hesabı yapılabiliyor. Bakiyelerin Tutarı, hesap adı, hesap kodu ve tarihi yer alıyor. Eski Hesap planı Hesap Kodu/Adı, Bütçe Kodu, Bakiye Türü vb (Alacak/Borç Bakiye) kriterlere göre sorgulanabiliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|