Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Rasyon tanımları oluşturulabiliyor.

example1

Çok seçenekli sorgu kriterlerine göre eski rasyon kartı sorgulanabiliyor. Yeni rasyon kartları oluşturularak İaşe fişleri, İaşe Tarihi, İstek Tarihi, İaşe Tipi, Öğün vb bilgilerle kayıt ediliyor. Kullanılan Malzemenin Adı, Birimi, Kullanılan Miktar, Birim Fiyat, Tutar vb bilgiler tutulabiliyor. Sabah, öğlen, akşam için temel ve ara öğün tanımları yapılabiliyor.

Hastaya sunulan menü seçenekleri listeleniyor.

Hastalar için Diyet Yemek Planları yapılabiliyor, Özel Diyet Menüleri görüntülenebiliyor. Yatan/ayaktan hastaların geçmiş zaman tüm Diyet Menü durumları görüntüleniyor. Diyet menüden sapmalar, yemek zamanından sapmalar, aç kalması gereken durumlardan sapmalar raporlar halinde alınıyor. Seçilen Diyet Menüsünde otomatik olarak kalori hesabı yapılıyor.


Diyet Listeleri oluşturulabiliyor.

Ayaktan muayene olan hastalar için Diyet Listeleri oluşturulabiliyor. İstenen tarih aralıklarında Diyet listeleri sorgulanarak listelerin bilgisayar çıktıları alınabiliyor. Diyet listelerine bağlı olarak bir gün sonra verilecek olan diyetler otomatik olarak oluşturuluyor. Ayaktan hastalar için beslenme ve diyet çizelgelerinin çıktıları alınabiliyor.

Hasta Yemek Rejimleri takip ediliyor.

Ayaktan ve yatan hastanın Zayıflama Rejimleri takip ediliyor. Hekim isteminde yer alan hasta yemek rejimi, otomatik olarak diyet bölümünden görüntülenebiliyor ve gerekli çıktılar alınabiliyor. Hasta yemek rejiminin yeniden planlandığı durumlarda diyetin otomatik olarak güncelleştirilmesi sağlanıyor. Tıbbi işlem öncesi aç kalması gereken hastalar otomatik olarak diyet bölümünden izlenebiliyor. Tıbbi işlemden çıkan hastanın ne zaman yemek yiyeceği otomatik olarak izlenebiliyor.

Diyet yemekler listeden seçilebiliyor.

example1

Yemek içerikleri ve şablonları (Kod, Ad, Miktar, Kalori vb) oluşturulabiliyor. Etkileşimli besin (seçilen profile göre verilecek yemekler) seçilebiliyor, önerilenler ve önerilmeyenler not edilebiliyor. Diyet isteği girildiği zaman ilaç gıda etkileşimi açısında otomatik olarak takip ediliyor ve uyarı verebilmesi sağlanıyor. Hastanın seçilen profiline göre verilmeyecek yemeklerin sistemden seçilmesi durumunda sistem kullanıcıyı uyarıyor. Günlük planlanan yiyecekler, planlanan yiyecek ile yapılan iaşe sorgulanabiliyor.

Diyet yemek istemleri hazırlanabiliyor.

Diyet yemek istemleri oluşturulabiliyor, verilen yemekler ve diyet içindeki malzemeler görüntülenebiliyor. Servisler bazında ve istenen tarih aralığında Diyet İstemleri Durum Listeleri alınabiliyor. Hastalara ait beslenme düzenleri ayrıntılı bir şekilde izlenebiliyor, önceki diyet istemleri sorgulanabiliyor. Yeni diyet planlamalarına ilişkin olarak yeni diyet istemleri yapılabiliyor. Diyet istemi yapılan hastaların listeleri oluşturulabiliyor. Onaylı, onaysız tüm diyet listeleri Ana Öğün, Ara Öğün, Refakatçı Ana Öğün, Refakatçı Ara Öğün olarak Sabah, Öğlen, Akşam bazında düzenlenebiliyor. İsteğe göre Diyet İstemler Özetleri de alınabiliyor.

Diyet yemeklerin malzeme listeleri oluşturulabiliyor.

example1

Diyet planına göre hastanenin ihtiyaç duyduğu/duyacağı malzeme listeleri oluşturuluyor. Gün içinde hazırlanacak yemekler için gerekli olan malzemelere göre sorgulamalar yapılabiliyor; Depodan çıkması gereken günlük miktar otomatik olarak görüntülenebiliyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık malzeme ya da kaynak tüketimleri hesaplanabiliyor.

Diyet planlarına göre hastaların gereksinim duydukları malzemelerin listeleri oluşturuluyor, sistemce malzemelerin girişi yapılabiliyor. Önceden çıkarılan liste ve mevcut stoklara uygun siparişler oluşturulabiliyor. Malzemelere ilişkin olarak stok girişi ve çıkışı işlemleri takip edilebiliyor. Sorgulanan tarih aralığında Mevcut Stok, Harcanan, İade, Miyadı Dolan, Atılan Malzeme miktarlarına ilişkin çıktılar alınabiliyor. Yatan hastalar için taburcu planına uygun olarak diyet ile beslenme, eğitim planları çıktı olarak alınarak hastaya verilebiliyor. Yatan hastalar, kendi menü seçimlerini Hasta TV'lerden ya da sunulan dokunmatik monitörlerden izleyebiliyorlar.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|