Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Faturalar, Medula web servisleriyle takip ediliyor.

Medula web servisleriyle, onaylanan/onaylanmayan, bekleyen, tahsil edilen, tahsilde olan, bakiyesi kalan vb faturalar ve icmal faturalar Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) belirtilen şekilde takip edilerek, gerekli uyarılar ve işlemler yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği formatta üretilen faturalar, Ücretli, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Özel Sigorta, Bağkur, Yeşil Kart uygulamalarını kapsayacak şekilde düzenleniyor.

Fatura bilgileri GSS'ye gönderiliyor.

Hastalara yapılan muayene, uygulanan ameliyatlar, paketler, girişimler verilen ilaçlar vb tüm bilgiler GSS'ye (Genel Sağlık Sigortası) gönderiliyor. GSS tarafından fatura düzenlenebileceği bilgisi iletilen faturalar hazırlanarak GSS'ye gönderiliyor. GSS tarafından "Ödenecek Tutar" ve "Fatura Teslim Numarası" ile geri gönderiliyor. Kurum yetkilileri kullanıcı ve şifre bilgisi ile sisteme giriş yaparak aylık olarak Dönem Sonlandırma İşlemlerini gerçekleştiriyor.

Medula Entegrasyonu ile Raporlar girilebiliyor.

Medula sistemine İlaç Kullanım Rapor girişi sağlanıyor. İlaç verilen eczaneden girilen İlaç Kullanım Raporları, raporu veren sağlık kuruluşu tarafından Medula sistemine kayıt edilebiliyor. Diyaliz ve Fizik Tedavi, Ağız Protez Tedavisi, Diyaliz bölümlerine ilişkin faturalar Medula'ya gönderilebiliyor.

Hizmet karşılıkları, ilaç ve malzemeler, BUT kodlarına göre düzenleniyor.

Hizmet karşılıkları, ilaç ve malzemeler, otomatik fiyatlandırma ile (BUT) Bütçe Uygulama Talimatı Kodları ve anlaşmalı kurumların fiyat tarifeleri ile takip ediliyor. Kurum bazında yapılacak anlaşmaların tanımları yapılıyor, değişik gruplamalar (Banka, Kurum, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK, Özel Sigorta, Cari Fiyatlar, TTB, BUT vb) yapılabiliyor. Sağlık kurum/kuruluşunun fiyatları bu gruplardaki kalemlere otomatik olarak yansıtılıyor. Gerektiğinde kalem bazında da düzenleme yapılabiliyor. Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listeleri oluşturuluyor.

Fatura içeriği ve döküm listesi alınabiliyor.

example1

Fatura ile ilgili olarak üst yazı hazırlanabiliyor. Memur, Sigortalı ya da Yeşil Kartlı hastalar için ayrıntılı faturalar ve kurum bazında fatura icmaller hazırlanarak çıktıları alınabiliyor. Faturalar, tek-tek servislerde hazırlanıp daha sonra toplu icmal ile kurum bazında işlenebiliyor.

Faturaya göre gelir kodu ve gelir dağılım listesi alınabiliyor. Kullanıcıya göre özelleştirilmiş raporlar dizayn edilebiliyor. Kurumlara göre ayrı-ayrı fatura dizaynı ve toplu fatura hazırlarken bilgi kontrolü yapılabiliyor. Hastalara hazırlanan faturaların son kontrolleri yapılıyor, bilgisayar ortamında kesilen faturalarla hasta dosyalarının aslının karşılaştırılıp son kontrollerinin yapılması gereken durumlarda düzeltme olanağı şifre ile belirli kişilere veriliyor. Fatura işlemleri ile ilgili olarak çeşitli istatistikler elde edilebiliyor, sorgular yanıtlanabiliyor ve sorgulardan elde edilen raporların çıktısı alınabiliyor.

Taburcu işlemleri tamamlanarak arşiv modülüne aktarılıyor.

Vezne makbuzu karşılığı yatan hasta listesinden taburcu işlemleri tamamlanarak arşiv modülüne aktarılıyor. Daha önce yapılan ödemelerle ilgili kayıtlar görüntüleniyor ve hastanın daha önce yapmış olduğu ödemeler fatura miktarından düşülüyor. Makbuz ile hastadan tahsilatı yapılan işlemlerin faturadan düşülüyor ve yapılan tahsilatla ilgili olan faturada, tahsilat bilgisi olarak ayrıca makbuz tutarının gösteriliyor. Yeşil Kartlı ve Bağ-Kur'lu hastaların faturalarında, hastanın karnesinin vizesi yapılmadan, öncesinde yattığı gün ve işlemler var ise bunların ücretli hastalarda olduğu gibi dökümünün alınabiliyor ve vezneye ücret yatırıldıktan sonra kalan kısmı hastanın kurumuna fatura edilerek taburcu işlemleri tamamlanabiliyor.

Faturalar, on-line olarak muhasebeye aktarılıyor.

Manuel faturalandırma işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılıyor. Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs. bu forma işin tariflenmiş koduna göre yazılarak, kodlara ve ödeme şekillerine göre fiyatlandırılma yapılıyor. Faturalar, on-line olarak muhasebeye aktarılıyor, otomatik olarak fiyat güncellemeleri yapılabiliyor. Faturası kesilmeyen hastalar için değişen hizmet fiyatları, isteğe bağlı olarak otomatik bir şekilde değiştirilebiliyor

Üçlü fatura olarak adlandırılan hasta payı, kurum payı ve destekleme sigorta payına yönelik olarak cari hesabı oluşturulabiliyor.

Sanal Sevk İşlemleri yapılıyor

example1

Yatan hastanın (normal ya da günübirlik) kategorisine girmesine neden olacak bir işlem yapılmasına karar verilmesi halinde; sistem üzerinden hastaya Sanal Sevk İşlemi yapılarak yeni bir takip numarası alınması ve bundan sonra yapılan işlemlerin bu takip numarası altında kaydedilmesi sağlanıyor.

Sanal Sevk işlemlerinde, kayıtların işlem kapatma aşaması otomatik olarak yapılıyorve takip numarası alınabiliyor. Yatış için ayrı bir işlem açılmış ise, sanal sevk işlemine gerek kalmıyor. Aynı işlem üzerinden takip yapılıyorsa, poliklinik muayenesi varsa, Sanal Sevk ve Sevk Kabul İşlemleri otomatik olarak yapılıyor, provizyon sorgulanıyor.

Acil başvuran hastalar için sadece ayaktan işlemler uygulanmışsa Sanal Sevk İşlemine gerek kalmıyor. Günübirlik yatış gerektiren bir işlem yapılmış ise, fiş giriş aşamasında, günübirlik yatış işlemi otomatik olarak gerçekleştirilerek, tüm işlemler yatan kategorisinde değerlendiriliyor, Sanal Sevk İşlemine gerek kalmıyor. Acil başvuran ancak normal yatırılan hastalarda, acil kısmı ayaktan, yatış sonrası işlemler ise yatan kategorisinde değerlendirilerek, işlem kapatma aşamasında Sanal Sevk otomatik olarak yapılıyor.

İşlem kapatma yapılabiliyor.

example1

Yatış işlemi devam ettiği sürece, ayaktan başvurunun devamı olduğu için, ayaktan başvuru işlemi kapatılmıyor. Yatan hastaların işlemi kapatılırken, ayaktan ve yatan işlemler belirleniyor. Ayaktan kısmı için ayaktan paket uygulanarak, yatan işlemler bu kapsam dışında tutuluyor. Yatış paketleri sadece yatan kısım için uygulanıyor.

Ayaktan günübirlik işlemler kapatılırken (bu işlemler toplu sevk kapamadan yapılmaktadır) ayaktan ve yatan işlemler belirlenip, yatan işlemi varsa ve günübirlik yatışı yoksa oluşturuluyor. Ayaktan işlemler için ayaktan paket uygulanıyor. Yatan işlemler için yatış paketi varsa uygulanıyor. Sanal Sevk gerekli durumlarda sevk ve sevk kabul işlemleri otomatik kayıt ediliyor.

Ayaktan işlemler, Toplu Sevk Kapama menüsünden yapılıyor. Yatışı gerektirecek bir işlem olmadığından günübirlik yatış işlemi yapılmadan, ayaktan paket uygulanıyor. Sanal Sevk işlemine gerek kalmıyor. Acil servis haricinde, hastanın herhangi bir yatışı varsa ve aynı zamanda ayaktan muayenesi varsa ve Sanal Sevk kayıtları yoksa otomatik olarak oluşturuluyor.

Provizyon sorgulaması yapılıyor.

İşlem kapatma anında alınamayan sevk provizyonları için Sanal Sevk Provizyonu menüsünden provizyon sorgulanabiliyor. (Sevkli yatırılan, normal veya günübirlik hastalar). Ayaktan veya sevksiz hastaların provizyon sorgusu kayıt kabul aşamasında yapılıyor. GSS, geçmiş tarihli başvurulara da takip numarası veriyor. Teknik nedenlerden dolayı aynı gün takip numarası alınamaması durumunda sonraki günlerde takip numarası için provizyon sorgulaması yapılabiliyor.

Tek Fatura ve Toplu Fatura düzenlenebiliyor.

Hasta kartından yatış faturası seçilerek, yatış kapsamındaki işlemler fatura edilebiliyor. Aynı ekrandan, hastanın ayaktan faturası da düzenlenerek, sadece ayaktan işlemler esas alınıyor. Toplu fatura düzenlenebiliyor. İcmaller ayaktan, günübirlik yatışlar ve yatan şeklinde ayrı oluşturulabiliyor. Ayaktan kriteri seçilip, diğer kriterler girilerek sorgulama yapılıyor

Faturası düzenlenmiş ama henüz Medula'ya gönderilmemiş işlemlerde ayaktan veya yatan fatura tutarı kontrol edilerek, fatura ayaktan veya yatan olarak belirleniyor. Tutarda değişim varsa Medula'ya gönderilmemiş olarak belirtilerek, icmal kapsamında ise icmal tutarı güncelleniyor.

Yatan Hasta Epikrizleri yazdırılabiliyor.

Medula'ya gönderilen faturalarda tutarlılık sağlanması açısından yatan hastaların ayaktan işlemleri ayrı takip edilerek, epikrizler yazdırılabiliyor

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|